Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Delårsrapport november 2013-juli 2014

September 10, 2014 08:00

Fler väljer SAS i fortsatt pressad marknad

Maj-juli 2014

Jämförelsetalen avseende motsvarande period föregående år inkluderar Widerøe.

 • Intäkter: 10 697 (11 593) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 7,1 %
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 5,6 %[1]
 • EBIT-marginal: 8,7 % (12,1 %)
 • Resultat före skatt: 756 (1 176) MSEK
 • Periodens resultat: 496 (886) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 1,24 (2,69) SEK
 • Helårsutsikterna för 2013/2014 fasthålls, se sid 7

November 2013-juli 2014

Jämförelsetalen avseende motsvarande period föregående år inkluderar Widerøe.

 • Intäkter: 27 040 (31 123) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 7,9 %
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 4,9 % [2]
 • EBIT-marginal: 1,5 % (2,5 %)
 • Resultat före skatt: -468 (80) MSEK
 • Periodens resultat: -416 (-107) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -1,83 (-0,33) SEK

[1] Valutajusterad och exklusive flygbränsle.
[2] Valutajusterad, exklusive flygbränsle och ändrade pensionsvillkor på 450 MSEK under feb-apr 2013.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2014, kl 08.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here