SAS valberedningar

Valberedningen inför årsstämman 2018

Valberedningen består av följande medlemmar: Carl Rosén, Näringsdepartementet, för svenska staten, valberedningens, Rasmus Lønborg, Finansministeriet, för danska staten, Jan Tore Føsund, Nærings- og fiske...Read more

Valberedningen inför årsstämman 2017

Valberedningen består av följande medlemmar: Magnus Skåninger, Näringsdepartementet, för svenska staten, valberedningens, Rasmus Lønborg, Finansministeriet, för danska staten, Jan Tore Føsund, Nærings...Read more

Valberedningen inför årsstämman 2016

Valberedningen består av följande medlemmar: Magnus Skåninger, Näringsdepartementet, för svenska staten, valberedningens, Rasmus Lønborg, Finansministeriet, för danska staten, Jan Tore Føsund, Nærings...Read more

Valberedningen inför årsstämman 2015

Valberedningen består av följande medlemmar: Niklas Johansson, Näringsdepartementet, för svenska staten, valberedningens, Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Knut Utvik, Nærings- og fi...Read more

Valberedningen inför årsstämman 2014

Valberedningen består av följande medlemmar: Jonas Iversen, Finansdepartementet, för svenska staten, valberedningens ordförande, Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Knut Utvik, Nærings- og ha...Read more

Valberedningen inför årsstämman 2013

Valberedningen består av följande medlemmar: Jonas Iversen, Finansdepartementet, för svenska staten, valberedningens ordförande, Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Knut Utvik, Nærings- og ha...Read more

Valberedningen inför årsstämman 2012

Valberedningen består av följande medlemmar: Jonas Iversen, Finansdepartementet, för svenska staten, valberedningens ordförande, Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Knut Utvik, Nærings- og ha...Read more

Valberedningen inför årsstämman 2011

Valberedningen består av följande medlemmar: Marianne Förander, Finansdepartementet, för svenska staten, valberedningens ordförande, Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Knut Utvik, Nærin...Read more

Valberedningen inför årsstämman 2010

Valberedningen består av följande medlemmar: Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten, Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Knut Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för no...Read more

Valberedningen inför årsstämman 2009

Valberedningen består av följande medlemmar: Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten; Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Knut J. Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för no...Read more

Valberedningen inför årsstämman 2008

Valberedningen består av följande medlemmar: Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten; Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Morten Kallevig, Nærings- og handelsdepartementet, för no...Read more

Share