Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS fortsätter kampanjen ”What is truly Scandinavian”

February 12, 2020 17:18

SAS är ett skandinaviskt flygbolag som flyger resenärer till, från och inom Skandinavien, och vi står för budskapet i filmen som handlar om att resor berikar oss. Vi är stolta över vårt skandinaviska ursprung. Det är en del av SAS DNA och grunden för vårt existensberättigande. Vi fortsätter nu den planerade kampanjen med att publicera en kortare och tydligare version.

När vi reser både influerar vi och influeras av andra. De erfarenheter vi tar med oss från våra resor påverkar oss som individer men också våra samhällen.

Det är tråkigt att filmen missförstås, att några väljer att tolka vårt budskap och använda det för sina syften.

Mönstret i kommentarsfälten och antalet reaktioner i SAS sociala kanaler pekar på kampanjen utsatts för en attack. Vi kan inte acceptera att bli en plattform för värderingar, som vi inte står för. Därför tog vi ner filmen från våra kanaler för att utvärdera situationen. 

Vi fortsätter nu den planerade kampanjen med att publicera en kortare, tydligare version och hoppas att den understryker det bärande budskapet om att resande berikar.

Latest news

Latest news