Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

PRESS RELEASES

SAS has collected all releases provided to the Stock Exchanges in Copenhagen, Oslo and Stockholm and releases in accordance with the EU regulation No 596/2014 on market abuse (Marknadsmissbruksförordningen (MAR)) under the header ‘Capital market’ below.

June 2024

June 18, 2024 08:07
English
The two Scandinavian companies, Lunar and SAS, have entered a new partnership. Today, they are launching Scandinavia's first debit card that allows you to earn EuroBonus points on daily purchases from trips to the supermarket, morning coffee, and summer experiences – without using credit.
June 18, 2024 08:07
De to skandinaviske virksomheder, Lunar og SAS, har indgået et nyt partnerskab. I dag lancerer de Skandinaviens første betalingskort, der gør det muligt at optjene EuroBonus-point på hverdagsindkøb fra turen i supermarkedet, morgenkaffen og sommerens oplevelser – uden at handle på kredit.
June 18, 2024 08:07
Swedish
Bankutmanaren Lunar och SAS ingår ett nytt partnerskap och lanserar Skandinaviens första betalkort där kunder kan tjäna EuroBonus-poäng på sina vardagsinköp – från resor till matvaror, kaffe och sommarupplevelser – utan att behöva använda kredit.
June 18, 2024 08:07
Norwegian
Bankutfordreren Lunar og SAS inngår et nytt partnerskap og lanserer Skandinavias første debetkort hvor kunder kan tjene EuroBonus-poeng på sine hverdagslige kjøp – fra reiser til matvarer, kaffe og sommeropplevelser – uten å måtte bruke kreditt.
June 17, 2024 14:21
English
To meet the growing demand for travel to and from Scandinavia and the United States, SAS is expanding its North American network by adding a ninth destination. Starting on June 17th, SAS will offer daily nonstop flights from Copenhagen to Atlanta, providing customers with a new direct route to the U.S.
June 12, 2024 11:30
Swedish
SAS AB (publ) (“Bolaget”) offentliggör att plansammanträdet i Bolagets pågående företagsrekonstruktion i Sverige kommer att hållas fredagen den 12 juli 2024 kl. 13:00 CEST.
June 12, 2024 11:30
English
SAS AB (publ) (the “Company”) announces that the plan hearing in the Company’s ongoing company reorganization proceeding (Sw. företagsrekonstruktion) in Sweden will take place at 1:00 p.m. CEST on Friday July 12, 2024.
June 11, 2024 13:00
English
SAS for Business will from June 11 go under the name SAS for Work and will offer several updates to improve and enhance the experience of all types of business trips – for both the passenger and the company.
June 10, 2024 19:00
English
SAS AB (publ) (the “Company”) announces the plan of reorganization in the Company’s ongoing company reorganization proceeding (Sw. företagsrekonstruktion) in Sweden (the “Reorganization Plan”). The Reorganization Plan has today been distributed to affected parties, and the Company intends to request that the Stockholm District Court (the “Court”) decide to open plan proceedings in short order. The Reorganization Plan includes, inter alia, a description of the Company’s debt settlement proposal and proposed resolutions on the Company’s (i) issuance of new unlisted shares to the new investors (Castlelake, L.P., on behalf of certain funds or affiliates, Air France-KLM S.A., and Lind Invest ApS, together with the Danish state), as well as certain general unsecured creditors that will receive new shares as a recovery on account of their claims, (ii) redemption and cancellation of all of the Company’s existing common shares, without consideration to the shareholders, (iii) bonus issue without the issuance of shares, and (iv) required changes to the Company’s articles of association.
June 10, 2024 19:00
Swedish
SAS AB (publ) (“Bolaget”) offentliggör rekonstruktions­planen i Bolagets pågående företagsrekonstruktion i Sverige (”Rekonstruktions­planen”). Rekonstruktions­planen har idag sänts till berörda parter, och Bolaget avser att begära att Stockholms tingsrätt (”Domstolen”) beslutar om förhandling av rekonstruktions­planen, s.k. planförhandling, inom kort. Rekonstruktions­planen innehåller bland annat en beskrivning av Bolagets förslag till skulduppgörelse och föreslagna beslut avseende Bolagets (i)  emissioner av nya onoterade aktier till de nya investerarna (Castlelake, L.P., som företrädare för vissa fonder och närstående, Air France-KLM S.A. och Lind Invest ApS, tillsammans med den danska staten) samt till vissa oprioriterade borgenärer som kommer att få nya aktier som ersättning med anledning av sina fordringar, (ii) inlösen och indragning av samtliga av Bolagets stamaktier utan vederlag till aktieägarna, (iii) fondemission utan utgivande av nya aktier, och (iv) nödvändiga ändringar av Bolagets bolagsordning.
June 10, 2024 11:00
Swedish
2,3 miljoner passagerare reste med SAS i maj
June 10, 2024 11:00
English
2.3 million passengers traveled with SAS during May
June 03, 2024 11:00
English
As part of its ongoing commitment to promoting equality, SAS is proud to announce its partnership with Oslo and Stockholm Pride. Additionally, SAS will host activities and engage with customers, communities, and colleagues during Pride week in Copenhagen. SAS is also introducing the concept “You Be You,” to highlight the diversity within the company and affirm its support for openness, tolerance, and inclusivity. 
June 03, 2024 11:00
Norwegian
Som en del av det pågående engasjementet for å fremme likestilling er SAS stolte over å kunngjøre sitt partnerskap med Oslo og Stockholm Pride. Utover partnerskapet med Pride i Oslo og Stockholm kommer SAS til å arrangere aktiviteter og engasjere seg med kunder, lokalsamfunn og kolleger under Pride-uken i København. For å fremheve mangfoldet innen selskapet og bekrefte sin støtte til åpenhet, toleranse og inkludering lanserer SAS også konseptet "You Be You".
June 03, 2024 11:00
Swedish
SAS är stolta över att bli partners till både Oslo och Stockholm Pride. SAS sponsrar Pride för att stötta det viktiga arbete de gör och för att ytterligare satsa på bolagets engagemang för jämlikhet. Utöver partnerskapet i Oslo och Stockholm kommer SAS även anordna aktiviteter för kunder och medarbetare under Pride-veckan i Köpenhamn. För att belysa mångfald och stödja öppenhet, tolerans och inkludering lanserar SAS även konceptet ”You Be You”.

