Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS når överenskommelse med SAS Scandinavias pilotföreningar – pilotstrejken avslutas

July 19, 2022 03:20
Regulatory information

Efter 15 dagar med strejk har SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar avslutat medlingen. Parterna har kommit överens om nya 5,5-åriga kollektivavtal och de flygningar som genomförs av SAS Scandinavia kommer att återupptas i enlighet med ordinarie trafikprogram så snart som möjligt.

Efter en 15 dagar lång strejk har SAS och SAS Scandinavias pilotförbund* nått en överenskommelse om nya kollektivavtal och pilotstrejken har avslutats.

“Jag är glad att vi nu har kommit överens med alla fyra pilotföreningarna i SAS Scandinavia och att strejken har avslutats. Äntligen kan vi återuppta ordinarie verksamhet och flyga våra kunder på deras efterlängtade sommarsemestrar. Jag beklagar djupt att så många av våra passagerare har drabbats av den här strejken”, säger Anko van der Werff, VD och koncernchef.

De 5,5 år långa avtalen mellan SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar utgör en viktig del i SAS omfattande transformationsplan SAS FORWARD eftersom avtalen ger den stabilitet och förutsägbarhet som potentiella investerare kräver.

Avtalen inkluderar kostnadsbesparingar i linje med de uppsatta målen i SAS FORWARD-planen avseende piloternas villkor och tar SAS ett viktigt steg närmare att nå det övergripande målet i planen om 7,5 miljarder kronor i årliga kostnadsbesparingar.

I korthet innebär avtalen en ökad produktivitet för SAS Scandinavia-piloterna samtidigt som de ger ökad flexibilitet i säsongsproduktion. Avtalsvillkoren ger också en sänkt enhetskostnad för SAS Scandinavia-piloterna.

Som en del av avtalet mellan SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar kommer dessutom ett antal rättsprocesser som tidigare initierats av pilotföreningarna och/eller enskilda piloter mot SAS att dras tillbaka. I enlighet med ett rekonstruktions­avtal (Eng. restructuring support agreement) som kommer att ingås mellan parterna i en chapter-11 process, har SAS beviljat fackföreningarna att ge piloterna en oprioriterad fordran (Eng. a general unsecured pre-petition claim) om 1 miljard kronor i SAS frivilliga finansiella rekonstruktions­process. Utbetalningar inom ramen för den oprioriterade fordran kommer att begränsas till högst SEK 100 miljoner och göras över 5,5 år, motsvarande längden på avtalen.

Slutligen har SAS åtagit sig att återanställa 450 piloter med gradvis upptrappning till heltid i takt med uppskalningen av flygverksamheten fram till 2024.

Med kollektivavtalen på plats kommer SAS nu också att kunna gå vidare i processen för att säkra finansieringen av bolagets löpande verksamhet under den frivilliga finansiella rekonstruktions­processen. Bolaget förväntar sig att finansieringsprocessen slutförs inom kommande veckor.

”Med de här avtalen på plats bidrar piloterna med sin del i denna svåra situation. Vi kommer nu att fortsätta det viktiga arbetet med att implementera vår transformationsplan SAS FORWARD, för att bygga ett starkt och konkurrenskraftigt SAS för en lång framtid med stöd från pilotföreningarna och övriga intressenter. Strejken har inneburit en tuff situation för våra kunder, för våra anställda och för hela företaget. Jag vill framföra min uppriktiga tacksamhet till alla SAS-kollegor som har arbetat outtröttligt de senaste veckorna för att hjälpa våra kunder”, avslutar Anko van der Werff.

Avtalen mellan SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar är föremål för godkännande av medlemmarna i alla fyra fackföreningarna och eftersom SAS genomgår en frivillig finansiell rekonstruktion i USA är de slutliga avtalen också föremål för godkännande av amerikansk federal domstol. Bolaget förväntar sig att erhålla de nödvändiga godkännandena inom de närmaste veckorna.

Som tidigare meddelats uppgår den beräknade effekten av strejken till cirka 100-130 miljoner kronor per dag (9,5–12,5 miljoner USD) i förlorade intäkter och kostnader. Hittills förväntas den finansiella effekten av strejken överstiga 1,5 miljarder kronor (145 miljoner USD). Det är för tidigt att ge mer detaljerad information om den sammanlagda finansiella effekten av strejken, men efter 15 dagars strejk har cirka 370 000 passagerare drabbats av cirka 3 700 inställda flyg.

Vissa trafikstörningar kommer att fortsätta under de följande dagarna medan normal trafik återupptas. För uppdaterad information om trafikstörningar, besök https://www.flysas.com/en/traffic-information/message/

* SPF (Svensk Pilotförening), NSF/NF (Norsk Flygerforbund), SNF (SAS Norge Pilotforening) och DPF (Dansk Pilotforening)

För ytterligare information, vänligen kontakta:             

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 19 juli, 2022 kl. 03.20 a.m CEST.

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Downloads

Latest news