December 2011

Flera passagerare flyger med SAS

Trots fortsatt ökad konkurrens uppvisar SAS koncernen en trafiktillväxt inom Europa med 3,7% Antalet passagerare ökade med 103 000 till 2,3 miljoner. Kabinfaktorn uppgick under november till 68,7%.
October 2011

God trafikökning med störst tillväxt på svensk europatrafik

Trafiktalen för september bekräftar att SAS koncernen fortsätter att klara den hårda konkurrensen väl. Antalet passagerare ökade med 4,7% till 2,6 miljoner. Totalt ökade SAS koncernens trafik under månaden med 5,4% och kabinfaktorn uppgick till 74,6%.
September 2011
August 2011

Rekordhög kabinfaktor och god trafiktillväxt i juli

Trafiktalen för juli bekräftar den positiva utvecklingen med en rekordhög kabinfaktor och god tillväxt. Antalet passagerare ökade med 6,6% till 2,1 miljoner. Totalt ökade SAS koncernens trafik under månaden med 7,7% och kabinfaktorn blev den högsta registrerade kabinfaktorn någonsin för en månad på 85,6%.
July 2011

God trafiktillväxt och mer välfyllda flyg under juni

SAS koncernen transporterade 2,6 miljoner passagerare under juni, en ökning med 4,9%. Trots fortsatt hård konkurrens har SAS koncernen framgångar och trafikökningar framför allt på de norska och svenska inrikeslinjerna samt på de interkontinentala linjerna.
June 2011

Antal passagerare ökade med 13,5%

SAS koncernen transporterade 2,6 miljoner passagerare under maj, en ökning med 13,5%. SAS hade även tydliga framgångar med ökad trafik på svenska inrikeslinjer där konkurrensen ökat.
May 2011

SAS trafik ökade med 35% under april

SAS koncernen transporterade 2,2 miljoner passagerare under april, en ökning med 44,1%. Trafikökningen förklaras främst av askmolnseffekten föregående år. Kabinfaktorn ökade under månaden med 4,7 procentenheter till 74,4%.
April 2011

SAS flyger fler passagerare- ökade med 4,9% i mars

  SAS koncernen transporterade 2,3 miljoner passagerare under mars, en ökning med 4,9%, jämfört med 2010. Trafiken var negativt påverkad av svagare utveckling på de interkontinentala linjerna till/från Asien.
March 2011

Trafiken ökade med 5,3 % under februari

  SAS koncernens trafik (RPK) växte med 5,3% under februari och antalet passagerare ökade med 118 000 till 2,0 miljoner. Kabinfaktorn uppgick under månaden till 66,5% vilket nästan var i nivå med föregående år.
February 2011

God passagerarväxt på 7,8% under januari

SAS koncernens goda trafikväxt från slutet av 2010 fortsatte även under årets första månad och trafiken (RPK) ökade med 5,4%. Samtidigt steg antalet passagerare med 7,8% till 1,8 miljoner.
January 2011

Trafiken växte med 14,3% under december

  Trots krävande väderförhållanden ökade SAS koncernens trafik (RPK) med 14,3% under december och antalet passagerare uppgick till 1,8 miljoner. Totalt flög 25,2 miljoner passagerare med SAS koncernen under 2010 vilket är en ökning med 1,3% jämfört med 2009. Kabinfaktorn uppgick under helåret till rekordhöga 74,2%.
flysas October 15, 2019
flysas "I booked a random flight to Copenhagen out of an impulse to experience a new place - a beautiful new place. But little did I know that it would become my favorite city in the world. It all started here... in Nyhavn. It is a 17th century canal and waterfront in the entertainment district of the city." - Inspiring story and picture by traveler @__thewindowseat__ #wearetravelers #flysas #Copenhagen
flysas October 14, 2019
Autumn foraging and cooking by the open fire 🍂 Helsinki is our top travel tip this Autumn, with a cosy city and two large national parks only 45 minutes drive away
flysas Autumn foraging and cooking by the open fire 🍂 Helsinki is our top travel tip this Autumn, with a cosy city and two large national parks only 45 minutes drive away
flysas October 13, 2019
As Cabin Crew Tomas travels all over the world - but he always loves returning to his spectacular home; Oslo 🇳🇴 #flysas #wearetravelers #Oslo
flysas As Cabin Crew Tomas travels all over the world - but he always loves returning to his spectacular home; Oslo 🇳🇴 #flysas #wearetravelers #Oslo
SAS - Travelers for the Future - October 2019 (45s)
SAS - Scandinavia Starts at Takeoff - October 2019
SAS - Scandinavia Starts at Takeoff - October 2019 - Rasmus Ilsø Olsen