May 2024

May 30, 2024 08:00
English
SAS concludes another busy quarter with an increased number of passengers, strong ticket sales and new milestones in our restructuring proceedings. I am also pleased to note a significant improvement in operational performance throughout the second quarter with strong regularity and punctuality figures.
May 30, 2024 08:00
Swedish
SAS summerar ännu ett kvartal med hög aktivitet, där vi såg ökade passagerarvolymer, stark biljettförsäljning och nya milstolpar i våra rekonstruktions­förfaranden. Jag är också nöjd med den väsentliga förbättringen av produktionen under andra kvartalet, med hög regularitet och punktlighet.
May 21, 2024 15:00
Swedish
SAS och Apollo stärker sitt strategiska partnerskap och signerar nytt treårigt avtal värt 4,5 miljarder SEK. Avtalet innebär att SAS från sommaren 2025 till och med sommaren 2027 förblir huvudpartner för Apollos charterflygningar från Skandinavien.  
May 21, 2024 15:00
SAS og Apollo styrker deres strategiske samarbejde ved at underskrive en ny treårig aftale til en værdi af 4,5 milliarder SEK. Aftalen betyder, at SAS fortsat vil være Apollos hovedpartner for charterflyvninger i Skandinavien fra sommeren 2025 til slutningen af sommeren 2027. 
May 21, 2024 15:00
English
SAS and Apollo are strengthening their strategic partnership by signing a new 3-year agreement worth 4.5 billion SEK. The agreement means that SAS remains Apollo’s major charter operations partner in Scandinavia from the summer of 2025 through the summer of 2027.  
May 21, 2024 15:00
Norwegian
SAS og Apollo styrker sitt strategiske samarbeid ved å signere en ny treårig avtale verdt 4,5 milliarder SEK. Avtalen betyr at SAS vil fortsette å være hovedpartneren for Apollos charterfly fra Skandinavia fra sommeren 2025 til slutten av sommeren i 2027.  
May 16, 2024 11:00
Swedish
Efterfrågan på flygresor till de nordliga delarna av Skandinavien har ökat och SAS utökar nu vinterns program med fem nya direktlinjer till Kiruna, Scandinavian Mountain Airport (SCR) Sälen-Trysil, Rovaniemi och Tromsö.
May 16, 2024 11:00
English
Responding to the increasing demand from travelers seeking winter adventures in the North, SAS is expanding its services with five new direct routes to Tromsø, Kiruna, Rovaniemi and Scandinavian Mountain Airport Sälen-Trysil.
May 16, 2024 11:00
Norwegian
Som svar på den økende etterspørselen for vinteropplevelser i Nord-Skandinavia, utvider SAS med fem nye direkteruter til Tromsø, Kiruna, Rovaniemi og Scandinavian Mountain Airport Sälen-Trysil.
May 16, 2024 11:00
SAS oplever en stigende efterspørgsel på rejser til eventyrlige vinterdestinationer i Norden og åbner derfor fem nye direkte ruter til Tromsø, Kiruna, Rovaniemi og Scandinavian Mountain Airport Sälen-Trysil.
May 08, 2024 11:00
Swedish
2,1 miljoner passagerare reste med SAS i april
May 08, 2024 11:00
English
2.1 million passengers traveled with SAS during April
May 06, 2024 12:21
English
As Europe sets its eyes on Sweden and the city of Malmö this week, SAS is kicking off the summer season with an AI generated campaign, welcoming visitors to the vibrant region of Copenhagen and Malmö – forming a stage for music and celebrations during the next coming days.

