SAS har sedan införandet av den svenska koden för bolagsstyrning (“Koden”) tillhandahållit en Bolagsstyrningsrapport.

This page is also available in English

Bolagsstyrningsrapport 2015/2016

Välfungerande bolagsstyrningsprinciper är viktiga för att säkra att aktieägare och andra intressenter ska vara förvissade om att SAS aktiviteter karaktäriseras av tillförlitlighet, effektiv...