Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS ingår sale-leasebackavtal med Aviation Capital Group för tio nya Airbus A320neo-flygplan

March 2, 2023 08:00

SAS har ingått nya sale- och leasebackavtal med Aviation Capital Grup (ACG). Genom de nya avtalen har SAS säkrat långsiktig finansiering för tio nya Airbus A320neo-flygplan som enligt tidplan ska levereras fram till och med det första kvartalet av räkenskapsåret 2023/2024.

"Vi fortsätter att göra framsteg med vår transformationsplan och de nya sale- och leasebackavtalen är en viktig del av den. De säkrar konkurrenskraftig finansiering för vår förnyade flotta av moderna och bränslesnåla flygplan. Vi är glada över att förnya vårt långsiktiga strategiska partnerskap med ACG, en av världens ledande flygplansfinansieringspartners”, säger Anko van der Werff, VD och koncernchef, SAS.

"ACG är hedrade att välkomna SAS som en förnyad strategisk partner. Vi är glada över att kunna stötta SAS transformationsplan SAS FORWARD med denna sale-leaseback-transaktion för SAS nya bränslesnåla flygplan med den senaste teknologin”, säger Tom G. Baker, VD och koncernchef, ACG.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46
709977 070


SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net   


YTTERLIGARE INFORMATION
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Sådan information kan innefatta uttalanden som föregås av, följs av eller inkluderar ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och andra liknande ord och uttryck. Sådan information har upprättats endast i illustrativt syfte och är inte grundad på historiska fakta, utgör inte någon garanti av framtida resultat, återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och är föremål för kända och okända osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och andra faktorer ska mottagaren inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena som en prognostisering av framtida händelser. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Ingenting i detta pressmeddelande innefattar eller ska tolkas som en resultatprognos.

Latest news