Mötesdeltagande

Styrelsens arbete styrs av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Koden och den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen.

Arbetet i styrelsen följer en plan som bland annat ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.

Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete dels mellan styrelsen och dess utskott, dels mellan styrelsen, dess ordförande och VD.

Arbetsordningen innehåller också bestämmelser som ska säkerställa styrelsens behov av fortlöpande information och ekonomisk rapportering samt instruktioner för verkställande direktören och bolagets styrelseutskott.

Styrelsens senaste räkenskapsårs mötesdeltagande visas nedan.

Närvarofrekvens styrelsemöten, november 2016-oktober 2017
  Dec 12 Jan 31 Feb 22 Mar 7 Apr 5 Jun 19-20 Sep 4 Sep 19 Okt 5 Okt 30
Fritz H. Schur, ordförande X X X X X X X X X X
Jacob Wallenberg, vice ordförande X X X X X X X X X X
Dag Mejdell, andre vice ordförande X X X X X X X O X X
Monica Caneman, ledamot X X X X X X X X X X
Carsten Dilling, ledamot X X X X X X X X X X
Lars-Johan Jarnheimer, ledamot X X X X X X X X X X
Berit Svendsen, ledamot X X X X X X X X X X
Sanna Suvanto-Harsaae, ledamot X X X O X X X X X X
Jens Lippestad, arbetstagarrepresentant X X X X X X X X X X
Cecilia van der Meulen, arbetstagarrepresentant - - - X X X X X O X
Sven Cahier, arbetstagarrepresentant X X X - - - - - - -
Janne Wegeberg, arbetstagarrepresentant X X X X X X X X X X
                     
X = Närvarat                    
O = Ej närvarat                    
flysas February 17, 2019
The Huangpu river wraps itself around a suncoated and misty Shanghai city #flysas 📸@youknowcyc .
.
.
.
.
#wearetravelers #shanghai #visitshanghai #visitchina #travelgram #sundayvibes
flysas The Huangpu river wraps itself around a suncoated and misty Shanghai city #flysas 📸@youknowcyc . . . . . #wearetravelers #shanghai #visitshanghai #visitchina #travelgram #sundayvibes
flysas February 14, 2019
Happy Valentines day from a romantic Finnish winter wonderland 💙 #flysas #wearetravelers 📸@firstclassmag
.
.
.
.
.
#happyvalentinesday #happyvalentine #happyvalentines #valentines #valentine2019 #travelinspiration #visitfinland #valentine
flysas Happy Valentines day from a romantic Finnish winter wonderland 💙 #flysas #wearetravelers 📸@firstclassmag . . . . . #happyvalentinesday #happyvalentine #happyvalentines #valentines #valentine2019 #travelinspiration #visitfinland #valentine
flysas February 13, 2019
San Francisco has a wealth of hills and slopes opening up the city to give stunning views like this #flysas 📸@paulclark .
.
.
.
.
.
#sanfrancisco #visitusa #sanfransisco #sanfran #visitsanfrancisco #tram #travelgram
flysas San Francisco has a wealth of hills and slopes opening up the city to give stunning views like this #flysas 📸@paulclark . . . . . . #sanfrancisco #visitusa #sanfransisco #sanfran #visitsanfrancisco #tram #travelgram
Take a look at SAS’ next generation lounges
Get energized in the Daylight Booster Zone
Get inspired by Panasonic’s new innovations in the SAS Innovation Hub