October 2019

Under september reste 2,9 miljoner passagerare med SAS

SAS rapporterar en ökning av antalet passagerare med 3% jämfört med samma period förra året. Enhetsintäkterna ökade med 4,4% och passageraryielden med 5,4%, vilket stödjer den positiva trenden under året.
September 2019

Nästan 2,8 miljoner passagerare reste med SAS i augusti

Cirka 2,8 miljoner passagerare reste med SAS under augusti, en ökning med 0,4% jämfört med samma månad förra året. Passageraryielden och enhetsintäkterna fortsätter att utvecklas positivt samtidigt som den operationella stabiliteten är kvar på höga nivåer.
August 2019

Stabil produktion och passagerarrekord för juli

Under juli reste mer än 2,8 miljoner passagerare med SAS, vilket är nytt rekord för en julimånad och en viss ökning jämfört med samma månad föregående år. Samtidigt skedde en markant förbättring av den operationella stabiliteten och en gynnsam utveckling av passageraryielden.
July 2019

Nästan tre miljoner passagerare reste med SAS i juni

Antalet passagerare som reste med SAS ökade något jämfört med samma månad föregående år och är det högsta någonsin för en enskild månad. Enhetsintäkterna fortsätter att utvecklas positivt och ökade med 4.8%.
June 2019

Trafiktal påverkade av två dagars pilotstrejk i början av maj

Strejken hade en negativ inverkan på trafiktalen även i maj då den drabbade cirka 100 000 kunder. Den underliggande positiva utvecklingen av enhetsintäkten fortsätter och ökar med 1,6% jämfört med samma period föregående år.
May 2019

Pilotstrejk bakom svaga trafiktal i april

Under pilotstrejkens fem första dagar ställdes över 2 800 flygningar in och nästan 270 000 kunder drabbades, vilket resulterade i svaga trafiktal under april månad.
April 2019

Ökat antal passagerare och enhetsintäkt för SAS i mars

2,5 miljoner passagerare reste med SAS under mars månad, en ökning med 70 000 jämfört med samma månad föregående år. En högre passagerarintäkt kompenserade för en lägre kabinfaktor, vilket resulterade i en förbättrad enhetsintäkt.
March 2019
February 2019

1,8 miljoner flög med SAS under januari

Antalet passagerare som reste med SAS reguljärtrafik ökade något jämfört med januari 2018. Samtidigt ökade kabinfaktorn och enhetsintäkten.
July 2015

2,8 miljoner resenärer flög med SAS i juni

Som svar på en ökad efterfrågan bland SAS kunder ny-och återöppnade SAS under juni 44 säsongslinjer framför allt till destinationer i södra Europa. Under månaden valde totalt 2,8 miljoner passagerare att resa med SAS.
June 2015
May 2015

2,2 miljoner passagerare reste med SAS i april

Under april valde totalt 2,2 miljoner passagerare att resa med SAS, en minskning med 9,6% jämfört en stark april månad föregående år. SAS ser dock en positiv utveckling i antalet resande i SAS Plus som ökade med 6,5%.
April 2015
February 2015

1,7 miljoner passagerare reste med SAS i januari

SAS positiva utveckling fortsatte under januari med en kabinfaktor som förbättrades för tionde månaden i rad, jämfört med föregående år. Passagerarutvecklingen var stabil och totalt valde 1,7 miljoner passagerare att resa med SAS under januari 2015.
December 2014
November 2014

200 000 fler passagerare valde SAS i oktober

SAS hade en positiv passagerarutveckling i oktober och totalt reste 2,7 miljoner passagerare med SAS, en ökning med ca 8% jämfört med samma månad föregående år.
October 2014

Fortsatt passagerartillväxt för SAS i september

Den positiva utvecklingen fortsätter och 190 000 fler passagerare valde att resa med SAS i september. Sammantaget reste 2,7 miljoner passagerare med SAS under månaden, vilket är en ökning med 7,3% jämfört med samma månad föregående år.
September 2014

Nytt passagerarrekord för SAS i augusti

SAS hade en positiv trafikutveckling under augusti med en passagerartillväxt på över 9%. Totalt reste 2,6 miljoner passagerare med SAS, vilket är rekord för en augusti månad.
August 2014

