Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS COMMENTS

June 2024

June 12, 2024 11:30
Swedish
SAS AB (publ) (“Bolaget”) offentliggör att plansammanträdet i Bolagets pågående företagsrekonstruktion i Sverige kommer att hållas fredagen den 12 juli 2024 kl. 13:00 CEST.
June 12, 2024 11:30
English
SAS AB (publ) (the “Company”) announces that the plan hearing in the Company’s ongoing company reorganization proceeding (Sw. företagsrekonstruktion) in Sweden will take place at 1:00 p.m. CEST on Friday July 12, 2024.
June 10, 2024 19:00
English
SAS AB (publ) (the “Company”) announces the plan of reorganization in the Company’s ongoing company reorganization proceeding (Sw. företagsrekonstruktion) in Sweden (the “Reorganization Plan”). The Reorganization Plan has today been distributed to affe…
June 10, 2024 19:00
Swedish
SAS AB (publ) (“Bolaget”) offentliggör rekonstruktions­planen i Bolagets pågående företagsrekonstruktion i Sverige (”Rekonstruktions­planen”). Rekonstruktions­planen har idag sänts till berörda parter, och Bolaget avser att begära att Stockholms tingsrätt…

March 2024

March 27, 2024 08:57
Swedish
SAS AB offentliggör att bolaget idag har ansökt om företagsrekonstruktion i Sverige. Öppnandet av rekonstruktions­förfarandet är villkorat godkännande av Stockholms tingsrätt. Ansökan avser endast det noterade moderbolaget för SAS-koncernen, SAS AB, och…
March 27, 2024 08:57
English
SAS AB announces that it has today applied for company reorganization (Sw. företagsrekonstruktion) in Sweden. The opening of the proceeding is subject to approval by the Stockholm District Court. The application is made only in relation to the listed p…
March 19, 2024 19:50
Swedish
SAS offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (den ”Amerikanska Domstolen”) har godkänt SAS chapter 11-plan (”Chapter 11-planen”). Chapter 11-planens ikraftträdande kommer fortsatt att vara beroende av uppfyll…
March 19, 2024 19:50
English
SAS announces that the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) has approved SAS’ Plan of Reorganization (“Chapter 11 Plan”). The effectiveness of the Chapter 11 Plan remains subject to various conditions precedent, inc…
March 07, 2024 08:00
Swedish
Jag är glad att summera ett första kvartal och vintersäsong med hög aktivitet för SAS, som präglats av ökade passagerarvolymer samt ett flertal nya spännande projekt och destinationer. Det är glädjande att se att fler och fler människor väljer att resa…
March 07, 2024 08:00
English
I am pleased to conclude a busy first quarter and winter season for SAS, marked by increased passenger volumes, and several exciting new projects and destinations. We are pleased to see that more and more people choose to travel with SAS, which clearly…

February 2024

February 29, 2024 10:00
Swedish
Delårsrapporten för perioden 1 november 2023 till 31 januari 2024 publiceras torsdagen den 7 mars 2024, cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET.
February 29, 2024 10:00
English
SAS will publish the interim report for the first quarter of the fiscal year 2024 on Thursday, March 7, 2024, at approximately 08.00 AM CET. A teleconference and webcast for investors, analysts and media will be held at 10.00 AM CET.
February 05, 2024 02:25
Swedish
SAS offentliggör att bolaget idag kommer att ge in en andra reviderad chapter 11-plan (”Chapter 11-planen”) samt ett relaterat s.k. disclosure statement (”Disclosure Statement”) till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (…
February 05, 2024 02:25
English
SAS announces that it will file a second amended chapter 11 plan of reorganization (the “Chapter 11 Plan”) and related disclosure statement (the “Disclosure Statement”) with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) …

January 2024

January 23, 2024 23:00
Swedish
SAS offentliggör att bolaget idag kommer att ge in en reviderad chapter 11-plan (”Chapter 11-planen) samt ett relaterat s.k. disclosure statement (”Disclosure Statement”) till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domsto…
January 23, 2024 23:00
English
SAS announces that it will file an amended chapter 11 plan of reorganization (the “Chapter 11 Plan”) and related disclosure statement (the “Disclosure Statement”) with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) today,…

