December 2019
August 2019
May 2019

Kvartalet negativt påverkat av pilotstrejken

Februari 2019–april 2019 Intäkter: 10 187 (9 916) MSEK Resultat före skatt: -1 216 (-488) MSEK Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -1 211 (-309) MSEK Periodens resultat: -933...
February 2019
January 2019

SAS årsredovisning 2017/2018

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2017 – oktober 2018, lagts fram och godkänts. Årsredovisningen finns nu tillgänglig på...
December 2018

Starkt resultat i linje med  utsikterna

Augusti 2018–oktober 2018 Intäkter: 12 678 (11 644) MSEK Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 842 (1 054) MSEK Resultat före skatt: 809 (657) MSEK Periodens resultat: 640 (490)...
August 2018

Starkt resultat under högsäsong

Maj 2018 – juli 2018. Intäkter: 13 146 (12 210) MSEK. Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 978 (1 863) MSEK. Resultat före skatt: 2 004 (1 973) MSEK.
May 2018
April 2018

SAS Fact Book 2016/2017

SAS har idag offentliggjort SAS Fact Book avseende räkenskapsåret 2016/2017. Faktaboken finns enbart tillgänglig på engelska på SAS hemsida, www.sasgroup.net under...
February 2018
January 2018

SAS årsredovisning 2016/2017

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2016 – oktober 2017 lagts fram och godkänts.
December 2017
November 2017
September 2017

SAS Delårsrapport november 2016–juli 2017

Maj 2017 - Juli 2017. Resultat före skatt: 1 973 (1 036) MSEK. Resultat före skatt och engångsposter: 1 863 (1 003) MSEK. Intäkter: 12 210 (11 133) MSEK
June 2017
April 2017

SAS Fact Book 2015/2016

SAS har idag offentliggjort SAS Fact Book avseende räkenskapsåret 2015/2016. Faktaboken finns enbart tillgänglig på engelska på SAS hemsida
March 2017
February 2017

SAS årsredovisning 2015/2016

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2015 – oktober 2016 lagts fram och godkänts.
December 2016
September 2016
June 2016
March 2016
February 2016

SAS årsredovisning 2014/2015

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2014 – oktober 2015 lagts fram och godkänts.
December 2015
September 2015
June 2015
March 2015
January 2015

SAS årsredovisning 2013/2014

Resultatet för räkenskapsåret 2013/2014 reflekterar ett år som präglades av kraftig överkapacitet, press på yield och enhetsintäkten, men där marknadsförhållanden stabiliserades något mot slutet av året.
December 2014
September 2014
June 2014
March 2014
January 2014

SAS Årsredovisning 2013

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 november 2012 och 31 oktober, 2013 uppgick till 42 182 Mkr (42 419). Rörelseresultatet uppgick 1 381 MSEK.
December 2013
September 2013
June 2013
March 2013
February 2013

SAS Årsredovisning 2012

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2012 till den 31 oktober 2012 uppgick till 35 986 MSEK. Rörelseresultatet nådde MSEK -286.
December 2012
November 2012

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2012

SAS lanserar omfattande plan för att förbättra lönsamheten och säkerställa långsiktig finansiell beredskap – nya kollektivavtal måste ingås inom mycket kort tid
August 2012
May 2012

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2012

Stärkt kassaflöde men negativt resultat som förväntat -    fortsatta utmaningar under 2012 -    4Excellence åtgärder motsvarande 5 miljarder SEK implementeras
March 2012

SAS Årsredovisning 2011

2011 - SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2011 till 31 december 2011 uppgick till 41 412 Mkr (41 070). Rörelseresultatet uppgick 646 MSEK (-1939).
February 2012

SAS koncernen Helårsrapport Januari-December 2011

Positivt resultat före nedskrivning på 1,7 miljarder SEK avseende Spanair -   Ökande utmaningar inför 2012 -   4Exellence accelereras, åtgärder uppgår till 5 miljarder SEK 2012-2013
November 2011
August 2011

