Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Årsredovisning 2011

March 15, 2012 08:00

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 2011 till 31 december 2011 uppgick till 41 412 Mkr (41 070). Rörelseresultatet uppgick 646 MSEK (-1939).

Latest news