Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

PRESS RELEASES

SAS has collected all releases provided to the Stock Exchanges in Copenhagen, Oslo and Stockholm and releases in accordance with the EU regulation No 596/2014 on market abuse (Marknadsmissbruksförordningen (MAR)) under the header ‘Capital market’ below.

May 2020

May 27, 2020 13:33
I takt med at vi ser flere og flere samfund genåbne, oplever vi en stigende efterspørgsel efter flyrejser, og det gør det muligt for SAS at opstarte trafikken til flere destinationer fra og med juni. Det gælder især indenrigsrejser i og mellem de skandinaviske lande, men også flyvninger til New York, Chicago og Amsterdam fra København.
May 27, 2020 13:17
Norwegian
I takt med at stadig flere land vil gjenåpne, øker etterspørselen etter flyreiser. Det gjør det mulig for SAS å starte opp trafikken på flere destinasjoner fra og med juni. Det gjelder i hovedsak innenlandsreiser i og mellom de skandinaviske landene, men også flyvninger til New York, Chicago og Amsterdam fra København.
May 27, 2020 13:00
English
More and more countries are easing their travel restrictions, which enables SAS to resume flights to many destinations from June onwards. This primarily includes domestic flights within and between the Scandinavian countries, but flights to New York, Chicago and Amsterdam from Copenhagen are also set to resume.
May 27, 2020 13:00
Swedish
Allt fler länder lättar på sina reserestriktioner vilket möjliggör för SAS att starta upp trafiken på flera destinationer från och med juni. Det gäller framförallt inrikesresor i och mellan de skandinaviska länderna men även flygningar till New York, Chicago och Amsterdam från Köpenhamn.
May 19, 2020 09:00
Swedish
SAS har idag utsett Magnus Örnberg till ny Executive Vice President och Chief Financial Officer (CFO). Magnus Örnberg kommer närmast från rollen som CFO för försvarskoncernen Saab AB, en position han haft sedan 2012.
May 19, 2020 09:00
English
SAS has today appointed Magnus Örnberg as new Executive Vice President and Chief Financial Officer (CFO). Magnus Örnberg’s most recent position is that of CFO for the Saab AB defence and security group, a position he has held since 2012.
May 13, 2020 13:12
SAS har indført en række tiltag  for at hindre smittespredning af coronavirus. 
May 13, 2020 13:07
English
SAS has introduced a range of measures aimed at meeting new demands in the work to prevent the spread of coronavirus. The safety of passengers and employees always comes first for SAS. Studies show that an extremely small number of infections can be traced to air travel, and SAS is working continuously to ensure this remains the case.
May 13, 2020 13:06
Swedish
SAS har infört en rad skyddsåtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. För SAS är säkerheten för passagerare och medarbetare alltid högsta prioritet. Internationella undersökningar visar att det är extremt få smittillfällen som kan spåras tillbaka till flygresor.
May 13, 2020 12:47
Norwegian
SAS har innført en rekke smitteverntiltak for å imøtekomme nye behov for å hindre smitte av korona-viruset.
May 08, 2020 11:00
Swedish
SAS reguljära kapacitet minskade med 95 % jämfört med föregående år till följd av den pågående covid-19-pandemin. Under april upprätthölls endast ett begränsat nätverk i Norge och Sverige.
May 08, 2020 11:00
English
SAS’ scheduled capacity fell with nearly 95% compared to last year as a result of the ongoing COVID-19 pandemic. During April, only a limited network in Norway and Sweden was maintained.
May 05, 2020 08:00
Swedish
SAS AB (publ) (”SAS”) har tecknat ny revolverande kreditfacilitet på 3,3 miljarder SEK med en löptid på tre år, garanterad med upp till 90% av den svenska och danska staten.
May 05, 2020 08:00
English
SAS AB (publ) (“SAS”) has signed a SEK 3.3 billion three-year revolving credit facility agreement, 90% guaranteed by the Swedish and Danish states.

