Mötesdeltagande

Styrelsens arbete styrs av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Koden och den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen.

Arbetet i styrelsen följer en plan som bland annat ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.

Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete dels mellan styrelsen och dess utskott, dels mellan styrelsen, dess ordförande och VD.

Arbetsordningen innehåller också bestämmelser som ska säkerställa styrelsens behov av fortlöpande information och ekonomisk rapportering samt instruktioner för verkställande direktören och bolagets styrelseutskott.

Styrelsens senaste räkenskapsårs mötesdeltagande visas nedan.

Närvarofrekvens styrelsemöten, november 2016-oktober 2017
  Dec 12 Jan 31 Feb 22 Mar 7 Apr 5 Jun 19-20 Sep 4 Sep 19 Okt 5 Okt 30
Fritz H. Schur, ordförande X X X X X X X X X X
Jacob Wallenberg, vice ordförande X X X X X X X X X X
Dag Mejdell, andre vice ordförande X X X X X X X O X X
Monica Caneman, ledamot X X X X X X X X X X
Carsten Dilling, ledamot X X X X X X X X X X
Lars-Johan Jarnheimer, ledamot X X X X X X X X X X
Berit Svendsen, ledamot X X X X X X X X X X
Sanna Suvanto-Harsaae, ledamot X X X O X X X X X X
Jens Lippestad, arbetstagarrepresentant X X X X X X X X X X
Cecilia van der Meulen, arbetstagarrepresentant - - - X X X X X O X
Sven Cahier, arbetstagarrepresentant X X X - - - - - - -
Janne Wegeberg, arbetstagarrepresentant X X X X X X X X X X
                     
X = Närvarat                    
O = Ej närvarat                    
flysas August 24, 2019
Happy Saturday travelers #wearetravelers #flysas 📸@mieloch
flysas Happy Saturday travelers #wearetravelers #flysas 📸@mieloch
flysas August 23, 2019
Live. Explore. Conquer. We are travelers 🌎 Amazing capture by @ringnes_photo in Northern Norway #flysas #wearetravelers #Lofoten
flysas Live. Explore. Conquer. We are travelers 🌎 Amazing capture by @ringnes_photo in Northern Norway #flysas #wearetravelers #Lofoten
flysas August 20, 2019
Alright travelers - can anyone guess what classic movie was filmed in this beautiful location? Full story from traveler @mbeiter below ⬇️
.
flysas Alright travelers - can anyone guess what classic movie was filmed in this beautiful location? Full story from traveler @mbeiter below ⬇️ . "A gorgeous Spring morning in Tuscany, Italy. Some might recognize this gorgeous scene of a landscape! This exact spot was used in the Oscar Awarded movie Gladiator. The farmhouse on the hilltop belonged to the Roman General and Gladiator Maximus where he lived with his family. I had the theme song in my head all morning while roaming around in the area trying to find a good composition. The golden light from the sunrise came in perferct from the side creating some fantastic color play!" #wearetravelers #flysas #Tuscany
TRAVELERS STREAM NONSTOP
Coffee talk: Cocktail and bar trends
First days at House of Scandinavia