November 2023

November 30, 2023 08:00
Swedish
Jag är nöjd med att kunna summera ett år med hög aktivitet för SAS. Under fjärde kvartalet reste 6,8 miljoner passagerare med SAS, vilket innebär att totalt 23,7 miljoner passagerare reste med SAS under hela räkenskapsåret 2022/2023. Det motsvarar en ö…
November 30, 2023 08:00
English
I am pleased to conclude a busy year for SAS. Some 6.8 million passengers traveled with SAS in the fourth quarter, which means that, in total, some 23.7 million passengers traveled with SAS during the full fiscal year 2022/2023. This represents a passe…
November 23, 2023 11:00
Swedish
Delårsrapporten för perioden 1 augusti 2023 till 31 oktober 2023 publiceras torsdagen den 30 november 2023, cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET.
November 23, 2023 11:00
English
SAS will publish the interim report for the fourth quarter of the fiscal year 2023 on Thursday, November 30, 2023, at approximately 08.00 AM CET. A teleconference and webcast for investors, analysts and media will be held at 10.00 AM CET.
November 21, 2023 22:20
Swedish
SAS offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (den ”Amerikanska Domstolen”) har godkänt SAS ingående av investeringsavtalet med det vinnande budkonsortiet i SAS anskaffningsprocess för exitfinansiering. Det vi…
November 21, 2023 22:20
English
SAS announces that the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) has approved SAS’ entry into the investment agreement with the winning bidder consortium in SAS’ exit financing solicitation process. The winning bidder co…
November 04, 2023 17:30
Swedish
SAS offentliggör att bolaget har ingått ett investeringsavtal med det vinnande budkonsortiet i anskaffningsprocessen för exitfinansiering, bestående av Castlelake, L.P. som företrädare för vissa fonder och närstående (”Castlelake”), Air France-KLM S.A.…
November 04, 2023 17:30
English
SAS announces that it has entered into an investment agreement with the winning bidder consortium in its exit financing solicitation process, consisting of Castlelake, L.P., on behalf of certain funds or affiliates (“Castlelake”), Air France-KLM S.A. (…

October 2023

October 03, 2023 17:55
Swedish
SAS har nått en viktig milstolpe i sin pågående chapter 11-process i USA och har utsett Castlelake, L.P., som företrädare för vissa fonder och närstående (”Castlelake”), Air France-KLM S.A. (”Air France-KLM”) och Lind Invest ApS (”Lind Invest”) tillsam…
October 03, 2023 17:55
English
SAS has reached a major milestone in its ongoing chapter 11 process in the U.S. and has selected Castlelake, L.P., on behalf of certain funds or affiliates (“Castlelake”), Air France-KLM S.A. (“Air France-KLM”) and Lind Invest ApS (“Lind Invest”), toge…
October 02, 2023 23:37
Swedish
SAS kommer att hålla en presskonferens på tisdag den 3 oktober, 2023, kl. 18.00 CEST,  för att ge en statusuppdatering om bolagets pågående kapitalanskaffningsprocess. Presskonferensen kommer att äga rum på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna i…
October 02, 2023 23:37
English
SAS will hold a press conference on Tuesday October 3, 2023, at 18:00 pm CEST, to give a status update of the company’s on-going equity solicitation process. The press conference will take place at SAS’ Head Office, Frösundaviks allé 1, Solna, Sweden.

September 2023

September 26, 2023 08:52
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) genomför en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess inom ramen för Bolagets chapter 11-process i USA, med målet att anskaffa kapital till det rekonstruerade bolaget. Tidsfristen för potentiella investerare at…
September 26, 2023 08:52
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) is running a competitive and broad equity solicitation process as part of its ongoing chapter 11 process in the U.S., with the aim of soliciting investments in the reorganized company. The deadline for potential investor…
September 11, 2023 18:20
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget kommer att förlänga tidplanen för sin kapitalanskaffningsprocess med en vecka, på begäran av en eller flera budgivare. Den nya tidsfristen för potentiella investerare att ge in slutgiltiga bud löp…
September 11, 2023 18:20
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it will extend the timeline for its equity solicitation process by one week, at the request of one or more bidders. The new deadline for potential investors to submit final bids is September 25, 2023.
September 01, 2023 08:00
Swedish
Jag är glad att kunna summera ett sommarkvartal med hög aktivitet. Närmare 7 miljoner passagerare reste med SAS under tredje kvartalet, det högsta antalet passagerare under ett kvartal sedan före pandemin. För första gången sedan 2019 redovisade vi ock…
September 01, 2023 08:00
English
I am pleased to conclude a busy summer quarter. Almost 7 million passengers traveled with SAS during the third quarter, the highest quarterly passenger figure since before the pandemic. For the first time since 2019, we also posted a quarterly profit. …