April 2020

April 28, 2020 08:00
Swedish
Som en följ av covid-19 förväntas efterfrågan påverkas väsentligt under återstoden av 2020 och det kommer att ta flera år innan efterfrågan är tillbaka på nivåerna före utbrottet. SAS måste därför vidta avgörande åtgärder för att anpassa verksamheten till en miljö med lägre efterfrågan. Därför inleder nu SAS en process för att minska antalet anställda med upp till 5 000.   
April 28, 2020 08:00
English
As a result of COVID-19, demand is expected to be significantly affected during the remainder of 2020 and it will take some years before demand returns to the levels experienced before the outbreak. Consequently, SAS needs to adapt the business to a lower demand environment. As a consequence, SAS will initiate processes to reduce the size of its future workforce by up to 5,000 full-time positions.   
April 22, 2020 18:01
English
SAS is now offering EuroBonus members a 12-month extension on their current membership level.
April 07, 2020 11:00
Swedish
Som en effekt av COVID-19-pandemin och de resebegränsningar som införts av regeringar i många länder, minskade SAS kapaciteten med över 45 % jämfört med förra året. Under april kommer nästan samtliga flyg ställas in med undantag av ett fåtal inrikeslinjer i Norge och Sverige.
April 07, 2020 11:00
English
As an effect of the COVID-19 pandemic and the travel restrictions imposed by many governments, SAS capacity was reduced by over 45% compared to last year. During April, almost all flights will be canceled except for a few domestic routes in Norway and Sweden.
April 06, 2020 09:58
Norwegian
SAS samarbeider med rekrutteringsselskapet ISCO Group for at permittert SAS-crew kan jobbe i helsevesenet under korona-krisen. 
April 03, 2020 14:45
Swedish
SAS tvingas att ytterligare minska flygkapaciteten med anledning av minskad efterfrågan och nya rekommendationer och regler från myndigheter. Det innebär att SAS från och med måndagen den 6 april endast trafikerar fyra destinationer i Sverige i syfte att upprätthålla samhällskritisk infrastruktur.

March 2020

March 30, 2020 08:00
English
SAS AB (publ) (SAS) today announces that CFO Torbjørn Wist has given notice that he will leave the company in September 2020 to take on the role as CFO of Wallenius Wilhelmsen. SAS has initiated the process of finding his successor and Wist will continue in his current role during his notice period, or until a successor is in place.
March 30, 2020 08:00
Swedish
SAS AB (publ) (SAS) meddelar idag att Torbjørn Wist kommer att lämna rollen som CFO under September 2020 för att bli ny CFO på Wallenius Wilhelmsen. SAS har inlett processen med att utse hans efterträdare och Torbjørn kommer att fortsätta sin nuvarande roll till under uppsägningstiden, eller till dess en efterträdare är utsedd.
March 26, 2020 09:30
Norwegian
SAS begynner å fly strekningen Oslo - Lakselv, den 17. april etter 17 års fravær. SAS imøtekommer dermed et sterkt ønske om en direkterute som vil gi en mer effektiv flyforbindelse til Nordkapps nærmeste flyplass.
March 21, 2020 16:56
Danish
SAS har grundet corona-krisen indstillet godt 90 pct. af sine aktiviteter i Danmark. Søndag d. 15. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale, der giver en hjælpende hånd til de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-udbruddet.