SAS koncernen: Delårsrapport Januari-Juni 2011

Nyckeltal April-Juni 2011 · Intäkter: 11 229 (9 979) MSEK · Antal passagerare: ökade med 1,1 miljoner (17,8%) · Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 365 (‑236) MSEK ·...
May 2011

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2011

Nyckeltal Januari-Mars 2011 · Intäkter: 9 217 (9 495) MSEK · Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑505 (‑844) MSEK · EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande...
March 2011

SAS Årsredovisning 2010

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2010 till 31 december 2010 uppgick till 40 723 Mkr (44 918). Rörelseresultatet uppgick -1.942 Mkr (-3.082).
February 2011
November 2010

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2010

Juli-September 2010  · Intäkter: 10 690 (11 076) MSEK  · Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 387 (37) MSEK  · EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande...
August 2010

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2010

Nyckeltal Januari-Juni 2010 · Omsättning: 19 474 (23 519) MSEK  · Antal passagerare: 12,0 miljoner, ned 4,6%   · Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑1 080 (‑851)...
April 2010

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2010

Nyckeltal Januari-Mars 2010 • Omsättning: 9 495 (11 296) MSEK ( -16,0%) • Antal passagerare: 5,735 miljoner • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -844 (-889) MSEK •...
March 2010

SAS Årsredovisning 2009

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2009 till 31 december 2009 uppgick till 44 918 Mkr (52 870). Rörelseresultatet uppgick -3082 MSEK (-696).
February 2010

SAS koncernen Helårsrapport Januari-December 2009

Nyckeltal 2009 • Omsättning: 44 918 (52 870) MSEK (-15,0%) • Antal passagerare: 24,9 miljoner (-14,1%) • Kapaciteten för passagerartrafiken (ASK) reducerades med 15,3 % • Resultat före...
November 2009

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2009

Tredje kvartalets nyckeltal • Omsättning: 11 076 (13 287) MSEK (-16,6%) • Antal passagerare: 6,2 miljoner (-14,7%) • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 37 (301)...
August 2009

SAS koncernen Delårsrapport Januari‐Juni 2009

Andra kvartalets nyckeltal • Omsättning: 12 223 (14 412) MSEK (-15,2%) • Antal passagerare: 6,8 miljoner (-17,1%) • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 38 (499) MSEK •...
April 2009

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2009

Nyckeltal Januari – Mars 2009 • Omsättning: 11 357 (12 409) MSEK (-8,5%) • Antal passagerare: 5,7 miljoner • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -934 (-875) MSEK •...
March 2009

SAS Årsredovisning 2008

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2008 till 31 december 2008 uppgick till 53 195 Mkr (50 598). Rörelseresultatet uppgick -765 MSEK (1.293).
February 2009

SAS koncernen Helårsrapport Januari-December 2008

Januari – December nyckeltal • Omsättning: 53 195 (50 598) MSEK (5,1%) • Antal passagerare: 29 miljoner • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -395 (1 234) MSEK •...
November 2008

SAS koncernen Delårsrapport januari-september 2008

Tredje kvartalets nyckeltal • Omsättning: 16 365 (16 307) MSEK (+0,4%) • Antal passagerare: 9,8 miljoner (-5,4%) • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 101 (553) MSEK •...
August 2008

Delårsrapport januari-juni 2008

Andra kvartalets nyckeltal • Omsättning: 17 703 (16 288) MSEK (+8,7%) • Antal passagerare: 11,6 miljoner (+5,2%) • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 262 (806) MSEK •...
April 2008

Delårsrapport januari-mars 2008

Periodens nyckeltal • Omsättning: 12 833 (11 887) MSEK (+6,3%) * • Antal passagerare: 7,3 miljoner (+2.6%) • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -973 (-94) MSEK • EBT-marginal före engångsposter: -7,6% (-0,8%) • Periodens resultat: -1 134 (-47) MSEK • Resultat per aktie: -6,55 (-0,11) SEK • Ett kortsiktigt åtgärdsprogram på 1,1 miljarder SEK implementeras. Av det långsiktiga kostnadsprogrammet på 2,8 miljarder SEK var 44% implementerat.
March 2008

