Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

PRESS RELEASES

SAS has collected all releases provided to the Stock Exchanges in Copenhagen, Oslo and Stockholm and releases in accordance with the EU regulation No 596/2014 on market abuse (Marknadsmissbruksförordningen (MAR)) under the header ‘Capital market’ below.

June 2022

June 16, 2022 10:39
Den 15. juni underskrev SAS Ground Handling Danmark og 3F’s afdeling for cargohåndtering – Spirit en lokalaftale, der blandt andet indeholder en tørnaftale for alle medarbejdere under 3F Cargos forhandlingsområde.
June 08, 2022 11:00
English
1.8 million passengers traveled with SAS in May
June 08, 2022 11:00
Swedish
1,8 miljoner passagerare reste med SAS i maj
June 02, 2022 14:55
English
SAS is expanding its network in North America and is now starting direct routes to Toronto from Copenhagen and Stockholm. SAS will operate three weekly flights from Copenhagen and four weekly flights from Stockholm with its brand-new A321LR aircraft. The inaugural flight takes place on June 2[nd] from Copenhagen to Toronto. The first flight from Stockholm-Arlanda will take place the following day.
June 02, 2022 14:49
SAS udvider sit netværk i Nordamerika og starter nu direkte ruter til Toronto fra København og Stockholm. SAS vil operere tre ugentlige afgange fra København og fire ugentlige afgange fra Stockholm, med helt nye A321LR-fly. Den første flyvning finder sted den 2. juni fra København til Toronto og første flyvning fra Stockholm-Arlanda finder sted den følgende dag. 
June 02, 2022 14:48
Norwegian
SAS utvider sitt nettverk i Nord-Amerika og åpner direkteruter til Toronto fra København og Stockholm. SAS vil operere tre ukentlige flyvninger fra København og fire ukentlige flyvninger fra Stockholm med sitt splitter nye A321LR-fly. Den første flyvningen finner sted 2. juni fra København til Toronto. Den første flyvningen fra Stockholm-Arlanda vil finne sted dagen etter.
June 02, 2022 14:46
Swedish
Nu utvidgar SAS sitt nätverk i Nordamerika och öppnar direktlinjer till Toronto från Köpenhamn och Stockholm. Varje vecka kommer SAS att erbjuda tre flygningar från Köpenhamn och fyra från Stockholm med det nya A321 Long Range-flygplan. Den första flygningen från Köpenhamn till Toronto sker den 2 juni och den första flygningen från Arlanda sker dagen efter.

May 2022

May 31, 2022 08:00
English
SAS continues the ramp-up and has during the quarter seen the highest number of passengers since the pandemic started. Meanwhile, the work with the necessary transformation plan, SAS FORWARD, continues.

The plan was presented when the Q1 results were released on February 22 and is designed to secure long-term competitiveness. It will allow SAS to effectuate a deleveraging of its balance sheet while substantially improving its liquidity position. In addition to reducing the cost structure and improve efficiencies, SAS is seeking to convert approximately SEK 20 billion of debt and hybrid notes into common equity and will also seek to raise not less than SEK 9.5 billion in new equity capital. The success of the plan depends upon SAS attracting potential new capital from the capital markets and other sources and upon SAS fully achieving the targeted SEK 7.5 billion annual cost reduction by fiscal year 2026.

Earnings before tax ended at negative SEK 1.6 billion for the quarter and the cash balance at the end of the quarter was SEK 8.5 billion.
May 31, 2022 08:00
Swedish
SAS fortsätter ökningen av verksamheten och har under kvartalet upplevt det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade. Samtidigt fortsätter arbetet med nödvändiga transformationsplanen, SAS FORWARD.