March 16, 2020 16:13
English
In the coming weeks, SAS will continue to operate the following routes and destinations with limited service:
March 15, 2020 17:37
Norwegian
Som et resultat av virkningene av koronaviruset (COVID-19), og de tiltak myndighetene har truffet, er etterspørselen etter flyreiser nå praktisk talt ikke-eksisterende. SAS har derfor besluttet å redusere store deler av virksomheten fra mandag 16. mars, og frem til det er forutsetninger for å drive kommersiell luftfart igjen.
March 15, 2020 17:35
Danish
Som følge af coronavirussen og de foranstaltninger, der er implementeret af nationale myndigheder, er efterspørgslen på flyrejser stort set ikke-eksisterende. SAS har derfor besluttet at sætte de fleste af sine operationer i bero, startende mandag 16. marts og indtil de nødvendige forudsætninger for kommerciel luftfart vender tilbage.
March 15, 2020 17:33
Swedish
Som en följd av effekterna av coronaviruset (COVID-19) och de åtgärder som myndigheter har vidtagit är efterfrågan på flygresor nu i princip obefintlig. SAS har därför beslutat att pausa merparten av verksamheten från och med måndagen den 16 mars fram till dess att det åter finns förutsättningar att bedriva kommersiell luftfart.
March 15, 2020 17:33
English
As an effect of the coronavirus (COVID-19) outbreak, and the measures that authorities have taken, the demand for international air travel is essentially non-existent. Therefore, SAS has made the decision to temporarily halt most of its traffic starting Monday March 16 until there are yet again conditions to conduct commercial aviation.
March 15, 2020 13:15
Swedish
Som en följd av det globala utbrottet av det nya coronaviruset (COVID-19), och de åtgärder som vidtagits runt om i världen för att hämma spridningen av viruset, har efterfrågan på flygresor påverkats kraftigt. SAS kallar därför in till en pressträff idag med SAS vd Rickard Gustafson, söndag 15 mars kl.17.00, för att informera om läget.
March 13, 2020 21:20
English
The Danish Government has chosen to temporarily close all borders for foreign citizens and for all travelers with a non-credible purpose. This will take effect ‪from Saturday 14th March‬ from 12 PM. Danish citizens will still be able to enter Denmark.
March 09, 2020 17:55
Swedish
SAS kan bekräfta att två medarbetare insjuknade för en vecka sedan i det nya Coronaviruset. Insjuknandet skedde några dagar efter att medarbetarna kommit hem från en resa i ett riskområde. Det var alltså ingen som insjuknade eller visade symptom ombord.
March 06, 2020 11:00
Swedish
Tillväxten i antal passagerare, enhetsintäkt och passageraryield utvecklades positivt i februari, med begränsad påverkan av COVID-19. Men på grund av utbrottet ser SAS framöver en avmattad efterfrågan och anpassar sitt nätverk och kapacitet därefter.
March 06, 2020 11:00
English
Passenger growth, unit revenues and passenger yield showed good development in February as COVID-19 had a limited impact. Due to the outbreak, SAS notes a reduced demand going forward and adjusts its route network and capacity accordingly.
March 03, 2020 16:09
English
Due to the current situation in Northern Italy regarding the Coronavirus outbreak, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark has published new travel recommendations.
March 03, 2020 08:00
Swedish
March 03, 2020 08:00
English