August 2023

August 25, 2023 11:00
English
SAS will publish the interim report for the third quarter of the fiscal year 2023 on Friday, September 1, 2023, at approximately 08.00 AM CEST. A teleconference and webcast for investors, analysts and media will be held at 10.00 AM CEST.
August 25, 2023 11:00
Swedish
Delårsrapporten för perioden 1 maj 2023 till 31 juli 2023 publiceras fredagen den 1 september 2023, cirka kl. 08.00 CEST. En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CEST.

July 2023

June 2023

June 15, 2023 20:30
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget kommer att förlänga tidsfristen för sin kapitalanskaffningsprocess med cirka fyra veckor, efter inledande diskussioner med potentiella investerare. SAS strävar efter att slutföra domstolsprocessen…
June 15, 2023 20:30
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it will extend the timeline for its equity solicitation process with approximately four weeks, following initial discussions with potential investors. SAS targets to complete its court-supervised process i…

May 2023

May 10, 2023 22:23
Swedish
I dag, den 10 maj 2023, meddelade Tribunalen i EU-domstolen (”Tribunalen”) sin dom avseende den svenska och danska statens (”Staterna”) deltagande i rekapitaliseringen av SAS i samband med Covid-19-pandemin år 2020. Tribunalen anger i sitt utslag att S…
May 10, 2023 22:23
English
Today, May 10, 2023, the General Court of the Court of Justice of the European Union (“the General Court”), announced its ruling regarding the participation of the Swedish state and the Danish state (“the States”) in the recapitalization of SAS in conn…
May 10, 2023 14:14
Swedish
I dag, den 10 maj 2023, meddelade Tribunalen i EU-domstolen sin dom avseende den svenska och den danska statens deltagande i rekapitaliseringen av SAS i samband med Covid-19-pandemin år 2020. Tribunalen anser i sitt utslag att EU-kommissionens beslut a…
May 10, 2023 14:14
English
Today, May 10, 2023, the General Court of the Court of Justice of the European Union, announced its ruling regarding the Swedish and Danish states’ participation in the recapitalization of SAS in connection with the Covid-19 pandemic in 2020. The Gener…

April 2023

April 17, 2023 08:00
Swedish
SAS AB ("SAS" eller "Bolaget") offentliggör att Bolaget inte kommer att utnyttja den andra delen av sitt debtor-in-possession ("DIP")-lån under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2022/2023, som tidigare kommunicerats. Till följd av en starkare utvec…
April 17, 2023 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it will not be utilizing the second tranche of its debtor-in-possession (“DIP”) term loan during the second quarter of fiscal year 2023, as previously communicated. Following a stronger than expected devel…
April 06, 2023 03:15
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD genom att inleda en kapitalanskaffningsprocess avseende det rekonstruerade SAS. Som en del av Bolagets chapter 11-process kommer S…
April 06, 2023 03:15
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it is taking the next step in its comprehensive business transformation plan known as SAS FORWARD by initiating a process to solicit equity investment in the reorganized SAS.  As part of its chapter 11 pro…

March 2023

March 02, 2023 08:00
English
SAS has entered into new sale and leaseback agreements with Aviation Capital Group (ACG). Through the new agreements, SAS has secured long-term financing for ten new Airbus A320neo aircraft, scheduled to be delivered through the first quarter of FY2024…
March 02, 2023 08:00
Swedish
SAS har ingått nya sale- och leasebackavtal med Aviation Capital Grup (ACG). Genom de nya avtalen har SAS säkrat långsiktig finansiering för tio nya Airbus A320neo-flygplan som enligt tidplan ska levereras fram till och med det första kvartalet av räke…

