Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Q1 2024: SAS når milstolpar i chapter 11-processen och förbereder för en sommarsäsong med hög aktivitet

March 7, 2024 08:00
Regulatory information

Jag är glad att summera ett första kvartal och vintersäsong med hög aktivitet för SAS, som präglats av ökade passagerarvolymer samt ett flertal nya spännande projekt och destinationer. Det är glädjande att se att fler och fler människor väljer att resa med SAS, vilket tydligt bekräftar att vårt arbete med att trappa upp verksamheten är fortsatt framgångsrikt.

Vi förbereder oss för sommarsäsongen, då SAS kommer att flyga till över 130 destinationer i mer än 40 länder. Vi har lagt till fler avgångar till populära destinationer runtom i Europa, och nio nya europeiska destinationer. Vi kommer också att öka antalet flygningar till Nordamerika och Asien i sommarprogrammet genom att lägga till avgångar till populära destinationer såsom New York och Tokyo. Vi har också utökat sommarprogrammet till att omfatta Atlanta i det nordamerikanska nätverket, med dagliga direktflyg under hela sommarsäsongen. Vi ser fram emot att flyga våra passagerare till deras sommardestinationer.

SAS strävar efter att vara en drivande kraft inom hållbart flyg och i januari offent­liggjorde vi ett nytt samarbete med Airbus, Swedavia, Vattenfall och Avinor för att tillsammans undersöka möjligheterna till infrastruktur för vätgasdrivna flygplan på flygplatser i Norge och Sverige, med målet att utveckla ett ramverk för introduktionen av vätgasdrivna flygplan. Detta partnerskap är ett viktigt steg för att driva omställningen mot att uppnå nettonollutsläpp.

Vi gör stabila framsteg med chapter 11-processen i USA och med att nå de övergripande målen för SAS FORWARD. I november ingick vi investeringsavtal med det vinnande budkonsortiet i anskaffningsprocessen för vår exitfinansiering, bestående av Castlelake, Air France-KLM och Lind Invest tillsammans med danska staten. Avtalet innebär en sammanlagd investering i det rekonstruerade SAS motsvarande cirka 13,2 miljarder SEK. Vi har för närvarande som målsättning att få chapter 11-planen godkänd av den amerikanska domstolen under första kvartalet 2024, följt av regulatoriska godkännanden och en sannolik svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå. Som ett resultat av den processen upprepar vi vår förväntan att ersättningen till oprioriterade borgenärer kommer att vara förhållandevis liten, att efterställda borgenärer inte kommer att få någon ersättning alls och att det inte kommer att finnas något värde kvar till befintliga aktieägare i SAS AB, samt att samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer förväntas bli inlösta, indragna och avnoterade i samband med chapter 11-processens slutförande. Eventuell utbetalning av ersättning till borgenärer kommer att ske först efter att transaktionen slutförts och villkoren för utbetalning till borgenärer uppfyllts. Vårt mål är för närvarande att slutföra rekonstruktions­förfarandena omkring halvårsskiftet 2024.

NOVEMBER 2023–JANUARI 2024

 • Intäkter: 8 923 (7 896) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT):  -1 070 (-2 449) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -1 032 (-2 451) MSEK
 • Periodens resultat: -1 453 (-2 709) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -0,20 (-0,37) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 4 nov ingick SAS ett investeringsavtal med det vinnande ­budkonsortiet samt ett DIP-låneavtal med Castlelake.
 • Den 15 nov återbetalade SAS sitt ursprungliga DIP-lån.
 • Den 29 nov meddelade EU-kommissionen att SAS rekapitalisering år 2020 är förenlig med statsstödsregler och godkänd.
 • Den 2 jan tillkännagav SAS fler än 130 destinationer i över 40 länder för sommarsäsongen 2024, inklusive nio nya europeiska destinationer.
 • Den 23 jan offentliggjorde SAS uppdaterade finansiella prognoser för det rekonstruerade SAS. SAS har för närvarande som målsättning att få chapter 11-planen godkänd av den amerikanska domstolen under första kvartalet 2024, följt av regulatoriska godkännanden och en sannolik svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå. SAS förväntar sig för närvarande att slutföra rekonstruktions­förfarandena omkring halvårsskiftet 2024.
 • SAS förväntar sig en förhållandevis liten ersättning till oprioriterade borgenärer, ingen ersättning alls till efterställda borgenärer och att inget värde finns kvar för befintliga aktieägare i SAS AB, efter rekonstruktions­processens slutförande. Samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer förväntas vidare bli inlösta, indragna och avnoterade.
   

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Den 5 feb gav SAS in en andra reviderad chapter 11-plan och ett s.k. disclosure statement till den amerikanska domstolen. Chapter 11-planen stöds av kommittén för oprioriterade borgenärer

PROGNOSER

 • Delårsrapporten för det första kvartalet innehåller finansiella ­prognoser på sidan 10.

