Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS beviljas inte ersättning för pilotstrejken

May 21, 2019 11:50

SAS har fått besked att företaget inte beviljas konfliktersättning av Svenskt Näringsliv efter pilotstrejken. Kravet för konfliktersättning är att avtalet ryms inom det så kallade märket för år 2019.

SAS har tecknat ett avtal med Svensk Pilotförening för åren 2019-2021. Avtalet är på totalt 4,37% i kostnadsnivå för hela treårsperioden. Det är att jämföra med märket för 2017, 2018 och 2019 som låg på totalt 6,5% på den svenska arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv motiverar sitt beslut med att SAS genom att teckna ett treårsavtal inte uppfyller kraven för konfliktersättning eftersom märket för åren 2020-2021 ännu inte är satt.

SAS respekterar men beklagar beslutet. Ett treårigt avtal är viktigt eftersom det ger arbetsro, förutsägbarhet och trygghet för alla parter, inklusive våra kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news