Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2007

November 8, 2007 08:00

Periodens nyckeltal• Omsättning: 46 995 (45 468) MSEK (+3,4%)

• Antal passagerare: 31,1 miljoner (+6,2%)

• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 982 (239) MSEK

• EBT-marginal före engångsposter: 2,1% (0,5%)

• Periodens resultat: 1 261 (93) MSEK

• Resultat per aktie: 7,50 (0,09) SEK

Koncernchefens kommentarer

De senaste månaderna har tyvärr präglats av problemen med vår flygplanstyp Dash 8 Q400. Under september hade vi två haverier med nödlandningar på grund av problem med landningsställen. Efter flera veckors grounding, med omfattande utbyten och översyn, sattes flygen gradvis i drift igen. Dessvärre fick vi 27 oktober, med samma flygplanstyp, ytterligare en nödlandning även denna gång till följd av problem med landningsstället men av annan orsak. Av hänsyn till våra kunder, våra medarbetare och vårt varumärke som kännetecknas av fokus på säkerhet, punktlighet och regularitet, beslutade ledning och styrelse omgående att upphöra med all trafik med flygplanstypen. Beslutet är unikt och starkt, men nödvändigt.

Vi arbetar för närvarande intensivt med sätta in ersättningskapacitet i olika former. Vi bedömer att vi kan påbörja implementering av en långsiktig lösning under andra halvåret 2008. De direkta resultateffekterna för helåret bedöms till 600-700 MSEK, varav 200 MSEK avser tredje kvartalet. Vi är i dialog med flygplanstilverkaren Bombardier för att hitta möjliga lösningar omkring Q400 flottan, inkluderande kompensation.

Trots ovanstående problem uppnådde vi glädjande nog under kvartalet återigen rekord i antalet passagerare och har under de senaste 12 månaderna transporterat nästan 41 miljoner passagerare.

Flygverksamheten går generellt sett väldigt bra. För Scandinavian Airlines har utvecklingen sett över 9 månader inneburit en resultatförbättring på knappt en 1 miljard. Både SAS Sverige och SAS Norge har resultat som överstiger eller är nära koncernens lönsamhetskrav. SAS Danmark förbättrar resultatet månad för månad trots bekymren med strejker och Q400. Även Widerøe, Blue1 och airBaltic uppvisar kraftigt förbättrade resultat. Orsakerna till resultatförbättringarna i flygbolagen går att finna i en stark marknad, förbättrade koncept, effektiv styrning och trafikoptimering samt fortsatta kostnadsåtgärder.

Den i juni lanserade strategiplanen (S11) implementeras nu med full kraft. För våra kunder har vi introducerat ett antal nyheter och vi arbetar vidare med konceptutveckling och harmonisering. Vi har också lanserat en särskild satsning mot privatresenärer med början i Norge med 12 nya destinationer till lägre priser. Vi har också beslutat att öka vår interkontinentala flotta med ett flygplan för att öppna linjerna Köpenhamn-Delhi och Köpenhamn-San Fransisco. Under kvartalet såldes aktierna i det spanska ground handling bolaget Newco och processen avseende försäljning av Spanair har påbörjats. Arbetet med att utvärdera framtida struktur i SGS, STS samt terminalhanteringen i SAS Cargo fortskrider och beslut kommer att fattas i december. Vårt kostnadsprogram, som består av många delar, pågår med en mängd projekt och effekterna kommer vi att se gradvis.

Året har tyvärr präglats av ett flertal negativa händelser som påverkat våra kunder och våra medarbetare samt även haft en negativ resultateffekt. Jag är dock övertygad om att vi kommer gå stärkta ur detta och med hjälp av S11 skapa ett starkt, uthålligt och lönsamt SAS.

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchefFör frågor kontakta: Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here