February 2023

February 17, 2023 14:50
Swedish
Delårsrapporten för perioden 1 november 2022 till 31 januari 2023 publiceras fredagen den 24 februari 2023, cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET.
February 17, 2023 14:50
English
SAS will publish the interim report for the first quarter of the fiscal year 2023 on Friday, February 24, 2023, at approximately 08.00 AM CET. A teleconference and webcast for investors, analysts and media will be held at 10.00 AM CET.
February 15, 2023 12:56
Swedish

January 2023

January 13, 2023 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget nått överenskommelser med ytterligare två leasegivare, som står för sammanlagt 13 flygplan, om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Med dessa överenskommelser…
January 13, 2023 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has reached agreements with two additional lessors, representing 13 aircraft in the aggregate, to amend the terms of existing aircraft and equipment lease agreements. With these agreements, SAS conclude…
January 11, 2023 12:51
Swedish
Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (“SAS”) informerar att bolaget inte kommer att genomföra ränteutbetalningarna som förfaller till betalning den 14 januari 2023 på sina schweiziska efterställda obligationer med evig löptid (CHF 200…
January 11, 2023 12:51
English
Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (“SAS”) gives notice that it will not make the interest payment due on January 14, 2023 on its CHF 200,000,000 perpetual subordinated bonds 1986ff (with an outstanding amount of CHF 127,195,000) wi…

December 2022

December 08, 2022 17:56
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) har godkänt SAS tidigare kommunicerade nya kollektivavtal samt ett tilläggsavtal (Eng. settlement agreement), med SAS Scan…
December 08, 2022 17:56
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) has approved SAS’ previously announced new collective bargaining agreements as well as a settlement agreement with SAS Scandina…

November 2022

November 30, 2022 08:05
English
During the fourth quarter, we have noted the highest number of passengers since the pandemic started. Our capacity increased 15% compared with the third quarter and grew 52% year-over-year. We are also proud to see that our Customer Satisfaction Index …
November 30, 2022 08:00
Swedish
Under fjärde kvartalet hade vi det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade. Vår kapacitet ökade med 15% jämfört med tredje kvartalet och ökade med 52% jämfört med föregående år. Vi är samtidigt stolta över att se vårt "kundhöjd[1]hetsindex" …
November 29, 2022 22:45
Norwegian
SAS og kabinforeningene i Norge, Norsk Kabinforening (NKF) og SAS Norge Kabinforening (SNK), kom i dag til enighet og har signert kollektivavtale med varighet frem til 31. mars 2024. Avtalen innebærer i stor grad en forlengelse av eksisterende avtalevi…
November 22, 2022 13:26
English
November 15, 2022 10:38
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget nått en överenskommelse med ytterligare en leasegivare, som står för tre flygplan, om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Inklusive de ändrade avtalen med le…
November 15, 2022 10:38
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has reached an agreement with one additional lessor, representing three aircraft, to amend the terms of existing aircraft and equipment lease agreements. Including SAS’ previously announced amended agre…
November 08, 2022 11:00
English
Close to 2 million passengers traveled with SAS in October
November 08, 2022 11:00
Swedish
Nästan 2 miljoner passagerare reste med SAS i oktober
November 01, 2022 15:15
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget nått överenskommelser med ytterligare 2 leasegivare, som står för sammanlagt 7 flygplan, om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Inklusive de ändrade avtalen …
November 01, 2022 15:15
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has reached agreements with 2 additional lessors, representing in aggregate 7 aircraft, to amend the terms of existing aircraft and equipment lease agreements. Including SAS’ previously announced amende…

October 2022

October 26, 2022 12:30
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell infor…
October 26, 2022 12:30
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of September 1, 2022 to S…
October 07, 2022 11:00
Swedish
Nästan 2 miljoner passagerare reste med SAS i september
October 07, 2022 11:00
English
Close to 2 million passengers traveled with SAS in September
October 05, 2022 08:10
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget nått överenskommelser med 10 leasegivare avseende sammanlagt 36 flygplan om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Överenskommelserna utgör ett viktig steg i ar…
October 05, 2022 08:10
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has reached agreements with 10 lessors, representing in aggregate 36 aircraft, to amend the terms of existing aircraft and equipment lease agreements. The agreements constitute an important step in reco…