KVARTALSRESULTAT

Vi noterade en fortsatt stabil efterfrågan från passagerarna under hela första kvartalet, och det totala antalet passagerare ökade med 6,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade vår RPK (Betalda passagerarkilometer) med 13,3 procent medan kapaciteten ökade med 9,3 procent. Kabinfaktorn för kvartalet var 71,8 procent, 2,6 procentenheter högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Den ökade efterfrågan från passagerarna och den ökade produktionen ledde till att våra rörelseintäkter ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år och landade på 8,9 miljarder SEK för kvartalet. Resultatet före skatt slutade på -1,1 miljarder SEK vilket är en förbättring med 1,4 miljarder SEK jämfört med motsvarande period föregående år.

SAS behåller fokus på kostnadsbesparingar i hela verksamheten för att säkerställa vår konkurrenskraft, och de totala rörelsekostnaderna för kvartalet slutade på 10,1 miljarder SEK. Många av kostnadseffektiviseringarna i SAS FORWARD-planen trappas upp över tid, och några har implementerats men får inte tas upp i vårt finansiella resultat förrän efter slutförandet av chapter 11-processen, däribland kostnadsbesparingarna från rekonstruktionen av flygplansflottan.

Kassamedlen i slutet av kvartalet uppgick till 5,3 miljarder SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till ett kassautflöde om 38 miljoner SEK.

NYA LINJER OCH DESTINATIONER

Som en del av SAS strategi att stärka vårt erbjudande för skandinaviska resenärer och att anpassa oss till den relativa ökningen i efterfrågan på fritidsresor har SAS under kvartalet meddelat att man öppnar flera nya linjer. Vi gör oss just nu redo för sommarsäsongen, och i början av januari hade vi nöjet att meddela att SAS kommer att flyga till över 130 destinationer i mer än 40 länder i sommar. Vi har lagt till fler avgångar till populära destinationer runtom i Europa, och vi har lagt till nio nya europeiska destinationer, bland annat direktflyg till Ibiza samt till Tivat på Montenegros kust. Vi kommer också att öka antalet flygningar till Nordamerika och Asien i sommarprogrammet genom att lägga till avgångar till populära destinationer som New York och Tokyo.

Vi har också utökat sommarprogrammet till att omfatta Atlanta i det nordamerikanska nätverket, med dagliga direktflyg under hela sommarsäsongen. Med närmare 94 miljoner passagerare på genomresa under 2022 är Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport världens mest frekventerade och effektiva flygplats. Godstransporter förväntas spela en viktig roll för den här linjen, delvis på grund av närheten till Port of Savannah, Amerikas största och mest snabbväxande containerterminal. Det innebär ett utökat erbjudande för SAS passagerare, som kan se fram emot att nå flera nya och spännande destinationer i hela södra USA, Karibien och Latinamerika, alla tillgängliga från Atlanta.

Vidare har SAS satt in fler avgångar mellan Stockholm och Skellefteå, på grund av den ökade tillväxten i Skellefteå-regionen. Från och med den 8 april kommer SAS att erbjuda fler avgångar de dagar då affärsresandet är som störst. En utökad luftfart spelar en viktig roll i regionens pågående expansion och vi är stolta över att kunna erbjuda företag och invånare i Skellefteå möjligheter att nå omvärlden.

I februari, efter kvartalets utgång, lanserade vi konceptet Destination Unknown, som innebär att SAS bjuder in EuroBonus-medlemmar att följa med på en resa med okänd slutdestination. Den 5 april kliver SAS EuroBonus-medlemmar på ett flyg från Köpenhamns flygplats som tar dem till en hemlig destination. Resenärerna bjuds in att utforska konceptet med att flyga till en okänd destination och följa med på ett unikt äventyr som SAS anordnar. Vi var glada över det stora intresset för det här konceptet, och över 1 000 medlemmar anmälde sitt intresse för att följa med på den hemliga resan inom bara några minuter efter att anmälan öppnade. Mysteriet med den okända destinationen kommer att hålla resenärerna på helspänn under flygresan ända tills destinationen avslöjas. Samtliga biljetter inom ramen för Destination Unknown är biobränslebiljetter.

SAS signerade också en treårig förlängning av avtalet med Equinor i februari, både för inrikesflyg och internationella flygningar. Avtalet med Equinor utgör ett väsentlig bidrag till SAS passagerarvolym i Norge. SAS valdes utifrån sitt omfattande nätverk, sin attraktiva tidtabell, sina kommersiella villkor samt att bolaget har en av Europas modernaste flygplansflottor. Vi är mycket glada att Equinor återigen har valt SAS som sitt föredragna bolag för affärsresande, vilket visar på ett fortsatt förtroende för oss under de kommande tre åren.

TRANSFORMATIONSPLANEN – UPPDATERING

Vi lanserade vår omfattande transformationsplan SAS FORWARD i samband med första kvartalsrapporten för 2021/2022, i slutet av februari 2022. Målet med transformationsplanen är att säkerställa SAS långsiktiga konkurrenskraft i den globala flygbranschen. För att påskynda genomförandet av SAS FORWARD meddelade vi den 5 juli 2022 att vi frivilligt hade lämnat in en ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA, ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för rekonstruktion av företag med verksamhet i ett flertal jurisdiktioner. Genom denna process är vår målsättning att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera bolagets skulder, omstrukturera vår flygplansflotta och få ett betydande kapitaltillskott.

