Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kommentar från SAS angående dagens dom i EU-domstolen

September 28, 2023 14:43

I dag, den 28 september 2023, fastställde EU-domstolen Tribunalens dom från den 14 april 2021, där de lånegarantier som Sverige och Danmark beviljade SAS i april 2020 ansågs vara förenliga med EU-rätten. De lånegarantier som beviljades SAS syftade till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av inställda flygningar och ombokningar på grund av resestriktioner under pandemin. 

Latest news