Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Flygsäkerheten viktigast för SAS – Ökar informationsinsatserna och gör handlingsplan tillsammans med fackförbunden

October 3, 2019 22:58

I en artikel i SVT framförs att det lokalt finns osäkerhet kring rutinen ”Unfit to fly”. Det tar SAS på största allvar och tillsammans med berörda fackförbund kommer vi nu att ta fram en handlingsplan. Bolaget kommer också att öka informationsinsatserna kring rutinen och satsa på utbildningsinsatser.

Ett av fundamenten i flygsäkerhetsarbetet är att alla SAS-anställda har ansvar för att rapportera avvikelser oavsett vad det gäller. Det är något som SAS uppmanar och uppmuntrar alla anställda till och det är en grundläggande del i bolagets dagliga säkerhetsarbete. 

– I SAS kommer flygsäkerheten alltid först och det ska aldrig finnas ett enda frågetecken hos någon av våra anställda kring vad som gäller kring säkerhetsrapportering. Därför tar vi de här uppgifterna på största allvar och agerar omedelbart. Jag kommer träffa representanter för fackförbunden för att diskutera frågan och tillsammans ta fram en handlingsplan. Vi kommer också att genast öka informations- och utbildningsinsatserna kring rutinerna, säger Rolf Bakken, flygchef på SAS.

Varje år flyger SAS över 30 miljoner passagerare. För SAS är säkerheten alltid vår första prioritering och besättningens viktigaste uppgift är att ansvara för säkerheten ombord. Besättningsmedlemmar har alltid ett ansvar för att rapportera om man inte kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

– Jag håller med den fackligt ansvarige, som uttalar sig i artikeln, om att vi har ett bra säkerhetsarbete. Samtidigt är jag bekymrad över att det också framförs att det finns en osäkerhet kring unfit-rapporteringen. Därför agerar vi nu kraftfullt, säger Rolf Bakken, flygchef på SAS.

SAS flyger i snitt 800 flygningar om dagen, uppemot 25 000 flyg i månaden och i snitt kommer 1-2 rapporteringar om unfit to-fly om dagen. Under år 2019 har det hittills gjorts cirka 600 unfit to fly-rapporter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here