Kort om SAS

SKANDINAVIENS LEDANDE FLYGBOLAG

SAS gör livet enklare för dem som reser ofta till, från och inom Skandinavien, genom att erbjuda smidiga och prisvärda resor både för affärsresande och privatresande. Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster för att ge alla våra resenärer en positiv reseupplevelse.

30

MILJONER PASSAGERARE

222

TUSEN HANTERADE AVGÅNGAR

125

MILJONER KILO FRAKT

157

ANTAL FLYGPLAN I TRAFIK

VISION

Make life easier for Scandinavia’s frequent travelers.

5,6

MILJONER EUROBONUS-MEDLEMMAR

WE ARE TRAVELERS

VD-ord

ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR VISAR PÅ SAS KAPACITET ATT HANTERA FRAMTIDA UTMANINGAR

SAS VD och koncernchef, Rickard Gustafson, rapporterar om ett framgångsrikt år, de framsteg som gjorts och de utmaningar bolaget har framför sig.

Läs VD-ordet

“Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och påverkar alla beslut vi fattar.”

Rickard Gustafson, VD och koncernchef

Året i siffror

SAS I SIFFROR 2017/2018

SAS redovisar ett positivt resultat före skatt och jämförelsestörande poster om 2 100 MSEK, en förbättring mot föregående år om 176 MSEK. En positiv efterfrågetrend gav en ökad yield och enhetsintäkt. Tillsammans med effektiviseringsåtgärder förbättrades lönsamheten markant. Dock började effekterna från ökade flygbränslekostnader bli kännbara under det fjärde kvartalet.

+1.1%

tillgängliga säteskilometer

MSEK

4,559

Kassaflöde från den löpande verksamheten

MSEK

2,127

Resultat före skatt och jämförelsestörande poster

74.4%

Kabinfaktor (reguljärtrafik)

Läs SAS i siffror

Läs förvaltningsberättelse

+1.1%

tillgängliga säteskilometer

MSEK

4,559

Kassaflöde från den löpande verksamheten

MSEK

2,127

Resultat före skatt och jämförelsestörande poster

74.4%

Kabinfaktor (reguljärtrafik)

SAS 2030

MED SIKTE PÅ 2030

Globala megatrender formar morgondagens flygbransch, med potential att främja effektiviteten och ytterligare förbättra kundupplevelsen. Nedan studerar vi några av dessa trender och vad de kan innebära för SAS fram till 2030.

Läs mer

HÅLLBARHET OCH FLYGTRANSPORT-TEKNOLOGI

Samhället och våra kunder kräver i allt högre grad hållbara lösningar. Det är en utveckling som väntas fortsätta inom flygbranschen till 2030 och framåt, med fokus på att minska utsläpp och få en effektivare resursanvändning.

DIGITALISERING

Digitala verktyg kommer att användas i ännu högre grad år 2030, vilket kommer att ge våra medarbetare möjlighet att effektivisera verksamheten och förbättra kundupplevelsen ännu mer.

ARTIFICIELL
INTELLIGENS

AI kommer att spela en mycket större roll i att göra så att vi snabbare kan reagera på trender och extern påverkan, och skapa ännu mer individualiserade kunderbjudanden. Den kommer också att medföra lösningar för ökad hållbarhet och effektivitet.

Flight Peronal

MEDARBETARE

Trots den höga graden av digitalisering, automatisering och AI, kommer samspelet med personalen fortfarande att vara viktigt för våra kunder och medarbetare.

RESENÄRER

Människor kommer fortfarande att behöva träffas och resa år 2030. Fördelarna med att resa långa sträckor för att träffas, se andra kulturer och få nya upplevelser kommer att fortsätta att vara viktiga. Hur kan du förändra världen om du inte har sett den?

Family

AKTIEN

SAS som investering

Flygbranschen är kapital- och arbetsintensiv samt påverkas ofta av omvärldshändelser, vilket gör den mycket krävande. Hög pristransparens mellan flygbolags olika erbjudanden bidrar till hård konkurrens. För att skapa aktieägarvärde krävs optimering av resursanvändandet och ett attraktivt kunderbjudande.

Läs mer

1

VÄLDEFINIERAD STRATEGI

2

LEDANDE MARKNADS-
POSITION I
SKANDINAVIEN

3

STARKT VARUMÄRKE

4

STARKT LOJALITETS-PROGRAM

5

FOKUS PÅ KAPITAL
EFFEKTIVITET

6

AKTIVT
HÅLLBAR-
HETSARBETE

passangers