När resultatet för första kvartalet släpptes den 22 februari, presenterade SAS en ny och omfattande transformationsplan av verksamheten, SAS FORWARD. Den ska säkra långsiktig konkurrenskraft och förbättrad finansiell styrka. Utöver de tidigare kommunicerade kostnadsbesparingarna och ökade effektiviteten, strävar SAS efter att omvandla cirka 20 miljarder SEK i form av skuld och hybridobligationer till aktiekapital och avser också att ta in minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital. Planens framgång är beroende av SAS förmåga att attrahera potentiellt nytt kapital från kapitalmarknaderna och andra källor, samt även av att SAS fullt ut lyckas genomföra planen för årliga kostnadsbesparingar om 7,5 miljarder SEK till räkenskapsåret 2026.

Resultatet före skatt slutade på -1,6 miljarder SEK för kvartalet och bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 8,5 miljarder SEK.
May 16, 2022 10:00
English
The 26-airline alliance’s robust customer-centric vision is encapsulated by a new brand tagline “Together. Better. Connected.” Continued focus on innovations in customer experience, loyalty, and technology.
May 06, 2022 11:00
Swedish
May 06, 2022 11:00
English

April 2022

April 07, 2022 15:00
English
As part of the SAS FORWARD Plan, outlined in the SAS AB (publ) (SAS or the “Company”) press release on the 22 February 2022 in connection with the Q1 results, SAS will defer the interest payments due 25 and 26 April 2022 on its Capital Securities. The deferral of interest payment is made in accordance with the terms and conditions for the respective Capital Securities
April 07, 2022 15:00
Swedish
Som en del av SAS FORWARD-planen, som beskrivs i SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) pressmeddelandet publicerat den 22 februari 2022 i samband med att resultatet för det första kvartalet publicerades, kommer Bolaget skjuta upp räntebetalningarna som förfaller den 25 och 26 april 2022 på Bolagets Hybridobligationer. Uppskjutandet av räntebetalningen görs i enlighet med villkoren för respektive Hybridobligation.
April 07, 2022 12:23
English
Today, SAS has appointed Ann-Sofie Hörlin as Head of Sustainability.
April 07, 2022 11:00
Swedish
1,4 miljoner passagerare reste med SAS i mars
April 07, 2022 11:00
English
1.4 million passengers traveled with SAS in March
April 04, 2022 08:30
English
Today, SAS Executive Vice President and CCO, Karl Sandlund announced that he will leave SAS for a new position outside the company.
April 04, 2022 08:30
Swedish
Idag meddelade SAS Executive Vice President och CCO, Karl Sandlund, att han kommer att lämna SAS för ett nytt uppdrag.
April 01, 2022 08:00
Norwegian
I takt med den økende etterspørselen etter reiser introduserer SAS flere direkteruter denne sommeren.
April 01, 2022 08:00
Som reaktion på den stigende rejseefterspørgsel introducerer SAS flere direkte ruter denne sommer.
April 01, 2022 08:00
Swedish
För att möta den ökande efterfrågan på resor introducerar SAS fler direktlinjer i sommar. 
April 01, 2022 08:00
English
In response to the rising demand for travels, SAS is introducing more direct routes this summer.

March 2022

March 30, 2022 18:13
English

· The partial annulment of the decision confirms SAS' view that the initial decision was incorrect. This implies that SAS has been upheld on a significant part of the points. However the ruling has limited financial effects.
· SAS has not yet reviewed the judgment in detail. SAS will now thoroughly review the judgment in order to determine further actions.
March 30, 2022 18:13
Swedish