September 2022

September 30, 2022 16:15
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces further details on its SAS FORWARD plan, including a financial outlook for the present fiscal year as well as a mid- to long-term financial outlook. The SAS FORWARD plan consists of two primary parts: a new bus…
September 30, 2022 16:15
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör ytterligare information om Bolagets SAS FORWARD-plan, inklusive finansiella prognoser för innevarande räkenskapsår samt på medellång till lång sikt. SAS FORWARD-planen består av två huvudsakliga delar: en ny …
September 26, 2022 15:25
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell infor…
September 26, 2022 15:25
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of August 1, 2022 to Augu…
September 23, 2022 10:23
Swedish
Nasdaq Köpenhamns disciplinnämnd har idag beslutat att ålägga SAS ett vite till följd av bolagets informationhantering i anslutning till utbrottet av SAS pilotstrejk den 4 juli 2022.
September 23, 2022 10:23
English
Nasdaq Copenhagen's disciplinary committee has today decided to impose a fine on SAS as a result of the company's information handling in connection with the outbreak of SAS’ pilot strike on July 4, 2022.
September 23, 2022 08:25
Swedish
Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har idag beslutat att ålägga SAS ett vite till följd av bolagets informationhantering i anslutning till utbrottet av SAS pilotstrejk den 4 juli 2022.
September 23, 2022 08:25
English
Nasdaq Stockholm's disciplinary committee has today decided to impose a fine on SAS as a result of the company's information handling in connection with the outbreak of SAS’ pilot strike on July 4, 2022.
September 09, 2022 23:26
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) har godkänt SAS avtal om debtor-in-possession-finansiering (“DIP-finansiering”) om 700 miljoner USD med fonder som förvalt…
September 09, 2022 23:26
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) has approved SAS’ debtor-in-possession (“DIP”) financing credit agreement for USD 700 million with funds managed by Apollo Glob…

August 2022

August 26, 2022 08:00
Swedish
ÖKAD EFTERFRÅGAN OCH FRAMSTEG MED SAS FORWARD. KVARTALET HAR DOCK PÅVERKATS NEGATIVT AV UTMANINGAR MED ATT ÖKA PRODUKTIONEN SAMT EN PILOTSTREJK
August 26, 2022 08:00
English
INCREASED DEMAND AND PROGRESS WITH SAS FORWARD BUT QUARTER IS NEGATIVELY IMPACTED BY OPERATIONAL RAMP-UP CHALLENGES AND PILOT STRIKE
August 14, 2022 03:50
Swedish
SAS AB (”SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget har ingått ett avtal om debtor-in-possession-finansering (”DIP-finansering”) om 700 miljoner USD (motsvarande cirka 7,0 miljarder SEK) med fonder som förvaltas av Apollo Global Management (“Apollo…
August 14, 2022 03:50
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has entered into a debtor-in-possession (“DIP”) financing credit agreement for USD 700 million (the equivalent of approximately SEK 7.0 billion) with funds managed by Apollo Global Management (“Apollo”)…
August 05, 2022 11:00
Swedish
Julis trafiktal påverkades starkt av den 15-dagar långa pilotstrejken
August 05, 2022 11:00
English
July figures severely impacted by 15-day pilot strike
August 03, 2022 03:00
Swedish
SAS AB (”SAS”) samt vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in en finansiell redogörelse (”Statement of Financial Affairs” eller ”SOFA”) samt uppgifter om tillgångar och skulder (…
August 03, 2022 03:00
English
SAS AB (“SAS”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S., will each within short file a Statement of Financial Affairs (SOFA) and Schedule of Assets and Liabilities (SOAL) with the U.S. Bankruptcy Cou…