February 2020

February 26, 2020 08:28
Swedish
SAS STÄRKER SIN MARKNADSPOSITION

Det första kvartalet 2020 kännetecknades av passagerartillväxt och en stärkt ställning för SAS på den skandinaviska marknaden. Operationella förbättringar ledde också till en robust produktion och ökad kundnöjdhet. En stark intäktstillväxt motverkades emellertid av negativa effekter från valuta och IFRS 16, vilket ledde till ett lägre resultat före skatt än motsvarande period föregående år.
February 26, 2020 08:00
English
SAS STRENGTHENS ITS MARKET POSITION

Our first quarter of 2020 was characterized by passenger growth and a strengthened position in the Scandinavian market. Operational improvements also resulted in increased robustness and customer satisfaction. However, a strong revenue growth was offset by negative currency and IFRS 16 effects, resulting in earnings below the same period last year.
February 19, 2020 13:00
Swedish
Delårsrapporten för perioden 1 november 2019 till 31 januari 2020 publiceras onsdagen den 26 februari 2020, cirka kl 08.00 (CET). En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och...
February 19, 2020 13:00
English
Invitation to SAS’ Q1 2020 teleconference SAS will publish the interim report for the first quarter of the fiscal year 2020 on Wednesday, 26 of February 2020, at approximately 08.00 AM (CET). A...
February 14, 2020 08:01
English
The safety of our passengers and employees is always our highest priority. Due to the situation in China regarding the Coronavirus SAS has decided to prolong the period for suspending its flights, to and from Shanghai and Beijing, until March 29.
February 12, 2020 17:18
English
SAS is a Scandinavian airline that brings travelers to, from and within Scandinavia, and we stand behind the message in the film that travel enriches us. We are proud of our Scandinavian heritage. It is part of SAS’ DNA and the foundation for our existence. We are now continuing the planned campaign by publishing a shorter and clearer version.
February 12, 2020 17:18
Swedish
SAS är ett skandinaviskt flygbolag som flyger resenärer till, från och inom Skandinavien, och vi står för budskapet i filmen som handlar om att resor berikar oss. Vi är stolta över vårt skandinaviska ursprung. Det är en del av SAS DNA och grunden för vårt existensberättigande. Vi fortsätter nu den planerade kampanjen med att publicera en kortare och tydligare version.
February 12, 2020 11:02
English
SAS is a Scandinavian airline that brings travelers to, from an within Scandinavia. We stand by the core message in the commercial, that travel enriches us.
February 12, 2020 10:49
SAS er et skandinavisk flyselskab som transporterer folk til og fra og mellem landene i Skandinavien. Vi står bag budskabet i reklamefilmen, som handler om at rejser beriger os.
February 12, 2020 10:15
Swedish
SAS är ett skandinaviskt flygbolag som flyger resenärer till, från och inom Skandinavien. Vi står bakom budskapet i filmen som handlar om att resor berikar oss.
February 07, 2020 11:00
Swedish
Antalet passagerare som reste med SAS ökade med 3,2 % jämfört med samma månad föregående år. Punktligheten ökade markant med närmare 14 procentenheter och regulariteten var på en fortsatt hög nivå.
February 07, 2020 11:00
English
The number of customers traveling with SAS increased by 3.2% compared to last year. Punctuality showed a sharp increase by nearly 14 percentage points and regularity remained at high levels.
February 06, 2020 13:21
Swedish
Rättelse avseende information om tid i tidigare publicerad kallelse. Aktieägarna i SAS AB (publ) (Bolaget) kallas härmed till årsstämma den 12 mars 2020. Årsstämman äger rum kl. 14.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.
February 06, 2020 12:30
Swedish
Aktieägarna i SAS AB (publ) (Bolaget) kallas härmed till årsstämma den 12 mars 2020. Årsstämman äger rum kl. 14.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.
February 06, 2020 12:30
English
Shareholders in SAS AB (publ) (Company) are hereby invited to attend the Annual General Meeting on 12 March 2020. The Annual General Meeting (AGM) will be held at 14:00 at SAS head office, Frösundaviks allé 1, Solna.
February 04, 2020 08:00
English
The safety of our passengers and employees is always our highest priority. Due to the situation in China regarding the Coronavirus, SAS has decided to prolong the period for suspending its flights, to and from Shanghai and Beijing, until February 29.
February 03, 2020 11:18
English
Starting 1 May 2020, SAS will fly non-stop between Stockholm and Poland’s capital Warsaw. The new route from Stockholm, Arlanda, increases the accessibility to one of the most important business hubs in the region and will be complementing the existing SAS route from Copenhagen to Warsaw.
February 03, 2020 11:18
Swedish
Från och med den 1 maj 2020 kommer SAS att flyga direkt från Stockholm till Warszawa. Den nya rutten från Stockholm, Arlanda, ökar tillgängligheten till en av de viktigaste knutpunkterna i regionen och kompletterar den redan befintliga SAS-linjen från Köpenhamn till Warszawa.

