June 2019

May traffic figures affected by two days of pilot strike

The pilot strike had a negative impact also on May traffic figures as it affected nearly 100 000 customers. Underlying trend of positive unit revenue development continues with an increase of 1.6% compared to same period last year.

Trafiktal påverkade av två dagars pilotstrejk i början av maj

Strejken hade en negativ inverkan på trafiktalen även i maj då den drabbade cirka 100 000 kunder. Den underliggande positiva utvecklingen av enhetsintäkten fortsätter och ökar med 1,6% jämfört med samma period föregående år.
May 2019

Pilotstrejk bakom svaga trafiktal i april

Under pilotstrejkens fem första dagar ställdes över 2 800 flygningar in och nästan 270 000 kunder drabbades, vilket resulterade i svaga trafiktal under april månad.

Weak April traffic figures due to pilot strike

Over 2 800 flights were canceled and nearly 270 000 customers were affected during the first five days of the pilot strike, resulting in weak traffic figures in April.
April 2019

Ökat antal passagerare och enhetsintäkt för SAS i mars

2,5 miljoner passagerare reste med SAS under mars månad, en ökning med 70 000 jämfört med samma månad föregående år. En högre passagerarintäkt kompenserade för en lägre kabinfaktor, vilket resulterade i en förbättrad enhetsintäkt.
March 2019
February 2019

1,8 miljoner flög med SAS under januari

Antalet passagerare som reste med SAS reguljärtrafik ökade något jämfört med januari 2018. Samtidigt ökade kabinfaktorn och enhetsintäkten.

1.8 million flew with SAS during January

The number of passengers traveling with SAS's scheduled traffic increased slightly compared to January 2018. At the same time, the passenger load factor and unit revenue increased.
January 2019

SAS traffic figures – December 2018

• SAS scheduled traffic compared to the same month last year:  - Number of passengers decreased by 1.9% to just below 1.9 million. - Capacity (ASK) and traffic (RPK) decreased by 1.9% and 1.8%, respectively. - Passenger load factor increased by 0.1 p.p. to 68.9%. • Nominal yield and PASK increased by 4.4% and 4.5%, respectively. • Currency adjusted yield and PASK increased by 0.5% and 0.6%, respectively.
TRAVELERS STREAM NONSTOP
Coffee talk: Cocktail and bar trends
First days at House of Scandinavia