April 2024

April 29, 2024 11:00
Swedish

· SkyTeam och SAS har undertecknat ett alliansavtal som innebär att SAS kommer ansluta sig till SkyTeam den 1 september 2024.
· SAS kunder kommer uppleva smidigare resor och få fler resmöjligheter till nya destinationer.
· Alla EuroBonus-medlemmar kommer både kunna använda och tjäna in poäng, medan Guld- och Diamantmedlemmar även kommer få tillgång till SkyPriority-tjänster och lounger.
April 29, 2024 11:00
Norwegian

· SkyTeam og SAS har underskrevet en allianseavtale der SAS blir medlem av SkyTeam den 1. september 2024.
· SAS sine passasjerer vil oppleve smidige løsninger på tvers av alliansen, samtidig som de vil få flere reisemuligheter til tidligere ikke-betjente destinasjoner.
· Alle EuroBonus-medlemmer vil kunne tjene og bruke poeng som tidligere, mens Gull- og Diamantmedlemmer i tillegg vil nyte godt av SkyPriority-tjenester og tilgang til lounger.
April 29, 2024 11:00
English

· SkyTeam and SAS, flag carrier of Scandinavia, have signed an Alliance Adherence Agreement concluding that SAS will join SkyTeam on 1 September 2024.
· SAS customers will benefit from seamless products as well as enjoy more travel options to several previously unserved destinations.
· All EuroBonus members will benefit from earning and burning points, while Gold and Diamond members will enjoy SkyPriority services and lounge access.
April 29, 2024 11:00

· SkyTeam og SAS, Skandinaviens flag carrier, har signeret en Alliance Adherence Agreement, hvilket medfører at SAS tilslutter sig SkyTeam den 1. september 2024.
· SAS’ kunder vil kunne drage fordel af smidige produkter, samt nyde flere rejsemuligheder til destinationer, som ikke tidligere har været betjent.
· Alle EuroBonus-medlemmer vil drage fordel af at optjene og anvende point, mens Guld- og Diamant-medlemmer vil kunne nyde SkyPriority-tjenester og loungeadgang.
April 26, 2024 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of November 1, 2023 to March 31, 2024 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes items such as cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
April 26, 2024 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2023 till 31 mars 2024 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
April 09, 2024 14:01
Swedish
SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) kommer att skjuta upp räntebetalningarna som förfaller den 23 respektive 26 april 2024 på Bolagets hybridobligationer, som en del av Bolagets frivilliga chapter 11-process i USA och företagsrekonstruktionen i Sverige. Uppskjutandet av räntebetalningen görs i enlighet med villkoren för respektive hybridobligation.
April 09, 2024 14:01
English
SAS AB (publ) (“SAS” or the “Company”) will defer the interest payments due April 23 and 26, 2024, respectively, on its perpetual capital securities, as part of the Company’s voluntary chapter 11 process in the U.S and the company reorganization proceeding in Sweden. The deferral of interest payment is made in accordance with the terms and conditions for the respective capital securities.
April 08, 2024 11:00
English
2 million passengers traveled with SAS during March
April 08, 2024 11:00
Swedish
2 miljoner passagerare reste med SAS i mars
April 08, 2024 09:00
English
SAS today announces exciting details about the next chapter in its future commercial relationships. SAS will remain in Star Alliance through August 31, 2024, and customers can start enjoying benefits with most SkyTeam airlines beginning September 1, 2024.   
April 05, 2024 10:11
English
Today marks a milestone for SAS EuroBonus members as SAS sets off with 180 passengers and crew onboard, starting the first "Destination Unknown" journey.