January 2020

January 30, 2020 13:00
English
The safety of our passengers and employees is our highest priority. After evaluating the situation in China regarding the Coronavirus, SAS has decided to suspend all flights to and from Shanghai and Beijing, as from tomorrow Friday 31st January, until February 9th.
January 30, 2020 08:00
Swedish
Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2018 – oktober 2019, lagts fram och godkänts.
January 30, 2020 08:00
English
At a Board meeting of SAS AB, the November 2018-October 2019 Annual and Sustainability Report for the SAS Group and its parent company SAS AB was presented and approved.
January 28, 2020 15:40
Norwegian
Det første av SAS’ åtte Airbus A350 XWB, Ingegerd Viking, skal ut på sin jomfrutur i dag fra København til Chicago. Dette markerer starten på en ny era på langdistanse i SAS, med ny innovativ teknologi og lavere utslipp.
January 28, 2020 15:40
English
The first of SAS eight Airbus A350s, Ingegerd Viking, is to fly its inaugural flight, SK943, today from Copenhagen to Chicago. On each flight, a total of 300 travelers can look forward to a comfortable flight, including a cabin with new seat models and unique, customized SAS solutions. Showcasing innovative technologies and design, the new A350 offers a new and more sustainable way of traveling long haul, to and from Scandinavia.
January 28, 2020 15:40
Swedish
Idag flyger det första av SAS åtta Airbus A350, Ingegerd Viking, på sin jungfruresa, SK943, från Köpenhamn till Chicago. På varje flygning kan totalt 300 passagerare se fram emot en bekväm resa, en ny kabin med nya säten och unika skräddarsydda SAS-lösningar. Med innovativ teknik och design erbjuder A350 ett nytt och mer hållbart sätt att flyga interkontinentalt till och från Skandinavien.
January 17, 2020 12:27
English
SAS is pleased to announce that Charlotte Svensson has been appointed to be new Executive vice president and Chief Information Officer (CIO) as of February 1st  2020.  Charlotte Svensson will succeed Mattias Forsberg who in October announced he is leaving SAS for a new position as CIO at Svenska Handelsbanken.
January 16, 2020 08:25
Norwegian
SAS og Apollo fornyer samarbeidet for sommer- og vintersesongen 2020. Avtalen er verdt cirka 1,4 milliarder svenske kroner og gjelder for charterfly innen Europa. SAS vil fly Apollos kunder til og fra 23 steder i Norge, Sverige og Danmark til 26 reisemål i Europa.
January 16, 2020 08:00
English
SAS and tour operator Apollo are extending their partnership for the 2020 summer and winter season. The agreement is worth around SEK 1.4 billion for charter flights within Europe. SAS will fly Apollo customers to and from 23 locations in Sweden, Denmark and Norway to 26 destinations around Europe.
January 16, 2020 08:00
Swedish
SAS och Apollo förlänger sitt samarbete för sommar- och vintersäsongen 2020. Avtalet är värt cirka 1,4 miljarder kronor och rör charterflyg inom Europa. SAS kommer att flyga Apollos kunder till och från 23 orter i Sverige, Danmark och Norge till 26 destinationer runt om i Europa.
January 16, 2020 08:00
SAS og Apollo forlænger samarbejdet for sommer- og vintersæsonen 2020. Aftalen har en værdi på cirka 1,4 milliarder svenske kroner og vedrører charterflyvninger inden for Europa. SAS kommer til at flyve Apollos kunder til og fra 23 steder i Sverige, Danmark og Norge til 26 destinationer rundt om i Europa.
January 15, 2020 21:49
Swedish
UPPDATERAD 16/1 Uppdatering: TV4 gör en rättelse med anledning av gårdagens nyhetsrapportering  i kvällens (16/1) 19 och 22-sändningar: https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12520035?utm_source=permalink&utm_medium=sharing&utm_campaign=tv4play_sharing (ca 9 min 20 sek in i inlägget). SAS kommenterar inte enskilda personalärenden eller pågående polisutredningar, men har bekräftat att en medarbetare blivit entledigad omedelbart och avslutat sin anställning på grund av lagbrott. I SAS är säkerhet högsta prioritet och bolaget har en strikt nolltolerans mot drog- och alkoholpåverkan i samband med tjänst. Medarbetaren har haft en administrativ tjänst i företaget, utan personal- eller ledningsansvar och har inte haft flygoperativa uppgifter.
January 10, 2020 11:00
Norwegian
SAS har rekruttert John Eckhoff til ny pressesjef for SAS i Norge. Han kommer fra tilsvarende stilling i Posten. Eckhoff tiltrer stillingen 1. februar.
January 10, 2020 11:00
Meinert, der kommer fra en stilling som vært i DR, tiltræder stillingen som pressechef hos SAS i Danmark den 1. februar 2020.
January 09, 2020 11:00
Swedish
Jämfört med föregående år, ökar antalet passagerare med över 2 procent. Samtidigt ökar även kabinfaktor, enhetsintäkter och passageraryield jämfört med samma period förra året.
January 09, 2020 11:00
English
Compared to last year, the total number of passengers increased by more than 2%. Furthermore, load factor, unit revenue and passenger yield also developed favorably versus last year.

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here