SAS Årsredovisning 2007

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2007 till 31 december 2007 uppgick till 52 251 Mkr (50 152). Rörelseresultatet uppgick 1305 MSEK (1005).
February 2008
November 2007
August 2007

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2007

Nyckeltal första halvåret: • Omsättning: 30 133 (29 131) MSEK(+3,4%) • Antal passagerare : 20,1 miljoner (+5,8%) • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 369 (-588) MSEK...
May 2007
March 2007

SAS Årsredovisning 2006

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2006 till 31 december 2006 uppgick till 60.777 Mkr (55.501). Rörelseresultatet uppgick 1.273 Mkr (677).
February 2007
November 2006

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2006

God kabinfaktor och stärkt yield gav förbättrat resultat under tredje kvartalet. • Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 50 418 (45 600) MSEK, en ökning med 10,6%. För tredje...
August 2006

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2006

Rekordhöga passagerarsiffror bidrog till ett positivt resultat • Omsättningen för första halvåret uppgick till 32 383 (29 033) MSEK, en ökning med 11,5%. För andra kvartalet uppgick...
May 2006

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2006

• Omsättningen för perioden uppgick till 14 467 (13 016) MSEK, en ökning med 11,1%. Justerat för valuta ökade omsättningen med 6,1%. • Antalet passagerare under första kvartalet ökade med...
March 2006

SAS Årsredovisning 2005

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2005 till 31 december 2005 uppgick till 61.887 Mkr (58.093). Rörelseresultatet uppgick 1373 MSEK (-792).
February 2006

SAS koncernen Delårsrapport Januari-December 2005

• Omsättningen för helåret uppgick till 61 887 (58 093) MSEK, en ökning med 6,5%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 16 287 (14 945) MSEK, en ökning med 9%. • Antalet...
November 2005

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2005

• Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 45 600 (43 133) MSEK, en ökning med 5,7%. • Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) förbättrades med...
August 2005

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2005

• Omsättningen för halvåret uppgick till 29 033 (27 710) MSEK, en ökning med 4,8%. • Antalet passagerare under första halvåret ökade med 3,2% till 16,7 miljoner. • Resultat före...
May 2005

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2005

• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 13 016 (12 567) MSEK, en ökning med 3,6%. • Antalet passagerare under första kvartalet ökade med 0,8% till 7,3 miljoner. • Resultat före...
March 2005

SAS Årsredovisning 2004

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2004 till den 31 december 2004 till 58 073 Mkr (57 754). Rörelseresultatet uppgick -904 MSEK (-881).
February 2005

SAS koncernen Delårsrapport Januari-December 2004

• Omsättningen för helåret uppgick till 58 073 (57 754) MSEK, en ökning med 0,6%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 14 940 (13 824) MSEK, en ökning med 8,1%. För jämförbara...
November 2004

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2004

Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 43 133 (43 930) MSEK, en minskning med 1,8%. För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 15 423 (14 920) MSEK, en ökning med 3,4%. För...
August 2004

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2004

• Omsättningen för första halvåret uppgick till 27 710 (29 010) MSEK, en minskning med 4,5%. För jämförbara enheter sjönk omsättningen under perioden med 4,2% eller 1 216 MSEK. •...
May 2004

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2004

• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 12 567 (13 710) MSEK, en minskning med 8,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt sjönk omsättningen under perioden med...
March 2004

SAS Årsredovisning 2003

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2003 till den 31 december 2003 uppgick till 57 754 MSEK (64 944). Rörelseresultatet uppgick -881 MSEK (682).
February 2004

