Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kommentar angående mediespekulationer om konsekvenser av EU-dom

May 10, 2023 22:23

I dag, den 10 maj 2023, meddelade Tribunalen i EU-domstolen (”Tribunalen”) sin dom avseende den svenska och danska statens (”Staterna”) deltagande i rekapitaliseringen av SAS i samband med Covid-19-pandemin år 2020. Tribunalen anger i sitt utslag att Staternas deltagande i rekapitaliseringen av SAS inte var förenligt med EU:s statsstödsregler. Domen kan överklagas.

Till följd av spekulationer i media om möjliga konsekvenser av domen för SAS verksamhet, lämnar SAS följande kommentar:Domen har inga omedelbara konsekvenser för SAS. Domen påverkar inte SAS planerade avgångar eller bokningar, och SAS verkar fortsatt under konkursskydd genom den pågående chapter 11-processen i USA.

  • Domen förändrar inte SAS förväntningar om att erhålla slutligt godkännande för de olika åtgärder som genomförts sedan 2020, inklusive Staternas deltagande i den pågående chapter 11-processen.
  • Tribunalen har funnit att EU-kommissionens beslut varit felaktigt i ett avseende, men det innebär inte att Staternas deltagande i SAS rekapitalisering utgjorde olagligt statsstöd. EU-kommissionen kan genomföra en förnyad bedömning av åtgärderna och SAS förväntar sig att EU-kommissionen kommer att göra det.
  • SAS analyserar domen samt möjliga handlingsalternativ tillsammans med Staterna, och återkommer i dessa frågor när det finns ytterligare information att lämna.

Carsten Dilling, styrelseordförande i SAS, kommenterar:

“Dagens domstolsbeslut är en del av en pågående juridisk process som förväntas fortsätta under lång tid framöver. Domen har ingen påverkan på SAS planerade avgångar eller bokningar. Vår verksamhet fortsätter som vanligt och vi kommer att fortsätta att flyga våra passagerare till deras destinationer.”

Latest news