July 2022

July 19, 2022 03:20
Swedish
Efter 15 dagar med strejk har SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar avslutat medlingen. Parterna har kommit överens om nya 5,5-åriga kollektivavtal och de flygningar som genomförs av SAS Scandinavia kommer att återupptas i enlighet med ordinarie tra…
July 19, 2022 03:20
English
After 15 days of strike, SAS and SAS Scandinavia pilots’ unions have concluded mediation. The parties have agreed on new 5.5-year collective bargaining agreements and flights operated by SAS Scandinavia will resume according to their regular traffic pr…
July 18, 2022 21:29
Swedish
Medlingen mellan SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar har fortsatt under dagen. Även om medlingen har gått i rätt riktning har inget avtal ännu undertecknats mellan de två parterna.
July 18, 2022 21:29
English
The mediation between SAS and the SAS Scandinavia pilots’ unions has continued throughout the day. While the mediation has moved in the right direction, no agreement has yet been signed between the two parties.
July 14, 2022 08:55
Swedish
Strejkerna som SAS Scandinavias pilotföreningar inledde den 4 juli 2022 har redan väsentligt påverkat likviditeten och SAS AB:s (”SAS” eller ”Bolaget”) övergripande finansiella ställning samt hotar ytterst Bolagets möjligheter att lyckas anskaffa det k…
July 14, 2022 08:55
English
The strikes undertaken by the SAS Scandinavia pilots’ unions, which began on July 4, 2022, already have severely impacted the liquidity and overall financial position of SAS AB (“SAS” or the “Company”) and threatens the Company’s ability to ultimately …
July 07, 2022 17:50
Swedish
SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget har erhållit godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA avseende samtliga sina ”First Day”-yrkanden relaterade till Bolagets frivilliga chapter 11-process i USA.
July 07, 2022 17:50
English
SAS AB (“SAS”) announces that it has received approval from the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York for all of its “First Day” motions as part of the Company’s voluntary chapter 11 process in the U.S. 
July 07, 2022 11:00
Swedish
Nästan 2 miljoner passagerare reste med SAS i juni
July 07, 2022 11:00
English
Close to 2 million passengers traveled with SAS in June
July 05, 2022 07:45
Swedish
SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD. För att fortsätta genomförandet av viktiga delar i planen har SAS och vissa av dess dotterbolag lämnat in en frivillig ansökan om att inleda ett chap…
July 05, 2022 07:45
English
SAS AB (“SAS”) announces it is taking the next step in the comprehensive business transformation plan SAS FORWARD. To proceed with the implementation of key elements of the plan, SAS and certain of its subsidiaries have voluntarily filed for chapter 11…
July 05, 2022 07:45
Norwegian
SAS AB ("SAS") meddeler at det tar det neste steget i den omfattende forretningstransformasjonsplanen SAS FORWARD. For å fortsette implementeringen av hovedelementene i planen, har SAS og enkelte av dets datterselskaper frivillig søkt om chapter 11 i U…
July 05, 2022 07:45
SAS AB ("SAS") meddeler, at Selskabet tager det næste skridt i den omfattende transformationsplan SAS FORWARD. For at fortsætte implementeringen af vigtige elementer i planen har SAS og visse af dets datterselskaber frivilligt ansøgt om at gennemgå en …
July 04, 2022 12:30
Swedish
Medlemmar i SAS Scandinavias pilotföreningar har kallats ut i strejk. Strejken leder till inställda flyg och att tusentals resenärer påverkas.
July 04, 2022 12:30
English
Members of the SAS Scandinavia pilots’ unions have been called out on strike. The strike yields cancelations across the flight schedule and thousands of travelers are affected.

June 2022

June 08, 2022 11:00
English
1.8 million passengers traveled with SAS in May
June 08, 2022 11:00
Swedish
1,8 miljoner passagerare reste med SAS i maj

May 2022

May 31, 2022 08:00
English
SAS continues the ramp-up and has during the quarter seen the highest number of passengers since the pandemic started. Meanwhile, the work with the necessary transformation plan, SAS FORWARD, continues.

The plan was presented when the Q1 results…
May 31, 2022 08:00
Swedish
SAS fortsätter ökningen av verksamheten och har under kvartalet upplevt det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade. Samtidigt fortsätter arbetet med nödvändiga transformationsplanen, SAS FORWARD.

När resultatet för första kvartalet s…

April 2022

March 2022

March 29, 2022 21:16
English
The last two years have been the most challenging in the history of the aviation industry whilst the future remains unpredictable.

October 2021

October 26, 2021 17:54
Swedish
SAS fullföljer som tidigare kommunicerat vår nödvändiga förändringsresa med planerade åtgärder för att säkra ett långsiktigt lönsamt SAS med ett erbjudande som är anpassat till våra kunder.

August 2021

August 27, 2021 11:42
Swedish
SAS vill bemöta den felaktiga bilden och de felaktiga fakta avseende SAS konkurrenskraft, företagets finansiella situation och de stödåtgärder som SAS tagit del av som Stockholms Trafikregionråd, Kristoffer Tamsons målar upp. Repliken finns publicerad …

May 2021

May 11, 2021 13:03
Norwegian
Konserndirektør og norgessjef Kjetil Håbjørg kommenterer forslag til revidert nasjonalbudsjett.

