Mötesdeltagande

Styrelsens arbete styrs av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Koden och den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen.

Arbetet i styrelsen följer en plan som bland annat ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.

Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete dels mellan styrelsen och dess utskott, dels mellan styrelsen, dess ordförande och VD.

Arbetsordningen innehåller också bestämmelser som ska säkerställa styrelsens behov av fortlöpande information och ekonomisk rapportering samt instruktioner för verkställande direktören och bolagets styrelseutskott.

Styrelsens senaste räkenskapsårs mötesdeltagande visas ovan.

Närvarofrekvens styrelsemöten, november 2015-oktober 2016
  Dec 15 Jan 28 Feb 11 Mar 7 Mar 8 Apr 19 Maj 18 Jun 8-9 Sep 7 Okt 5 Okt 26
Fritz H. Schur, Ordförande X X X X X X X X X X X
Jacob Wallenberg, Vice ordförande X X X X X X X X X X X
Dag Mejdell, Andre vice ordförande X X X O X X X X X X O
Monica Caneman, ledamot X X X X X X X X X O X
Carsten Dilling, ledamot X O X X X X O X X X X
Lars-Johan Jarnheimer, ledamot X X X X X X O X X X X
Birger Magnus, ledamot X O X X O - - - - - -
Berit Svendsen, ledamot - - - - X X X X X X X
Sanna Suvanto-Harsaae, ledamot O X X X X X O X X X X
Jens Lippestad, arbetstagarledamot X X X X X X X O X X X
Bo Nielsen, arbetstagarledamot X X X O X X X X - - -
Sven Cahier, arbetstagarledamot X X X X X X X X X X X
Janne Wegeberg, arbetstagarledamot - - - - - - - - X X X
X = Närvarat                      
O = Ej närvarat                      
Styrelsen har också avhållit två per capsulam-möten, den 1 februari och 14 juni 2016.