Rekordmånga reste med SAS i juli

SAS hade en positiv trafikutveckling under juli månad med en passagerartillväxt på 10,6%. Totalt reste 2,6 miljoner passagerare med SAS, vilket är rekord för en juli månad. Kabinfaktorn förbättrades med 1,8% till 88%.
July 2014

Rekordhög kabinfaktor och 302 000 fler passagerare

Under juni reste totalt 2,7 miljoner passagerare med SAS, en ökning på 12,4%. Tillväxten bidrog till att SAS uppnådde en rekordhög kabinfaktor för en junimånad på 83,0%.  
June 2014

185 000 fler passagerare flög med SAS

Under maj reste totalt 2,6 miljoner passagerare med SAS, en ökning på 7,8%. Tillväxten var störst på SAS internationella linjer.
April 2014

Fler passagerare för SAS

2,2 miljoner kunder reste med SAS under mars 2014, en ökning med 7,1% jämfört med föregående år. På de viktiga marknaderna till, från och inom Norge och Sverige var passagerarväxten än starkare med över 13%.
March 2014
February 2014

Fler passagerare med SAS i Norge och Sverige

SAS transporterade 1,7 miljoner passagerare under januari 2014, en minskning med 0,2% jämfört med föregående år. På marknaderna till, från och inom Norge och Sverige ökade dock antalet passagerare med över 5%.
January 2014

41 000 fler passagerare med SAS

SAS transporterade 1,7 miljoner passagerare under december 2013, en ökning med 2,5% jämfört med föregående år. Trafiken steg under december med 3,6% till följd av fler avgångar och nya linjer. Under kalenderåret 2013 transporterade SAS 25,4 miljoner passagerare.
December 2013
October 2013

Fler avgångar och fler passagerare

SAS koncernens trafik steg med 1,6% under september. Under månaden transporterade koncernen 2,7 miljoner passagerare. Ökningen drevs främst av en god passagerartillväxt på inrikes-och intraskandinaviska linjerna på cirka 4%.
September 2013

SAS flyger mer och fler

SAS koncernens trafik steg med 10,3% under augusti. Under månaden transporterade SAS 2,4 miljoner passagerare, en ökning med 3,3% motsvarande 78 000 resenärer.  Ökningen drevs av en mycket stark utveckling på europalinjerna från Sverige och Norge där trafiken ökade med över 30%.
August 2013

SAS trafik steg med 13 nya sommarlinjer

SAS koncernen transporterade 2,4 miljoner passagerare under juli, en ökning ned 5% motsvarande 112 000 resenärer. Under månaden öppnade SAS 13 nya linjer.
July 2013

43 000 flera passagerare flög med SAS

SAS koncernen transporterade 2,7 miljoner passagerare under juni, en ökning med 43 000 motsvarande 1,6%. Kunderna har mottagit det nya servicekonceptet, SAS Go & Plus, väl och under månaden öppnade SAS samtidig 15 nya linjer.
May 2013
April 2013

SAS koncernens trafiktal för mars 2013: Stabil trafikutveckling

SAS koncernens trafik ökade med 0,5% trots att påskhelgen, som påverkar tillväxten negativt, delvis inföll i mars 2013 jämfört med april föregående år. Kabinfaktorn var oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 72,3%. Kapaciteten steg med 0,5%.
February 2013
January 2013
December 2012
October 2012
September 2012

Rekordhög kabinfaktor och fortsatt god trafikutveckling

SAS koncernen transporterade 104 000 fler passagerare under augusti, en ökning med 4,7%. Samtidigt förbättrades kabinfaktorn med 1,8 procentenheter jämfört med föregående år och uppgick till 78,8%, vilket är den högsta kabinfaktorn någonsin för augusti för SAS koncernen.
July 2012

En halv miljon fler reste med SAS första halvåret 2012

Trots hård konkurrens visar SAS koncernen en fortsatt positiv trafiktillväxt med en ökning på 5,8% i juni. Antalet passagerare ökade med 3,6% och uppgick till 2,6 miljoner. Sedan årsskiftet har SAS transporterat över en halv miljon fler passagerare än motsvarande period föregående år.
June 2012

