SAS kommentar med anledning av frågor om uniformer för SAS-medarbetare

SAS har över 11 000 medarbetare och vi vill ha, och har, anställda med många olika bakgrunder. SAS har en enhetlig uniformspolicy för all vår personal som arbetar i luften och på marken. Dessa regler gäller för alla våra anställda oavsett religion, kultur eller ideologi.

SAS uniform följer en neutral, enhetlig visuell identitet och innehåller inte några andra plagg eller accessoarer eller religiösa, politiska eller ideologiska symboler. SAS har en enhetlig policy för uniformen som utgår från flygande personal där, som alltid inom SAS, säkerheten kommer i första hand. För flygande personal ska inga plagg hindra syn eller hörsel och kunna riskera förmågan att hjälpa passagerare vid ett nödläge.

SAS har över 11 000 medarbetare med många olika bakgrunder. För oss är det oerhört viktigt att alla är välkomna som medarbetare. I vår rekryteringspolicy framgår att vi bejakar mångfald och att vi följer en kvalitetssäker process vid rekrytering till samtliga tjänster inom SAS.

Angående policies kring företags neutrala uniformer kom nyligen även en EU-dom kring uniformsneutralitet, d v s att det inte är förbjudet eller innebär diskriminering när ett företag har uniformsregler, där t ex bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler inte är tillåtet.