Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS kommentar till regeringens Biojetutredning

March 4, 2019 12:10

Biobränsleutredningen presenterade i dag sitt förslag hur flygets utsläpp ska minska genom att främja användning av biobränsle. SAS stödjer förslaget på ett övergripande plan, men utredningens förslag behöver kompletteras med incitament så att det lönar sig för ambitiösa flygbolag att gå före och minska utsläppen även genom andra effektiva omställningsåtgärder.

Biobränsleutredningens huvudförslag är att införa reduktionsplikt för att främja användning av biobränsle för flyget. SAS ser att reduktionsplikt kan vara ett effektivt sätt att skapa stabila förutsättningar för produktion i Sverige och ökad användning av biobränsle.

SAS anser att systemet med reduktionsplikt med nödvändighet behöver kompletteras med andra styrmedel och incitament som stödjer och möjliggör ökad produktion av kostnadseffektivt biobränsle.

– SAS tar klimatutmaningen på allvar och vill ställa om snabbare. En begränsning med den föreslagna reduktionsplikten är att den inte ger några incitament för ambitiösa bolag. Det måste bli mer attraktivt att vara en föregångare. SAS anser att utredningen bör kompletteras med incitament för hela flygindustrin att investera i innovation och utveckling för att ytterligare öka omställningstakten i alla led, säger Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.

SAS klimatmål är att minska den totala klimatpåverkan med 25 procent till 2030 jämfört med 2005. Det sker främst genom att förnya flottan och att uppemot 20 procent av  de globala flygningarna ska flygas på biobränsle. Det innebär att motsvarande hela SAS skandinaviska inrikesproduktion flygs med biobränsle år 2030.

– SAS har en tydlig strategi om att långsiktigt reducera flygets utsläpp och har som målsättning att vara bland de ledande flygbolagen i omställningen. Det är viktigt att vi fokuserar på de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska flygets utsläpp. Det handlar om investeringar i energieffektiva flygplan, effektivare logistikflöden och att öka användningen av biobränslen, säger Lars Andersen Resare.

Länk till SAS Årsredovisning

Länk till SAS Hållbarhetsredovisning

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news