SAS koncernen Delårsrapport Januari-December 2003

· Omsättningen för helåret uppgick till 57 754 (64 944) MSEK, en minskning med 11,1%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 13 824 (16 709) MSEK. För jämförbara enheter och...
November 2003

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2003

• Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 43 930 (48 235) MSEK, en minskning med 8,9%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden...
August 2003

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2003

• Omsättningen för första halvåret uppgick till 29 010 (31 643) MSEK, en minskning med 8,3%. Förjämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med...
May 2003

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2003

Första kvartalets omsättning uppgick till 13 710 (13 775) MSEK, en minskning med 0,5%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 4,5% eller...
March 2003

SAS Årsredovisning 2002

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2002 till den 31 december 2002 till 64 944 Mkr (51 433). Rörelseresultatet nådde MSEK 682 (-629).
February 2003

SAS koncernen Delårsrapport Januari-December 2002

• Årets omsättning uppgick till 64 944 (51 433) MSEK, en ökning med 26,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 1,0% eller 512 MSEK....
November 2002

SAS koncernen Delårsrapport januari-september 2002

Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 48 235 (38 623) MSEK, en ökning med 24,9%. För jämförbara enheter minskade omsättningen under perioden med 3,0% och under tredje kvartalet...
August 2002

SAS koncernen Delårsrapport januari-juni 2002

Halvåret i korthet • Omsättningen för första halvåret uppgick till 31 643 (25 948) MSEK, en ökning med 21,9%. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 3,4% medan omsättningen...
May 2002

SAS koncernen Delårsrapport januari-mars 2002

• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 13 775 (12 137) MSEK, en ökning med 13,5%. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 7,5%. • Resultat före avskrivningar och...
March 2002

SAS Årsredovisning 2001

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2001 till den 31 december 2001 uppgick till 51 433 MSEK (47 540). Rörelseresultatet nådde MSEK -1.121 (3 040).
February 2002

SAS koncernen Delårsrapport januari-december 2001

Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer omkom i den värsta flygkatastrofen i SAS historia. •En fortsatt försvagad efterfrågan på grund av händelserna den 11 september och...
November 2001

SAS koncernen Delårsrapport januari-september 2001

Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer omkom i den värsta flygkatastrofen i SAS historia. · Vikande konjunkturer och en svagare efterfrågan som förstärks kraftigt efter den 11...
August 2001

SAS koncernen Delårsrapport januari-juni 2001

• Svagare ekonomisk tillväxt och efterfrågan på de viktigaste marknaderna är huvudorsaker till att SAS har haft ett svagt resultat i andra kvartalet. •Omsättningen ökademed 12,7% till 25...
May 2001

SAS koncernen Delårsrapport januari-mars 2001

• Resultatet före skatter uppgick till 20 (–303) MSEK. •Omsättningen ökademed 12,8% till 12 137 MSEK. •Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) ökade...
March 2001

SAS Årsredovisning 2000

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2000 till den 31 december 2000 till 47 540 Mkr (43 746). Rörelseresultatet nådde MSEK 3 053 (1 746).
February 2001

Bokslutskommuniké januari-december 2000

•SAS Gruppens resultat före skatter var 2 773 (1 846) MSEK. Fjärde kvartalets resultat blev 1 705 (1 245) MSEK. •Resultat exklusive realisationsvinster var för helåret 1 235 (420) MSEK och...
November 2000

SAS Delårsrapport januari-september 2000

•SAS Gruppens resultat före skatter var 1 060 (601) MSEK. Tredje kvartalets resultat blev 328 (105) MSEK. •Resultat exklusive realisationsvinster var för niomånadersperioden 780 (–9) MSEK...
August 2000

SAS Delårsrapport januari-juni 2000

Huvudpunkter i boksluten per 30 juni 2000 •SAS Gruppens resultat före skatter var 732 (496) MSEK. Andra kvartalet blev 1 029 (507) MSEK. •Resultat exklusive realisationsvinster var för hela...
May 2000