· Den delvisa upphävningen av domen bekräftar SAS syn att det första beslutet var fel och SAS har nu fått medhåll på väsentlig del av punkterna. Samtidigt vill SAS poängtera att domen har begränsad finansiell påverkan.
· SAS har ännu inte granskat domen i detalj. SAS kommer nu noggrant se över domen för att avgöra ytterligare åtgärder.
March 30, 2022 11:30
English
Today, SAS has appointed Erno Hildén as Executive Vice President and CFO
March 30, 2022 11:30
Swedish
SAS har idag utsett Erno Hildén till ny Executive Vice President och Finansdirektör (CFO)
March 29, 2022 21:16
English
The last two years have been the most challenging in the history of the aviation industry whilst the future remains unpredictable.
March 23, 2022 12:00
Swedish
SAS Executive Vice President och CFO, Magnus Örnberg har idag meddelat att han kommer att lämna SAS under våren 2022
March 23, 2022 12:00
English
Today, SAS Executive Vice President and CFO, Magnus Örnberg announced that he will leave SAS in the spring of 2022
March 18, 2022 08:00
Norwegian
SAS tilbyr nå et klippekort som inkluderer fossilfritt drivstoff. Med Travel Pass Biofuel kan bedriftskunder som reiser regelmessig til samme destinasjon få inkludert miljøvennlig biodrivstoff tilsvarende drivstofforbruket på sin flyreise.
March 18, 2022 08:00
SAS tilbyder nu et klippekort, Travel Pass Biofuel, til virksomhedskunder, der regelmæssigt rejser til den samme destination og samtidigt ønsker at anvende fossilfrit brændstof på deres flyrejser.
March 18, 2022 08:00
Swedish
Nu erbjuder SAS Travel Pass Biofuel, ett klippkort för företagskunder som regelbundet flyger till samma destination och vill att fossilfritt bränsle ska vara inkluderat för sina flygningar.
March 18, 2022 08:00
English
SAS now offers a punch card, Travel Pass Biofuel, for corporate customers who regularly travel to the same destination and want fossil free fuel, covering their flights, included.
March 11, 2022 08:00
Swedish
Kammarkollegiet har valt att förlänga avtalet om inrikes flygresor med SAS till maj 2023. Det nya avtalet är en förlängning av det som började gälla i maj 2021.
March 11, 2022 08:00
English
The Legal, Financial and Administrative Services Agency (Kammarkollegiet) has decided to extend the agreement concerning domestic flights with SAS until May 2023. The new agreement is an extension of the one that came into force in May 2021.
March 10, 2022 08:00
Swedish
SAS och Apollo har tecknat avtal avseende charterproduktion sommaren 2022 som uppgår till ett värde av drygt 1 miljarder SEK. Flygningarna går från ett 20 tal orter i Sverige, Norge och Danmark till ett 30-tal destinationer runt Medelhavet i Grekland, Kroatien, Cypern, Albanien och Turkiet. 
March 10, 2022 08:00
English
SAS and Apollo have signed an agreement on charter production for summer 2022 worth just over SEK 1 billion. Flights will depart from around 20 locations in Sweden, Norway and Denmark and fly to around 30 Mediterranean destinations in Greece, Croatia, Cyprus, Albania, and Turkey.
March 10, 2022 08:00
Norwegian
SAS og Apollo har signert avtaler om charterproduksjon sommeren 2022, til en verdi av drøyt 1 milliard svenske kroner. Flyvningene har avgang fra ca 20 steder i Sverige, Norge og Danmark til ca 30 destinasjoner rundt Middelhavet i Hellas, Kroatia, Kypros, Albania og Tyrkia.
March 10, 2022 08:00
SAS og Apollo har underskrevet en aftale om charterflyvninger for sommeren 2022, til en værdi af cirka 1 milliard SEK. Flyvningerne går fra flere end 20 steder i Sverige, Norge og Danmark, til over 30 destinationer omkring Middelhavet i Grækenland, Kroatien, Cypern, Albanien og Tyrkiet.
March 07, 2022 11:00
Swedish
Ökat antal resenärer i februari när restriktioner lättas
March 07, 2022 11:00
English
Increased number of travelers in February as restrictions are eased

February 2022

February 22, 2022 08:00
Swedish
SAS har under många år tyngts av en kostnadsstruktur som inte är konkurrenskraftig och hindrar bolaget från att nå sin fulla potential. Dessutom har de senaste två åren varit de mest utmanande i flygbranschens historia. Resmönster och marknadsvillkor förändras och kommer att påverka bolaget ytterligare. SAS är mer än någonsin i behov av en omstart.