March 2024

March 27, 2024 08:57
Swedish
SAS AB offentliggör att bolaget idag har ansökt om företagsrekonstruktion i Sverige. Öppnandet av rekonstruktions­förfarandet är villkorat godkännande av Stockholms tingsrätt. Ansökan avser endast det noterade moderbolaget för SAS-koncernen, SAS AB, och inte några dotterbolag eller flygbolaget som helhet. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar kommer inte att påverkas av rekonstruktions­förfarandet och SAS kommer att tillhandahålla sina tjänster till kunderna som vanligt under denna process.
March 27, 2024 08:57
English
SAS AB announces that it has today applied for company reorganization (Sw. företagsrekonstruktion) in Sweden. The opening of the proceeding is subject to approval by the Stockholm District Court. The application is made only in relation to the listed parent company of the SAS Group, SAS AB, and not any subsidiaries or the airline as such. SAS’ operations and flight schedule will remain unaffected by the reorganization proceeding and SAS will continue to serve its customers in the ordinary course throughout this process.
March 26, 2024 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2023 till 29 februari 2024 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
March 26, 2024 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of November 1, 2023 to February 29, 2024 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes items such as cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
March 19, 2024 19:50
Swedish
SAS offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (den ”Amerikanska Domstolen”) har godkänt SAS chapter 11-plan (”Chapter 11-planen”). Chapter 11-planens ikraftträdande kommer fortsatt att vara beroende av uppfyllandet av olika villkor, inklusive olika myndighetsgodkännanden samt genomförandet av en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå. SAS förväntar sig för närvarande att slutföra chapter 11-processen omkring halvårsskiftet 2024, och upprepar sin förväntan om att efterställda borgenärer inte kommer att få någon ersättning alls och att det inte kommer att finnas något värde kvar till befintliga aktieägare i SAS AB. Samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer förväntas vidare bli inlösta, indragna och avnoterade i samband med rekonstruktions­förfarandenas slutförande. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar påverkas inte av rekonstruktions­förfarandena och SAS kommer att fortsätta tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt genom denna process.
March 19, 2024 19:50
English
SAS announces that the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) has approved SAS’ Plan of Reorganization (“Chapter 11 Plan”). The effectiveness of the Chapter 11 Plan remains subject to various conditions precedent, including approvals from various regulatory authorities and the completion of a Swedish company reorganization at the SAS AB level. SAS currently expects to emerge from the chapter 11 process around the end of the first half of 2024, and reiterates its expectation that there will be no recovery for subordinated creditors and no value for SAS AB’s existing shareholders. All of SAS AB’s common shares and listed commercial hybrid bonds are expected to be cancelled, redeemed and delisted in connection with emergence from the restructuring proceedings. SAS’ operations and flight schedule remain unaffected by the restructuring proceedings and SAS will continue to serve its customers in the ordinary course throughout this process.
March 19, 2024 14:24
Swedish
Inter Terminals Sweden, in collaboration with SAS, is expanding its aviation fuel facility in the Port of Gävle by converting tanks from conventional fossil heating oil storage to a blending and storage facility for Sustainable Aviation Fuel (SAF). 
March 12, 2024 10:00
English
SAS' recently revamped mobile app has been awarded the prestigious iF Design Gold Award, showcasing its outstanding design expertise. Before this, the app had already garnered recognition with the Webby Award and the Red Dot Award, further cementing its reputation for excellence in design innovation. 
March 08, 2024 15:59
English
The Norwegian Armed Forces have on March 4 signed a new agreement with SAS for strategic air evacuation. The agreement ensures continued capacity for strategic air evacuation using SAS’ latest Airbus A320neo aircraft. This will follow the phase-out of the current aircraft and transition to the new agreement will take place in 2025.
March 08, 2024 15:59
Swedish
The Norwegian Armed Forces have on March 4 signed a new agreement with SAS for strategic air evacuation. The agreement ensures continued capacity for strategic air evacuation using SAS’ latest Airbus A320neo aircraft. This will follow the phase-out of the current aircraft and transition to the new agreement will take place in 2025.
March 08, 2024 15:59
The Norwegian Armed Forces have on March 4 signed a new agreement with SAS for strategic air evacuation. The agreement ensures continued capacity for strategic air evacuation using SAS’ latest Airbus A320neo aircraft. This will follow the phase-out of the current aircraft and transition to the new agreement will take place in 2025.
March 08, 2024 11:45
Ifølge Sustainable Brand Index, en omfattende varemærkesundersøgelse hvor forbrugere har mulighed for at afgive deres stemme, er SAS det mest bæredygtige luftfartsbrand i Danmark og Sverige. I Sverige vinder SAS for andet år i træk, mens selskabet i Danmark er gået fra at være næstsidst i 2023, til at indtage førstepladsen i år. 
March 08, 2024 11:45
Swedish
Enligt den omfattande varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index, där konsumenter fått ge sin röst, uppfattas SAS som det främsta varumärket inom hållbarhet i flygbranschen i både Sverige och Danmark. I Sverige vann SAS för andra året i rad, medan bolaget i Danmark klättrade från näst sista plats förra året till första plats i år inom kategorin flygbolag.  
March 07, 2024 11:00
English
1.7 million passengers traveled with SAS during February
March 07, 2024 11:00
Swedish
1,7 miljoner passagerare reste med SAS i februari
March 07, 2024 08:00
Swedish
Jag är glad att summera ett första kvartal och vintersäsong med hög aktivitet för SAS, som präglats av ökade passagerarvolymer samt ett flertal nya spännande projekt och destinationer. Det är glädjande att se att fler och fler människor väljer att resa med SAS, vilket tydligt bekräftar att vårt arbete med att trappa upp verksamheten är fortsatt framgångsrikt.

