December 2009
November 2009
October 2009

Oförändrad kabinfaktor, men fortsatt press på yielden

SAS koncernen reducerade kapaciteten med 17,7 % under september vilket är den viktigaste förklaringen till att trafiken minskade med exakt samma siffra, 17,7 %. Kabinfaktorn uppgick till 70,6 %...
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009

SAS koncernens trafiktal för maj 2009: Minskad efterfrågan ger press på yielden

SAS koncernen reducerade kapaciteten med 16,7 % under maj vilket är en viktig förklaring till att trafiken minskade med 18,1 %. Kabinfaktorn minskade med 1,2 procentenheter och uppgick till 71,5 %. För mars och april månad var yielden för Scandinavian Airlines 1,7 % lägre än föregående år. Yielden förväntas bli negativ i maj på grund av en lägre efterfrågan och effekterna av den globala recessionen.
May 2009
March 2009
February 2009
flysas October 15, 2019
flysas "I booked a random flight to Copenhagen out of an impulse to experience a new place - a beautiful new place. But little did I know that it would become my favorite city in the world. It all started here... in Nyhavn. It is a 17th century canal and waterfront in the entertainment district of the city." - Inspiring story and picture by traveler @__thewindowseat__ #wearetravelers #flysas #Copenhagen
flysas October 14, 2019
Autumn foraging and cooking by the open fire 🍂 Helsinki is our top travel tip this Autumn, with a cosy city and two large national parks only 45 minutes drive away
flysas Autumn foraging and cooking by the open fire 🍂 Helsinki is our top travel tip this Autumn, with a cosy city and two large national parks only 45 minutes drive away
flysas October 13, 2019
As Cabin Crew Tomas travels all over the world - but he always loves returning to his spectacular home; Oslo 🇳🇴 #flysas #wearetravelers #Oslo
flysas As Cabin Crew Tomas travels all over the world - but he always loves returning to his spectacular home; Oslo 🇳🇴 #flysas #wearetravelers #Oslo
SAS - Travelers for the Future - October 2019 (45s)
SAS - Scandinavia Starts at Takeoff - October 2019
SAS - Scandinavia Starts at Takeoff - October 2019 - Rasmus Ilsø Olsen