Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolagsstyrningsrapport 2017/2018

January 29, 2019 08:00

Välfungerande bolagsstyrningsprinciper är viktiga för att säkra att aktieägare och andra intressenter ska vara förvissade om att SAS aktiviteter karaktäriseras av tillförlitlighet, effektiv styrning och kontroll, öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

SAS följer den svenska koden för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten beskriver SAS arbete med bolagsstyrningen under 2017/2018. Bolagsstyrningsrapporten återfinns i den senast publicerade årsredovisningen https://www.sasgroup.net/en/sas-arsredovisning-2017-2018/

Latest news

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here