Vi förbereder oss för sommarsäsongen, då SAS kommer att flyga till över 130 destinationer i mer än 40 länder. Vi har lagt till fler avgångar till populära destinationer runtom i Europa, och nio nya europeiska destinationer. Vi kommer också att öka antalet flygningar till Nordamerika och Asien i sommarprogrammet genom att lägga till avgångar till populära destinationer såsom New York och Tokyo. Vi har också utökat sommarprogrammet till att omfatta Atlanta i det nordamerikanska nätverket, med dagliga direktflyg under hela sommarsäsongen. Vi ser fram emot att flyga våra passagerare till deras sommardestinationer.

SAS strävar efter att vara en drivande kraft inom hållbart flyg och i januari offent­liggjorde vi ett nytt samarbete med Airbus, Swedavia, Vattenfall och Avinor för att tillsammans undersöka möjligheterna till infrastruktur för vätgasdrivna flygplan på flygplatser i Norge och Sverige, med målet att utveckla ett ramverk för introduktionen av vätgasdrivna flygplan. Detta partnerskap är ett viktigt steg för att driva omställningen mot att uppnå nettonollutsläpp.

Vi gör stabila framsteg med chapter 11-processen i USA och med att nå de övergripande målen för SAS FORWARD. I november ingick vi investeringsavtal med det vinnande budkonsortiet i anskaffningsprocessen för vår exitfinansiering, bestående av Castlelake, Air France-KLM och Lind Invest tillsammans med danska staten. Avtalet innebär en sammanlagd investering i det rekonstruerade SAS motsvarande cirka 13,2 miljarder SEK. Vi har för närvarande som målsättning att få chapter 11-planen godkänd av den amerikanska domstolen under första kvartalet 2024, följt av regulatoriska godkännanden och en sannolik svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå. Som ett resultat av den processen upprepar vi vår förväntan att ersättningen till oprioriterade borgenärer kommer att vara förhållandevis liten, att efterställda borgenärer inte kommer att få någon ersättning alls och att det inte kommer att finnas något värde kvar till befintliga aktieägare i SAS AB, samt att samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer förväntas bli inlösta, indragna och avnoterade i samband med chapter 11-processens slutförande. Eventuell utbetalning av ersättning till borgenärer kommer att ske först efter att transaktionen slutförts och villkoren för utbetalning till borgenärer uppfyllts. Vårt mål är för närvarande att slutföra rekonstruktions­förfarandena omkring halvårsskiftet 2024.
March 07, 2024 08:00
English
I am pleased to conclude a busy first quarter and winter season for SAS, marked by increased passenger volumes, and several exciting new projects and destinations. We are pleased to see that more and more people choose to travel with SAS, which clearly confirms that our ramp-up efforts continue to be successful.