SAS Delårsrapport januari-mars 2000

Huvudpunkter i boksluten per 31 mars 2000 •SAS Gruppens resultat före skatter var –297 (–11) MSEK. •Resultat exklusive realisationsvinster blev –310 (–398) MSEK. •Passagerartrafiken...
March 2000

SAS Årsredovisning 1999

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 1999 till 31 december 1999 uppgick till 41 508 Mkr (40 946). Rörelseresultatet uppgick 1 662 Mkr (2 985).
February 2000

SAS Bokslutskommuniké januari-december 1999

Huvudpunkter i boksluten per 31 december 1999 •SAS Gruppens resultat före skatt var 1 846 (2 857) MSEK. Fjärde kvartalet gav 1 245 (378) MSEK. •Överkapacitet i marknaden, allmän prispress och...
November 1999

SAS Delårsrapport januari-september 1999

Huvudpunkter i boksluten per 30 september 1999 • SAS Gruppens omsättning ökade med 1,9% till 30 612 MSEK. • SAS Gruppens resultat före skatt var 575 (2 465) MSEK. Överkapacitet i marknaden...
August 1999

SAS Delårsrapport januari-juni 1999

Huvudpunkter i boksluten per 30 juni 1999 • SAS Gruppens omsättning ökade med 4,8% till 20 735 MSEK. • SAS Gruppens resultat före skatt var 473 (1 450) MSEK, i huvudsak en effekt av...
May 1999

SAS Delårsrapport januari-mars 1999

Huvudpunkter i boksluten per 31 mars 1999 • SAS Gruppens resultat före skatt blev –22 (613) MSEK. • SAS Gruppens omsättning ökade med 1,6% till 9 621 MSEK. • Passagerartrafiken (RPK)...
March 1999

SAS Årsredovisning 1998

SAS intäkter för räkenskapsåret den 1 januari 1998 till 31 december 1998 uppgick till 40 946 Mkr (38 928). Rörelseresultatet nådde MSEK 2 957 (2 383).
February 1999

SAS Delårsrapport januari-december 1998

Huvudpunkter i boksluten per 31 december 1998: • SAS Gruppens resultat före skatt blev 2 829 (2 231) MSEK. • SAS Gruppens omsättning ökade med 5,2% till 40 946 MSEK. • Kassaflödet från...
March 1998

SAS Årsredovisning 1997

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 1997 till 31 december 1997 till 38 928 Mkr (35 189). Resultat före skatt uppgick MSEK 2 231 (1 817).
flysas November 22, 2019
flysas "I took this picture on the Tokyo Skytree. It had been cloudy for days and I hadn’t yet seen mount Fuji uncovered even after driving up to 5th station. On this sunny day I finally decided to give it a shot and to take the elevator up to the 350th floor. This picture reminds me of the chaos of the city and the calmness of nature that is right next to this metropolis" amazing picture by traveler 📷mariannelong #flysas #tokyo #wearetravelers
flysas November 19, 2019
Las Palmas has more to offer than sun & beaches 🌄 Less than 40km into the interior lies the old village of Tejeda. Sitting on the edge of a volcanic crater surrounded by stunning rock formations, old rock carvings and great hiking trails #flysas #wearetravelers  #GranCanaria
flysas Las Palmas has more to offer than sun & beaches 🌄 Less than 40km into the interior lies the old village of Tejeda. Sitting on the edge of a volcanic crater surrounded by stunning rock formations, old rock carvings and great hiking trails #flysas #wearetravelers #GranCanaria
flysas November 14, 2019
flysas "When your backyard looks like a national park 🐎" - stunning place and picture by traveler @jdubcaptures #wearetravelers #flysas #faroeislands
SAS - Travelers for the Future - October 2019 (45s)
SAS - Scandinavia Starts at Takeoff - October 2019
SAS - Scandinavia Starts at Takeoff - October 2019 - Rasmus Ilsø Olsen