November 2002

SAS koncernen Delårsrapport januari-september 2002

Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 48 235 (38 623) MSEK, en ökning med 24,9%. För jämförbara enheter minskade omsättningen under perioden med 3,0% och under tredje kvartalet...
August 2002

SAS koncernen Delårsrapport januari-juni 2002

Halvåret i korthet • Omsättningen för första halvåret uppgick till 31 643 (25 948) MSEK, en ökning med 21,9%. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 3,4% medan omsättningen...
May 2002

SAS koncernen Delårsrapport januari-mars 2002

• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 13 775 (12 137) MSEK, en ökning med 13,5%. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 7,5%. • Resultat före avskrivningar och...
March 2002

SAS Årsredovisning 2001

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2001 till den 31 december 2001 uppgick till 51 433 MSEK (47 540). Rörelseresultatet nådde MSEK -1.121 (3 040).
February 2002

SAS koncernen Delårsrapport januari-december 2001

Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer omkom i den värsta flygkatastrofen i SAS historia. •En fortsatt försvagad efterfrågan på grund av händelserna den 11 september och...
flysas October 15, 2019
flysas "I booked a random flight to Copenhagen out of an impulse to experience a new place - a beautiful new place. But little did I know that it would become my favorite city in the world. It all started here... in Nyhavn. It is a 17th century canal and waterfront in the entertainment district of the city." - Inspiring story and picture by traveler @__thewindowseat__ #wearetravelers #flysas #Copenhagen
flysas October 14, 2019
Autumn foraging and cooking by the open fire 🍂 Helsinki is our top travel tip this Autumn, with a cosy city and two large national parks only 45 minutes drive away
flysas Autumn foraging and cooking by the open fire 🍂 Helsinki is our top travel tip this Autumn, with a cosy city and two large national parks only 45 minutes drive away
flysas October 13, 2019
As Cabin Crew Tomas travels all over the world - but he always loves returning to his spectacular home; Oslo 🇳🇴 #flysas #wearetravelers #Oslo
flysas As Cabin Crew Tomas travels all over the world - but he always loves returning to his spectacular home; Oslo 🇳🇴 #flysas #wearetravelers #Oslo
SAS - Travelers for the Future - October 2019 (45s)
SAS - Scandinavia Starts at Takeoff - October 2019
SAS - Scandinavia Starts at Takeoff - October 2019 - Rasmus Ilsø Olsen