Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Med anledning av medierapportering i SVT

October 1, 2019 18:26

Senast uppdaterad 2019-10-02 kl. 10:17.

I SAS kommer flygsäkerheten alltid först. Ett av fundamenten i flygsäkerhetsarbetet är att alla anställda har ansvar för att rapportera avvikelser oavsett vad det gäller. Det är något som vi uppmanar och uppmuntrar alla våra anställda till och en grundläggande del i vårt dagliga säkerhetsarbete. 

Varje år flyger SAS över 30 miljoner passagerare. För oss är säkerheten alltid vår första prioritering och besättningens viktigaste uppgift är att ansvara för säkerheten ombord. Besättningsmedlemmar har alltid ett ansvar för att rapportera om man inte kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Därför finns ett så kallat unftit to fly- förfarande som innebär att en besättningsmedlem när som helst kan anmäla sig själv som icke-kapabel att genomföra eller fullfölja ett arbetspass. Det kan handla om att man känner sig utmattad av olika anledningar och därför inte kan genomföra en flygning på ett säkert sätt.

Det är en grundförutsättning för att vi ska kunna garantera säkerheten ombord för såväl passagerare som besättning. Att någon anställd skulle ha riskerat eller förlorat sin anställning på grund att hen anmält sig unfit to fly är helt otänkbart.

Det förekommer varje dag att vi får in rapporter från anställda och det är en del vårt dagliga säkerhetsarbete. Alla anmälningar gås igenom som en del av vårt systematiska säkerhetsarbete, i syfte att ta dra lärdomar.

SAS flyger i snitt 800 flygningar om dagen, uppemot 25 000 flyg i månaden och i snitt kommer 1-2 rapporteringar om unfit to-fly om dagen. Under år 2019 har det hittills gjorts cirka 600 unfit to fly-rapporter.

Vi kan inte kommentera enskilda personalärenden på grund av vårt arbetsgivaransvar. När det gäller det här ärendet från april 2017, som SVT tar upp, vill vi tydliggöra att beslutet att SAS inte valde att förlänga den timanställdas kontrakt gjordes utifrån en helhetsbedömning av personens lämplighet.

I inslaget finns en del av en inspelning från ett möte mellan en chef och den tidigare timanställda, där det framstår som att rapporteringen av unfit to fly var skälet till att timanställningen inte förlängdes.

“Den ansvarige från oss uttrycker sig olyckligt i inslaget och det representerar inte hur vi ska arbeta. Jag har försäkrat mig om att det har gjorts en samlad helhetsbedömning i det specifika fallet, med säkerheten som utgångspunkt. Jag är den förste att beklaga och be om ursäkt om den berörda tidigare medarbetaren fått en felaktig bild om varför kontraktet inte förlängdes,” säger Rolf Bakken, flygchef på SAS.

SAS arbete avseende unfit to fly-förfarandet bedöms av Transportstyrelsen kontinuerligt i olika utvärderingar.

“Vi har sökt Transportstyrelsen och ser fram emot att förse dem med full information om det ärende som det rapporteras om,” säger Rolf Bakken.

SVT har också rapporterat om ett helt annat ärende, som handlar om brister i rapporteringssystematiken i det löpande arbetet med att förbättra piloternas arbetsmiljö, som har anmälts till Arbetsmiljöverket. SAS ser naturligtvis allvarligt på detta och har därför redan tidigare satt igång ett arbete tillsammans med fackrepresentanter för att vidta åtgärder. Arbetet beräknas vara klart i mitten av november, det vill säga inom tidsfristen från Arbetsmiljöverket.

 

Latest news