SAS kommer implementera åtgärder för att säkra konkurrenskraften på lång sikt. Tillsammans med det redan pågående arbetet med att utveckla en effektiv och lönsam verksamhet presenterar bolaget därför sin plan: ”SAS FORWARD” samtidigt som resultatet för första kvartalet för räkenskapsåret 2021/2022 presenteras.
February 22, 2022 08:00
English
For many years SAS has been burdened by an uncompetitive cost structure, that prevents the company from reaching its full potential. Furthermore, the last two years have been the most challenging in the history of the aviation industry and the future remains unpredictable. Travel patterns and market conditions are changing and will have an additional impact on the company. SAS is now, more than ever, in need of a new start.

SAS will implement measures aimed at securing long-term competitiveness. Along with the already ongoing work of developing an efficient and profitable business, the company is therefore presenting its transformation plan: “SAS FORWARD”.
February 17, 2022 14:00
Norwegian
Som følge av økt etterspørsel presenterer SAS et større sommerprogram med 230 direkteruter fra Skandinavia til 120 destinasjoner. 
February 17, 2022 14:00
Som følge af stigende efterspørgsel præsenterer SAS nu et større sommertrafikprogram, med 230 direkte forbindelser fra Skandinavien, til 120 destinationer.
February 17, 2022 14:00
Swedish
Med ökande efterfrågan presenterar SAS ett större sommarprogram med 230 direktlinjer från Skandinavien till 120 destinationer.
February 17, 2022 14:00
English
In response to rising demand SAS is presenting a more extensive summer program with 230 direct routes from Scandinavia to 120 destinations.
February 16, 2022 16:25
English
February 09, 2022 11:58
Swedish
SAS meddelar att första kvartalsrapporten för räkenskapsåret 2022 kommer att offentliggöras den 22 februari 2022, i stället för den 1 mars 2022.
February 09, 2022 11:58
English
SAS is announcing that the first interim results for the fiscal year 2022 will be released on February 22, 2022 rather than March 1, 2022.
February 08, 2022 11:00
English
SAS expands its network in North America and will start direct routes to Toronto from Copenhagen and Stockholm in June 2022. SAS will operate three weekly flights from Copenhagen and four weekly flights from Stockholm with brand-new A321LR aircraft.
February 08, 2022 11:00
Swedish
SAS utökar sitt nätverk i Nordamerika och öppnar direktlinjer till Toronto från Köpenhamn och Stockholm med start i juni 2022. Varje vecka kommer SAS att erbjuda tre flygningar från Köpenhamn och fyra från Stockholm med helt nya A321LR-flyplan.
February 08, 2022 11:00
SAS udvider sit netværk i Nordamerika og planlægger direkte ruter til Toronto fra København og Stockholm, med første flyvning i juni 2022. SAS vil operere tre ugentlige afgange fra København og fire ugentlige afgange fra Stockholm, med helt nye A321LR-fly.
February 08, 2022 11:00
Norwegian
SAS utvider nettverket sitt i Nord-Amerika og starter ruter til Toronto fra og med juni. SAS kommer til å ha tre ukentlige flyvninger fra København og fire ukentlige flyvninger fra Stockholm med det splitter nye A321LR-flyet.
February 07, 2022 11:00
Swedish
Återhämtningen saktades ner av omikron i januari
February 07, 2022 11:00
English
Ramp-up was slowed down by Omicron in January

January 2022

January 31, 2022 12:37
Norwegian
SAS åpner en ny base i Bergen denne sommeren. Det gir bedre tilbud til kundene og styrker norsk infrastruktur med flere og bedre forbindelser til og fra Norges nest største by.
January 27, 2022 08:00
English
At a Board meeting of SAS AB, the November 2020-October 2021 Annual and Sustainability Report for the SAS Group and its parent company SAS AB was presented and approved.
January 27, 2022 08:00
Swedish
Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2020 – oktober 2021, lagts fram och godkänts.
January 11, 2022 14:47
English
The Swedish national cross-country and alpine ski teams are purchasing biofuel from SAS in volumes corresponding to all their flights in Scandinavia as part of their sustainability initiative.
January 11, 2022 11:00
Swedish
En miljon passagerare reste med SAS i december
January 11, 2022 11:00
English
One million passengers traveled with SAS during December