Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS erhåller samtliga erforderliga domstolsgodkännanden för att fortsätta den löpande verksamheten

July 7, 2022 17:50

SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget har erhållit godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA avseende samtliga sina ”First Day”-yrkanden relaterade till Bolagets frivilliga chapter 11-process i USA.

De godkännanden som domstolen har beslutat bekräftar att SAS har rätt att fortsätta den löpande verksamheten som vanligt genom chapter 11-processen i enlighet med domstolens beslut. Domstolen bekräftar specifikt att SAS bland annat har rätt att fortsätta att:

  • betala alla anställdas löner och förmåner,
  • bedriva den dagliga verksamheten på sedvanligt sätt,
  • uppfylla sina åtaganden enligt befintliga kundprogram, inklusive lojalitetsprogrammet Eurobonus,
  • uppfylla ett flertal åtaganden som uppstod före chapter 11-ansökan (Eng. prepetition obligations) i förhållande till vissa av Bolagets affärskritiska resebyråpartners och leverantörer,
  • fullt ut betala leverantörer enligt gällande villkor för varor och tjänster som levererats från och med den 5 juli 2022, och
  • betala alla skatter, försäkringar och andra regulatoriska avgifter i den löpande verksamheten.

 

Anko van der Werff, VD och koncernchef för SAS, säger: ”Domstolens godkännanden bekräftar att vår verksamhet kommer att fortsätta som vanligt under chapter 11-processen som vi har inlett i USA. Vi kommer fortsatt att fokusera på att ge våra kunder den service de är vana vid, samtidigt som vi accelererar arbetet med att genomföra viktiga delar av vår omfattande transformationsplan SAS FORWARD. Ytterst handlar vår plan om att förbättra vår finansiella ställning och att fortsätta vårt mer än 75 år långa arv av att vara Skandinaviens ledande flygbolag”.

 

SAS schemalagda flygavgångar påverkas inte av chapter 11-processen och bokningar, kundtjänst, SAS Eurobonus och alla andra tjänster och system för kunderna kommer att fungera som vanligt. Vid sidan av chapter 11-processen kommer dock strejken som SAS Scandinavias pilotföreningars har inlett att påverka de schemalagda flygavgångarna.

 

Ytterligare information om processen finns tillgänglig på Bolagets särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

 

 

 

 

Rådgivare

 

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investment bankers. Seabury är även rekonstruktions­rådgivare. FTI Consulting är finansiell rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Louise Bergström, VP Investor Relations, +46 70 997 0493

 

Om SAS

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

 

Latest news