This page is also available in English

Årsstämma 2018

Årsstämman äger rum den 10 april 2018, kl 10.00. Lokal Frösundaviks allé 1, Solna, Sverige. Anmälan till årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av...

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum den 22 februari 2017, kl 15.00. Lokal Frösundaviks allé 1, Solna. VD:s presentation från årsstämman kan laddas ned nedan. Valberedning Valberedningen bestod av följande...

Årsstämma 2016

Årsstämman ägde rum den 8 mars 2016.

Årsstämma 2015

Årsstämman planeras att äga rum den 19 februari 2015 kl 15.00.

SAS årsstämma 2014

Årsstämman ägde rum den 18 februari 2014 kl 15.00.

SAS årsstämma 2013

Årsstämman ägde rum den 20 mars 2013 kl 14.00.

SAS årsstämma 2012

Årsstämman ägde rum den 19 april 2012 kl 14.00.

SAS årsstämma 2011

Årsstämman ägde rum den 11 april 2011 kl 14.00.

SAS årsstämma 2010

Årsstämman ägde rum den 7 april 2010 kl 09.00.