Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsordning

SAS AB är moderbolaget för SAS. För att ändra bolagsordningen krävs beslut av en bolagsstämma som bifalls av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

This page is also available in English

Share