Bolagsstämmor

Årsstämma 2017

Årsstämman kommer att äga rum den 22 februari 2017, kl 15.00. Lokal Frösundaviks allé 1, Solna. Delta på årsstämman Aktieägare med aktier registrerade i Sverige (genom Euroclear) Aktieägare som önskar...Read more

Årsstämma 2016

Årsstämman ägde rum den 8 mars 2016.Read more

Årsstämma 2015

Årsstämman planeras att äga rum den 19 februari 2015 kl 15.00.Read more

SAS årsstämma 2014

Årsstämman ägde rum den 18 februari 2014 kl 15.00. Read more

SAS årsstämma 2013

Årsstämman ägde rum den 20 mars 2013 kl 14.00. Read more

SAS årsstämma 2012

Årsstämman ägde rum den 19 april 2012 kl 14.00. Read more

SAS årsstämma 2011

Årsstämman ägde rum den 11 april 2011 kl 14.00. Read more

SAS årsstämma 2010

Årsstämman ägde rum den 7 april 2010 kl 09.00. Read more

Share