Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – september 2022

October 7, 2022 11:00
Regulatory information

Nästan 2 miljoner passagerare reste med SAS i september

I september reste 1,98 miljoner resenärer med SAS, en ökning med ungefär 72 % jämfört med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade samtidigt med 53 % jämfört med samma period föregående år. Jämfört med förra månaden ökade det totala antalet passagerare med
7 % och kapaciteten minskade med 5 %. Kabinfaktorn för september var 78 %, en förbättring med 24 procentenheter jämfört med september förra året.

 

”Vi är glada över att se antalet resenärer som reste med SAS i september ökade till den högsta nivån sedan pandemin startade. Vi fortsätter arbetet med att göra SAS till ett finansiellt stabilt flygbolag i takt med att transformationsplanen SAS FORWARD fortskrider. Under månaden har vi nått överenskommelser med ett antal leasingbolag gällande ett flertal flygplans- och utrustningsleasingavtal. Vi är tacksamma för de leasingbolag som arbetar konstruktivt med oss. Vårt arbete med att förändra befintliga leasingavtal fortsätter så att vi kan uppnå våra mål", säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

 

 

SAS reguljärtrafik

Sep22

Förändring1

Nov21-Sep22

Förändring1

ASK, säteskilometer (milj.)

3 130

46,5%

28 451

100,1%

RPK, passagerarkilometer (milj.)

2 401

112,9%

19 692

211,5%

Kabinfaktor

76,7%

+23,9 pp

69,2%

+24,7 pp

Antal passagerare (000)

1 853

68,2%

15 195

151,9%

 

Geografisk utveckling, reguljärtrafik

Sep22       vs

       Sep21

Nov21-Sep22 vs

Nov20- Sep21

 

RPK

ASK

RPK

ASK

Interkontinentalt

488,3%

101,8%

586,1%

123,8%

Europa/Intraskand

62,7%

29,9%

195,2%

134,8%

Inrikes

31,8%

23,3%

72,6%

29,0%

 

SAS chartertrafik

Sep22

Förändring1

Nov21-Sep22

Förändring1

ASK, säteskilometer (milj.)

362

150,8%

2 389

353,2%

RPK, passagerarkilometer (milj.)

320

195,3%

1 988

413,5%

Kabinfaktor

88,4%

+13,3 pp

83,2%

+9,8 pp

Antal passagerare (000)

126

173,5%

745

367,2%

 

SAS total trafik (reguljär och charter)

Sep22

Förändring1

Nov21-Sep22

Förändring1

ASK, säteskilometer (milj.)

3 492

53,1%

30 840

109,2%

RPK, passagerarkilometer (milj.)

2 721

120,2%

21 680

223,1%

Kabinfaktor

77,9%

+23,7 pp

70,3%

+24,8 pp

Antal passagerare (000)

1 979

72,4%

15 939

157,5%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Preliminär yield och PASK

Sep22

Förändring1

Valutajusterad förändring

Passageraryield, SEK

1,11

1,1%

-5,0%

PASK, SEK

0,85

47,0%

38,1%

 

 

 

 

 

 

 

Sep22

Punktlighet (ankomst 15 minuter)

 

 

78,3%

Regularitet

 

 

98,8%

Förändring av totala koldioxidutsläpp

 

 

110,1 %

Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer

 

 

1,7%

Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp

 

 

37,3%

 

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

 

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

 

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 7 oktobrt 2022 kl. 11.00 CEST.

 

Latest news