Mötesdeltagande

Styrelsens arbete styrs av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Koden och den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen.

Arbetet i styrelsen följer en plan som bland annat ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.

Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete dels mellan styrelsen och dess utskott, dels mellan styrelsen, dess ordförande och VD.

Arbetsordningen innehåller också bestämmelser som ska säkerställa styrelsens behov av fortlöpande information och ekonomisk rapportering samt instruktioner för verkställande direktören och bolagets styrelseutskott.

Styrelsens senaste räkenskapsårs mötesdeltagande visas nedan.

Närvarofrekvens styrelsemöten, november 2016-oktober 2017
  Dec 12 Jan 31 Feb 22 Mar 7 Apr 5 Jun 19-20 Sep 4 Sep 19 Okt 5 Okt 30
Fritz H. Schur, ordförande X X X X X X X X X X
Jacob Wallenberg, vice ordförande X X X X X X X X X X
Dag Mejdell, andre vice ordförande X X X X X X X O X X
Monica Caneman, ledamot X X X X X X X X X X
Carsten Dilling, ledamot X X X X X X X X X X
Lars-Johan Jarnheimer, ledamot X X X X X X X X X X
Berit Svendsen, ledamot X X X X X X X X X X
Sanna Suvanto-Harsaae, ledamot X X X O X X X X X X
Jens Lippestad, arbetstagarrepresentant X X X X X X X X X X
Cecilia van der Meulen, arbetstagarrepresentant - - - X X X X X O X
Sven Cahier, arbetstagarrepresentant X X X - - - - - - -
Janne Wegeberg, arbetstagarrepresentant X X X X X X X X X X
                     
X = Närvarat                    
O = Ej närvarat                    
flysas January 4, 2020
flysas "A glorious morning at the Tre Cime di Lavaredo in the Italian Dolomites. These three peaks looks so majestic from this vantage point. We hiked up here early in the morning to be able to catch the sunrise strike the side of these beautiful mountain peaks. This is the early morning blue hour, still with some faint stars present on the sky. A rather cold experience, the weather was clear and this resulted in temperatures below 0 celsius. Small ice crystals started to show up on top of cameras!" - Traveler @mbeiter tells his story #wearetravelers #flysas #Dolomites
flysas January 3, 2020
Hello Miami 👋 Who wants to go this weekend? #wearetravelers #flysas #Miami 📷@maciekgdansk
flysas Hello Miami 👋 Who wants to go this weekend? #wearetravelers #flysas #Miami 📷@maciekgdansk
flysas January 2, 2020
The Venice of Norway 💙 Fly here direct from Oslo to experience the best of western Norway, from fjords to mountains, and hikes to whale watching ✈️ #wearetravelers #Ålesund #Norway 📷@forwardamine
flysas The Venice of Norway 💙 Fly here direct from Oslo to experience the best of western Norway, from fjords to mountains, and hikes to whale watching ✈️ #wearetravelers #Ålesund #Norway 📷@forwardamine
SAS - Explore the cabin of our new Airbus A350
SAS - Travelers for the Future - October 2019 (45s)
SAS - Scandinavia Starts at Takeoff - October 2019