We are getting ready for the summer season, during which SAS will fly to over 130 destinations in more than 40 countries. We have added frequencies to popular destinations across Europe, and nine new European destinations. We will also increase flights to North America and Asia in the summer program by adding flights to popular destinations such as New York and Tokyo. Furthermore, we have expanded the summer program to include Atlanta in the North American network, with daily direct flights throughout the summer season. We look forward to flying our passengers to their summer destinations.

SAS aims to be a driving force in sustainable aviation and in January, we announced a new collaboration with Airbus, Swedavia, Vattenfall and Avinor, to jointly investigate the feasibility of infrastructure for hydrogen-fueled aircraft at airports in Norway and Sweden, with the goal to develop a framework for the rollout of hydrogen-powered flights. This partnership is an important step in driving the transition towards achieving net-zero emissions.

We are making steady progress in our Chapter 11 process in the US and in reaching our overall targets in the SAS FORWARD plan. In November, we entered into an investment agreement with the winning bidder consortium in our exit financing solicitation process, consisting of Castlelake, Air France-KLM and Lind Invest, together with the Danish state. The agreement entails a total investment in the reorganized SAS corresponding to approximately SEK 13.2 billion. We currently aim to receive approval by the US court for the Chapter 11 plan in the first quarter of 2024, followed by regulatory approval and a likely Swedish company reorganization at the SAS AB level. As a result of that process, we repeat the expectation that there will be only a modest recovery for general unsecured creditors, no recovery for subordinated creditors and no value for SAS AB’s existing shareholders, and that all of SAS AB’s common shares and listed commercial hybrid bonds will be cancelled, redeemed and delisted, in connection with emergence from the Chapter 11 process. Any payment of recoveries to creditors will be made only after the completion of the transaction and the fulfilment of any conditions for payment to creditors. We currently expect to emerge from the restructuring proceedings around the end of the first half of 2024.

February 2024

February 29, 2024 10:31
Norwegian
Fra 28. april er SAS tilbake på TORP Sandefjord lufthavn med flygninger mellom TORP og Københavns lufthavn. SAS ønsker med denne ruteåpningen å møte etterspørselen etter internasjonale ruter mellom de to byene.   
February 29, 2024 10:00
Swedish
Delårsrapporten för perioden 1 november 2023 till 31 januari 2024 publiceras torsdagen den 7 mars 2024, cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET.
February 29, 2024 10:00
English
SAS will publish the interim report for the first quarter of the fiscal year 2024 on Thursday, March 7, 2024, at approximately 08.00 AM CET. A teleconference and webcast for investors, analysts and media will be held at 10.00 AM CET.
February 12, 2024 15:41
Norwegian
SAS åpnet i dag kl.12 for at EuroBonus-medlemmer skulle kunne melde seg på den nylig lanserte reiseopplevelsen Destination Unknown. I løpet av minutter registrerte over 1000 medlemmer seg for sjansen til å legge ut på denne reisen.
February 12, 2024 15:40
Swedish
Idag anmälde över 1000 personer sitt intresse för att följa med på SAS resa till Destination Unknown, bara några minuter efter att anmälan öppnade. Den 5 april kliver SAS EuroBonus-medlemmar på ett flyg från Köpenhamns flygplats som tar dem till en hemlig destination. 
February 12, 2024 15:40
English
SAS opened the possibility for EuroBonus members to sign up for the recently introduced flight experience “Destination Unknown” today at 12 noon. Within minutes, over 1000 members signed up for the chance to embark on this mystery journey.
February 12, 2024 15:40
SAS åbnede muligheden for, at EuroBonus-medlemmer kan tilmelde sig den nyligt introducerede flyrejseoplevelse "Destination Unknown" i dag kl. 12.00. Inden for få minutter havde over 1000 medlemmer tilmeldt sig chancen for at begive sig ud på denne mystiske rejse.
February 09, 2024 11:00
Norwegian
SAS har signert en treårig forlengelse av avtalen med Equinor for reiser på både innenriks og internasjonale ruter.
February 09, 2024 11:00
English
SAS has signed a contract extension for three years with Equinor for both domestic and international travel.
February 08, 2024 11:30
English
Shareholders in SAS AB (publ) (hereinafter the “Company”) are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Monday 18 March 2024. The Annual General Meeting will be held at 10:00 a.m. at the Company’s Head Office, Frösundaviks allé 1, Solna, Sweden. The meeting venue will open at 9:00 a.m. for registration. Registration of participants at the meeting ends when the meeting is called to order.