March 2021

March 24, 2021 15:05
Swedish
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att Skatteverket har rätt till uppgifter om poängaktivitet på Eurobonuskonton hos ett antal medlemmar under 2017. SAS beklagar beslutet och har under tre år överklagat Skatteverkets beslut i olika rättsinstan…
March 05, 2021 13:52
English
SAS has been notified by SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) that it had experienced a data security incident involving certain passenger data.

January 2021

January 29, 2021 14:09
Norwegian
Kommentar fra norgessjef i SAS, Kjetil Håbjørg til dagens melding fra regjeringen.  

April 2020

April 22, 2020 18:01
English
SAS is now offering EuroBonus members a 12-month extension on their current membership level.

March 2020

March 21, 2020 16:56
Danish
SAS har grundet corona-krisen indstillet godt 90 pct. af sine aktiviteter i Danmark. Søndag d. 15. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale, der giver en hjælpende hånd til de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på gr…
March 13, 2020 21:20
English
The Danish Government has chosen to temporarily close all borders for foreign citizens and for all travelers with a non-credible purpose. This will take effect ‪from Saturday 14th March‬ from 12 PM. Danish citizens will still be able to enter Denmark.
March 09, 2020 17:55
Swedish
SAS kan bekräfta att två medarbetare insjuknade för en vecka sedan i det nya Coronaviruset. Insjuknandet skedde några dagar efter att medarbetarna kommit hem från en resa i ett riskområde. Det var alltså ingen som insjuknade eller visade symptom ombord…
March 03, 2020 16:09
English
Due to the current situation in Northern Italy regarding the Coronavirus outbreak, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark has published new travel recommendations.

February 2020

February 12, 2020 17:18
English
SAS is a Scandinavian airline that brings travelers to, from and within Scandinavia, and we stand behind the message in the film that travel enriches us. We are proud of our Scandinavian heritage. It is part of SAS’ DNA and the foundation for our exist…
February 12, 2020 17:18
Swedish
SAS är ett skandinaviskt flygbolag som flyger resenärer till, från och inom Skandinavien, och vi står för budskapet i filmen som handlar om att resor berikar oss. Vi är stolta över vårt skandinaviska ursprung. Det är en del av SAS DNA och grunden för v…
February 12, 2020 11:02
English
SAS is a Scandinavian airline that brings travelers to, from an within Scandinavia. We stand by the core message in the commercial, that travel enriches us.
February 12, 2020 10:49
SAS er et skandinavisk flyselskab som transporterer folk til og fra og mellem landene i Skandinavien. Vi står bag budskabet i reklamefilmen, som handler om at rejser beriger os.
February 12, 2020 10:15
Swedish
SAS är ett skandinaviskt flygbolag som flyger resenärer till, från och inom Skandinavien. Vi står bakom budskapet i filmen som handlar om att resor berikar oss.
February 04, 2020 08:00
English
The safety of our passengers and employees is always our highest priority. Due to the situation in China regarding the Coronavirus, SAS has decided to prolong the period for suspending its flights, to and from Shanghai and Beijing, until February 29.

January 2020

January 15, 2020 21:49
Swedish
UPPDATERAD 16/1 Uppdatering: TV4 gör en rättelse med anledning av gårdagens nyhetsrapportering  i kvällens (16/1) 19 och 22-sändningar: https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12520035?utm_source=permalink&utm_medium=sharing&utm_campaign=tv4play_shari…

November 2019

November 08, 2019 18:10
Swedish
I samband med dagens rapportering av SAS trafiktal för oktober uteblev två hållbarhetssiffor på grund av den mänskliga faktorn.

