Revisorer

På årsstämman den 8 mars 2016 utsågs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för SAS AB intill nästa årsstämma. Bo Hjalmarsson är huvudansvarig revisor.

För att säkerställa styrelsens rätt till kontroll och tillgång till revisionsarbetet träffar styrelsen bolagets huvudansvariga revisor kontinuerligt. I januari redovisar revisorn sina iakttagelser från revisionen av årsbokslutet.

I april presenterar revisorn, och styrelsen behandlar, upplägget av riskanalysarbetet och granskningsinriktningen för det aktuella året. Efter genomförd ”hard close” rapporterar revisorerna till styrelsen sina iakttagelser vid granskningen samt sin bedömning av kritiska processer och risker.