God trafikutveckling och punktlighet i världsklass

SAS koncernen visar en fortsatt positiv trafiktillväxt med 4,2%. Antalet passagerare ökade under maj med 61 000 till 2,7 miljoner och kabinfaktorn förbättrades med 1,9 procentenheter och uppgick under månaden till 75,3%. Scandinavian Airlines blev dessutom världens punktligaste flygbolag för andra månaden i rad.
May 2012

Rekordhög kabinfaktor och världens punktligaste i april

Trafiktalen för april visar en fortsatt positiv utveckling och trafiken ökade med 7,9%. Kabinfaktorn blev den högsta någonsin för en aprilmånad och uppgick till 75,5%. Scandinavian Airlines blev dessutom återigen världens punktligaste flygbolag för april månad.
April 2012

Resandet med SAS ökar och kabinfaktorn steg med 4,2%

Trafiktalen för mars månad visar en fortsatt god trafiktillväxt. Antalet passagerare ökade under mars med 106 000 till 2,4 miljoner, en ökning med 4,5%. Totalt ökade SAS koncernens trafik under månaden med 9,3% och kabinfaktorn uppgick till 72,3%.
March 2012
January 2012

Fortsatt god trafiktillväxt i december

December månads trafiktal visar en fortsatt god trafiktillväxt på de flesta linjerna. SAS koncernen transporterade 31 000 fler passagerare under december än under samma period föregående år.  
December 2011

Flera passagerare flyger med SAS

Trots fortsatt ökad konkurrens uppvisar SAS koncernen en trafiktillväxt inom Europa med 3,7% Antalet passagerare ökade med 103 000 till 2,3 miljoner. Kabinfaktorn uppgick under november till 68,7%.
October 2011

God trafikökning med störst tillväxt på svensk europatrafik

Trafiktalen för september bekräftar att SAS koncernen fortsätter att klara den hårda konkurrensen väl. Antalet passagerare ökade med 4,7% till 2,6 miljoner. Totalt ökade SAS koncernens trafik under månaden med 5,4% och kabinfaktorn uppgick till 74,6%.
September 2011
August 2011

Rekordhög kabinfaktor och god trafiktillväxt i juli

Trafiktalen för juli bekräftar den positiva utvecklingen med en rekordhög kabinfaktor och god tillväxt. Antalet passagerare ökade med 6,6% till 2,1 miljoner. Totalt ökade SAS koncernens trafik under månaden med 7,7% och kabinfaktorn blev den högsta registrerade kabinfaktorn någonsin för en månad på 85,6%.
July 2011

God trafiktillväxt och mer välfyllda flyg under juni

SAS koncernen transporterade 2,6 miljoner passagerare under juni, en ökning med 4,9%. Trots fortsatt hård konkurrens har SAS koncernen framgångar och trafikökningar framför allt på de norska och svenska inrikeslinjerna samt på de interkontinentala linjerna.
June 2011

Antal passagerare ökade med 13,5%

SAS koncernen transporterade 2,6 miljoner passagerare under maj, en ökning med 13,5%. SAS hade även tydliga framgångar med ökad trafik på svenska inrikeslinjer där konkurrensen ökat.
May 2011

SAS trafik ökade med 35% under april

SAS koncernen transporterade 2,2 miljoner passagerare under april, en ökning med 44,1%. Trafikökningen förklaras främst av askmolnseffekten föregående år. Kabinfaktorn ökade under månaden med 4,7 procentenheter till 74,4%.
April 2011

SAS flyger fler passagerare- ökade med 4,9% i mars

  SAS koncernen transporterade 2,3 miljoner passagerare under mars, en ökning med 4,9%, jämfört med 2010. Trafiken var negativt påverkad av svagare utveckling på de interkontinentala linjerna till/från Asien.
March 2011

Trafiken ökade med 5,3 % under februari

  SAS koncernens trafik (RPK) växte med 5,3% under februari och antalet passagerare ökade med 118 000 till 2,0 miljoner. Kabinfaktorn uppgick under månaden till 66,5% vilket nästan var i nivå med föregående år.
February 2011

God passagerarväxt på 7,8% under januari

SAS koncernens goda trafikväxt från slutet av 2010 fortsatte även under årets första månad och trafiken (RPK) ökade med 5,4%. Samtidigt steg antalet passagerare med 7,8% till 1,8 miljoner.
January 2011

