March 1998

SAS Årsredovisning 1997

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 1997 till 31 december 1997 till 38 928 Mkr (35 189). Resultat före skatt uppgick MSEK 2 231 (1 817).
TRAVELERS STREAM NONSTOP
Coffee talk: Cocktail and bar trends
First days at House of Scandinavia