The Board has decided that the shareholders shall also be able to exercise their voting rights at the Annual General Meeting by postal voting.
February 08, 2024 11:30
Swedish
Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 mars 2024. Årsstämman hålls kl. 10:00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Stämmolokalen öppnas kl. 09:00 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnas.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning.
February 07, 2024 11:00
Swedish
1,5 miljoner passagerare reste med SAS i januari
February 07, 2024 11:00
English
1.5 million passengers traveled with SAS during January
February 07, 2024 08:00
Swedish
Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2022 – oktober 2023 lagts fram och godkänts.
February 07, 2024 08:00
English
At a Board meeting of SAS AB, the November 2022-October 2023 Annual and Sustainability Report for the SAS Group and its parent company SAS AB was presented and approved.
February 05, 2024 02:25
Swedish
SAS offentliggör att bolaget idag kommer att ge in en andra reviderad chapter 11-plan (”Chapter 11-planen”) samt ett relaterat s.k. disclosure statement (”Disclosure Statement”) till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Dokumenten kommer bland annat innehålla information om förväntad ersättning till oprioriterade borgenärer, inklusive innehavare av SAS AB:s noterade kommersiella hybridobligationer. Chapter 11-planen och Disclosure Statement kan komma att revideras, ändras eller kompletteras ytterligare och är fortsatt föremål för Domstolens godkännande.

Innehavare av SAS AB:s noterade kommersiella hybridobligationer förväntas få en initial kontant ersättning motsvarande upp till 9,4 % av det nominella värdet av sådana fordringar vid slutförandet av chapter 11-processen, med möjlighet till ytterligare kontant utbetalning vid ett senare datum om upp till 15,6 % (totalt upp till 25,0 %) av fordringarnas nominella värde under vissa förutsättningar. Den slutliga ersättningen till innehavare av noterade kommersiella hybridobligationer samt andra berättigade oprioriterade fordringar, inklusive belopp och tidpunkten för eventuella ytterligare utbetalningar, återstår att bekräftas (som närmare beskrivet nedan och mer utförligt i Chapter 11-planen och Disclosure Statement).

Kommittén för oprioriterade borgenärer (Eng. The Official Committee of Unsecured Creditors) utsedd i chapter 11-processen stödjer Chapter 11-planen och lämnar en stark uppmaning till samtliga innehavare av oprioriterade fordringar att rösta för Chapter 11-planen.
February 05, 2024 02:25
English
SAS announces that it will file a second amended chapter 11 plan of reorganization (the “Chapter 11 Plan”) and related disclosure statement (the “Disclosure Statement”) with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) today, which documents will include, among other things, information on expected recoveries for general unsecured creditors, including the holders of SAS AB’s listed commercial hybrids. The Chapter 11 Plan and the Disclosure Statement may be further amended, modified, or supplemented and remain subject to Court approval.

Holders of SAS AB’s listed commercial hybrid bonds are expected to receive an initial cash recovery corresponding to up to 9.4% of the nominal value of such claims upon emergence from the chapter 11 process, with the possibility of receiving an additional cash distribution of up to 15.6% (up to 25.0% cumulatively) of the nominal value of such claims at a later date under certain conditions. The final recovery for holders of listed commercial hybrid bonds and other allowed general unsecured claims, including the amount and timing of any additional distributions, remains to be confirmed (as further described below and in more detail in the Chapter 11 Plan and the Disclosure Statement).

The Official Committee of Unsecured Creditors appointed in the chapter 11 cases supports the Chapter 11 Plan and is strongly urging all holders of general unsecured claims to vote to accept the Chapter 11 Plan. 