Trafiken växte med 14,3% under december

  Trots krävande väderförhållanden ökade SAS koncernens trafik (RPK) med 14,3% under december och antalet passagerare uppgick till 1,8 miljoner. Totalt flög 25,2 miljoner passagerare med SAS koncernen under 2010 vilket är en ökning med 1,3% jämfört med 2009. Kabinfaktorn uppgick under helåret till rekordhöga 74,2%.
December 2010

Fler kunder väljer SAS

Ökningen för SAS fortsätter och i november valde över 160 000 fler att resa med SAS jämfört samma månad förra året. SAS möter detta med fler avgångar, och planen fortsätter att vara välfyllda.
November 2010

160 000 fler passagerare flög SAS i oktober

I oktober valde 160 000 fler att resa med SAS jämfört samma månad förra året. Det är en ökning med 7%, samtidigt som punktlighet och  kabinfaktor fortsätter på rekordnivåer. Nu genomför SAS flera initiativ för att växa lönsamt, bland annat lanseras nya linjer.
October 2010

Kraftig ökning av resenärer som väljer SAS

Fler kunder väljer SAS vilket medför välfyllda flygplan och särskilt ökar resandet i Business och Economy Extra. Det innebär att effekterna av prispress och överkapacitet på marknaden mildras för SAS.
September 2010

Positiv trafikutveckling för SAS

Under augusti ökade SAS trafik totalt med 7% jämfört med föregående år, samtidigt som inrikestrafiken i Norge trots hård konkurrens stabiliserades. Både totalt och på Norska marknaden steg...
August 2010
July 2010
April 2010
March 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009

Oförändrad kabinfaktor, men fortsatt press på yielden

SAS koncernen reducerade kapaciteten med 17,7 % under september vilket är den viktigaste förklaringen till att trafiken minskade med exakt samma siffra, 17,7 %. Kabinfaktorn uppgick till 70,6 %...
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009

SAS koncernens trafiktal för maj 2009: Minskad efterfrågan ger press på yielden

SAS koncernen reducerade kapaciteten med 16,7 % under maj vilket är en viktig förklaring till att trafiken minskade med 18,1 %. Kabinfaktorn minskade med 1,2 procentenheter och uppgick till 71,5 %. För mars och april månad var yielden för Scandinavian Airlines 1,7 % lägre än föregående år. Yielden förväntas bli negativ i maj på grund av en lägre efterfrågan och effekterna av den globala recessionen.
May 2009
March 2009
February 2009
October 2008

SAS koncernens trafiktal för september 2008: Bättre yield men lägre kabinfaktor

SAS koncernens trafik minskade under september med 6,7% och antalet passagerare uppgick till 3,3 miljoner. Kabinfaktorn uppgick under månaden till 69,6%, en nedgång med 6,3 procentenheter. För augusti månad var yielden för Scandinavian Airlines 4,9% högre än föregående år och för september förväntas yielden förbättras ytterligare.
flysas October 15, 2019
flysas "I booked a random flight to Copenhagen out of an impulse to experience a new place - a beautiful new place. But little did I know that it would become my favorite city in the world. It all started here... in Nyhavn. It is a 17th century canal and waterfront in the entertainment district of the city." - Inspiring story and picture by traveler @__thewindowseat__ #wearetravelers #flysas #Copenhagen
flysas October 14, 2019
Autumn foraging and cooking by the open fire 🍂 Helsinki is our top travel tip this Autumn, with a cosy city and two large national parks only 45 minutes drive away
flysas Autumn foraging and cooking by the open fire 🍂 Helsinki is our top travel tip this Autumn, with a cosy city and two large national parks only 45 minutes drive away
flysas October 13, 2019
As Cabin Crew Tomas travels all over the world - but he always loves returning to his spectacular home; Oslo 🇳🇴 #flysas #wearetravelers #Oslo
flysas As Cabin Crew Tomas travels all over the world - but he always loves returning to his spectacular home; Oslo 🇳🇴 #flysas #wearetravelers #Oslo
SAS - Travelers for the Future - October 2019 (45s)
SAS - Scandinavia Starts at Takeoff - October 2019
SAS - Scandinavia Starts at Takeoff - October 2019 - Rasmus Ilsø Olsen