October 2019

October 06, 2019 08:30
SAS vil sammen med centrale aktører i den danske luftfartsbranche, CPH, DI og Dansk Luftfart, etablere en uafhængig klimafond, der årligt skal genere 250 – 300 millioner kroner til mere bæredygtig transport og omstilling i luftfarten mod CO2-neutrale f…
October 03, 2019 22:58
Swedish
I en artikel i SVT framförs att det lokalt finns osäkerhet kring rutinen ”Unfit to fly”. Det tar SAS på största allvar och tillsammans med berörda fackförbund kommer vi nu att ta fram en handlingsplan. Bolaget kommer också att öka informationsinsatsern…
October 01, 2019 18:26
Swedish
Senast uppdaterad 2019-10-02 kl. 10:17. I SAS kommer flygsäkerheten alltid först. Ett av fundamenten i flygsäkerhetsarbetet är att alla anställda har ansvar för att rapportera avvikelser oavsett vad det gäller. Det är något som vi uppmanar och uppmuntr…

September 2019

September 25, 2019 17:38
Swedish
Nu lanseras en nordisk satsning för att driva på utvecklingen av elflyg. Finansierat av Nordic Innovation (en organisation under Nordiska ministerrådet) skapas en plattform där SAS tillsammans med andra nordiska aktörer samlas.
September 11, 2019 17:45
At lave en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse for tredje gang i Københavns Lufthavn er uholdbart og dybt alvorligt. Vi kan konstatere, at de ulovligt nedlægger arbejdet, når medarbejderen møder ind. Det er et angreb på den danske model.

August 2019

August 29, 2019 14:33
Swedish
SAS utgångspunkt är att strejken i april-maj 2019 är en extraordinär omständighet. Det innebär att den extra schablonersättningen som betalas ut vid försenade eller inställda flyg enligt EU-förordning 261/2004 inte är tillämpbar. SAS välkomnar därför A…

May 2019

May 21, 2019 11:50
Swedish
SAS har fått besked att företaget inte beviljas konfliktersättning av Svenskt Näringsliv efter pilotstrejken. Kravet för konfliktersättning är att avtalet ryms inom det så kallade märket för år 2019.
May 09, 2019 14:27
Swedish
En ny rapport från Copenhagen Economics visar att SAS och flygbranschen är viktiga för välståndet i Sverige och Skandinavien. SAS skapar 20 000 jobb i Skandinavien och verksamheten i Skandinavien genererar årligen ett värde på över 34 miljarder kronor.
May 01, 2019 22:18
Swedish
Vi beklagar djupt att våra kunder drabbas av den pågående pilotstrejken, som leder till förseningar och inställda flyg. På grund av konflikten ställs nu ytterligare avgångar in under torsdagen. Inget nytt avseende förhandlingarna mellan parterna.
May 01, 2019 12:00
Swedish
Vi beklagar djupt att våra kunder drabbas av den pågående pilotstrejken, som leder till förseningar och inställda flyg. På grund av konflikten ställs nu ytterligare avgångar in under torsdagen.

April 2019

April 30, 2019 12:04
Swedish
Vi beklagar djupt att våra kunder drabbas av den pågående pilotstrejken, som leder till förseningar och inställda flyg. På grund av den pågående konflikten ställs nu ytterligare avgångar in under onsdagen.
April 28, 2019 12:00
Swedish
Vi beklagar djupt att våra kunder drabbas av den pågående pilotstrejken, som leder till förseningar och inställda flyg. På grund av den pågående konflikten ställs nu ytterligare avgångar in under måndagen och tisdagen.
April 27, 2019 11:41
Swedish
Vi beklagar djupt att våra kunder drabbas av den pågående pilotstrejken, som leder till förseningar och inställda flyg. På grund av den pågående konflikten ställs nu ytterligare avgångar in under söndagen.
April 25, 2019 20:43
Swedish
SAS vidtar nu förebyggande åtgärder för att minska påverkan på kunder och besättning som följd av det varsel som lagts av pilotföreningarna i Danmark, Norge och Sverige.

March 2019

March 04, 2019 12:10
Swedish
Biobränsleutredningen presenterade i dag sitt förslag hur flygets utsläpp ska minska genom att främja användning av biobränsle. SAS stödjer förslaget på ett övergripande plan, men utredningens förslag behöver kompletteras med incitament så att det löna…

December 2017

December 18, 2017 08:00
Swedish
Vi närmar oss slutet av 2017, ett rekordår för SAS där antalet passagerare ökade med omkring en miljon till 30 miljoner passagerare. I takt med att allt fler väljer att resa med oss så ökar samtidigt vårt ständiga fokus på att fortsätta att minska våra…