January 2024

January 31, 2024 13:00
Swedish
Airbus, SAS, Swedavia, Vattenfall och Avinor har undertecknat en avsiktsförklaring med målet att utveckla infrastrukturen för vätgasdrivna flygplan på flygplatser i Sverige och Norge. Målet för samarbetet är att genom en förstudie om vätgas ta fram ramverk för utrullningen av vätgasdrivet flyg i de båda länderna.
January 31, 2024 13:00
English
Airbus, SAS, Swedavia, Vattenfall and Avinor have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to jointly investigate the feasibility of infrastructure for hydrogen-fueled aircraft at airports in Norway and Sweden. The goal of this collaboration is to develop a framework for the rollout of hydrogen-powered flights in both countries.
January 29, 2024 10:00
Norwegian
Helseforetakene har etter endt anbudsprosess tildelt SAS størstedelen av spesialisthelsetjenestens passasjervolum. SAS har også vunnet første prioritet på alle ruter som selskapet trafikkerer i Norge. Dette inkluderer de mest trafikkerte byene i Norge, både for pasient- og tjenestereiser, i inntil 4 år.
January 26, 2024 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2023 till 31 december 2023 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
January 26, 2024 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of November 1, 2023 to December 31, 2023 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes items such as cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
January 24, 2024 09:00
Swedish
SKEBO Skelleftebostäder AB blir det första fastighetsbolaget i Sverige som ansluter sig till SAS Corporate Sustainability Program. Partnerskapet innebär att Skelleftebostäder kommer köpa hållbart flygbränsle till alla sina tjänsteresor med SAS under 2023 och 2024. 
January 23, 2024 23:00
Swedish
SAS offentliggör att bolaget idag kommer att ge in en reviderad chapter 11-plan (”Chapter 11-planen) samt ett relaterat s.k. disclosure statement (”Disclosure Statement”) till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Dokumenten kommer bland annat att innehålla viktiga milstolpar för chapter 11-processen och finansiella prognoser för det rekonstruerade SAS. Chapter 11-planen och Disclosure Statement är föremål för Domstolens godkännande och kan komma att revideras ytterligare. Som tidigare offentliggjorts i SAS pressmeddelande den 4 november 2023 syftar Chapter 11-planen till att genomföra en transaktion innefattande en total investering i det rekonstruerade SAS motsvarande 1,2 miljarder USD.
January 23, 2024 23:00
English
SAS announces that it will file an amended chapter 11 plan of reorganization (the “Chapter 11 Plan”) and related disclosure statement (the “Disclosure Statement”) with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) today, which documents will include, among other things, key milestones for the chapter 11 process and financial projections for the reorganized SAS. The Chapter 11 Plan and the Disclosure Statement remain subject to further amendments and Court approval. As previously announced by SAS in the press release on November 4, 2023, the Chapter 11 Plan seeks to implement a transaction including a total investment in the reorganized SAS corresponding to USD 1.2 billion.
January 22, 2024 09:01
Swedish
Med anledning av den kraftiga tillväxten i Skellefteåregionen har SAS beslutat att utöka flygtrafiken mellan Skellefteå och Stockholm. Från och med den 8 april kommer det att finnas nya avgångar på veckans mest efterfrågade affärsresedagar, nämligen måndag morgon och torsdag eftermiddag.
January 16, 2024 11:00
Norwegian
Som en del av SAS' sommerprogram 2024 vil et niende reisemål bli lagt til det nordamerikanske nettverket. Fra 17. juni[ ] tilbyr SAS våre kunder daglige nonstop-flygninger til Atlanta fra København.
January 16, 2024 11:00
English
As part of SAS' summer program 2024, a ninth destination will be added to the North American network. On June 17[th ]SAS will start connecting customers with daily nonstop service to Atlanta from Copenhagen.
January 16, 2024 11:00
Som en del af SAS' sommerprogram for 2024 vil der blive tilføjet en niende destination til SAS’ nordamerikanske netværk. Den 17. juni starter SAS en ny, daglig, nonstop-linje til Atlanta fra København.
January 16, 2024 11:00
Swedish
SAS utökar från och med den 17 juni sommarprogrammet med en direktlinje mellan Köpenhamn och Atlanta. Detta blir bolagets nionde destination i Nordamerika.
January 08, 2024 11:00
English
1.6 million passengers traveled with SAS during December
January 08, 2024 11:00
Swedish
1,6 miljoner passagerare reste med SAS i december
January 02, 2024 14:03
Norwegian
SAS gjør seg klar for sommersesongen og skal fly til over 130 destinasjoner i mer enn 40 land.
January 02, 2024 14:02
SAS gør sig klar til sommersæsonen og vil flyve til over 130 destinationer i flere end 40 lande.
January 02, 2024 14:02
English
SAS is getting ready for the summer season and will fly to over 130 destinations in more than 40 countries.
January 02, 2024 14:00
Swedish
SAS kommer i sommar flyga till mer 130 destinationer i över 40 länder.