Under kvartalet, i november, ingick vi investeringsavtal med det vinnande budkonsortiet i anskaffningsprocessen för vår exitfinansiering, bestående av Castlelake, Air France-KLM och Lind Invest tillsammans med danska staten. Avtalet innebär en sammanlagd investering i det rekonstruerade SAS motsvarande cirka 13,2 miljarder SEK, inklusive cirka 5,2 miljarder SEK i nya onoterade aktier och cirka 8 miljarder SEK i säkerställda konvertibla skuldebrev. Som en del av transaktionen har vi också tryggat ny debtor-in-possession (”DIP”)-finansiering om 5,5 miljarder SEK med Castlelake. Medlen från den nya DIP-finansieringen används bland annat för att refinansiera SAS ursprungliga DIP-lån, öka likviditeten och stödja SAS väg till en exit från sin frivilliga rekonstruktions­process. Refinansieringen av SAS ursprungliga DIP-lån slutfördes i november.

Som en del i transaktionen är avsikten att SAS på sikt ska lämna Star Alliance och gå med i SkyTeam Alliance, vilken Air France-KLM är en av grundarna av. Genom slutförandet av denna process och de möjligheter som ett medlemskap i SkyTeam öppnar upp, kommer vi att kunna förbättra SAS erbjudande ytterligare, till förmån för våra kollegor, kunder och de samhällen där vi är verksamma. Det här är verkligen ett spännande steg för SAS. Det är däremot viktigt att komma ihåg att inget förändras i nuläget. SAS är fortfarande en del av Star Alliance och våra EuroBonus-medlemmar kommer att fortsätta att åtnjuta sina vanliga förmåner när de flyger med våra partnerflygbolag. Medlemmarna kan fortsätta att samla och tjäna in poäng – precis som idag, och deras förmåner när de flyger med SAS kommer inte att påverkas. Den avtalade exittransaktionen kommer fortsatt att vara beroende av ett godkännande i samband med SAS plan för omorganisation i enlighet med vår chapter 11-process.

Den 5 februari 2024 lämnade SAS in en andra reviderad chapter 11-plan samt ett relaterat s.k. disclosure statement till den amerikanska domstolen. SAS offentliggjorde också förväntade ersättningar till borgenärer i chapter 11-processen samt att Kommittén för oprioriterade borgenärer stödjer chapter 11-planen. Chapter 11-planen och disclosure statement är föremål för domstolens godkännande och kan komma att revideras ytterligare.

 Vi har för närvarande som målsättning att få chapter 11-planen godkänd av den amerikanska domstolen under första kvartalet 2024, följt av regulatoriska godkännanden och en sannolik svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå. Som ett resultat av den processen upprepar vi vår förväntan att ersättningen till oprioriterade borgenärer kommer att vara förhållandevis liten, att efterställda borgenärer inte kommer att få någon ersättning alls och att det inte kommer att finnas något värde kvar till befintliga aktieägare i SAS AB, samt att samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer förväntas bli inlösta, indragna och avnoterade i samband med chapter 11-processens slutförande. Eventuell utbetalning av ersättning till borgenärer kommer att ske först efter att transaktionen slutförts och villkoren för utbetalning till borgenärer uppfyllts. Vårt mål är för närvarande att slutföra rekonstruktions­förfarandena omkring halvårsskiftet 2024.

STEG MOT FOSSILFRITT FLYG

SAS strävar efter att minska koldioxidutsläppen inom flyget och det enda sättet att nå framsteg med denna ambitiösa plan är genom samarbete. Genom att göra våra kunder delaktiga och arbeta ihop kan vi minska koldioxidutsläppen och möjliggöra en mer storskalig produktion av hållbara flygbränslen.

Ett flertal organisationer anslöt sig till SAS Corporate Sustainability Program (CSP) under kvartalet. Vi var glada att kunna meddela att Skellefteå City Airport blir den första enskilda flygplatsen som går med i CSP, och att SKEBO Skelleftebostäder AB blir det första fastighetsbolaget som ansluter sig till CSP. Partnerskapen innebär att organisationerna köper miljövänligt flygbränsle till alla sina affärsresor under 2023/2024. Vi hoppas att de här partnerskapen ska inspirera andra företag att gå med i vårt CSP och bli en del av resan att omvandla flyget för kommande generationer.

SAS har meddelat ett nytt samarbete med Airbus, Swedavia, Vattenfall och Avinor för att tillsammans undersöka möjligheterna till infrastruktur för vätgasdrivna flygplan på flygplatser i Norge och Sverige. Vätgas förväntas bli en betydande bränslekälla för flyget i framtiden, och målet med samarbetet är att utveckla ett ramverk för introduktionen av vätgasdrivna flygplan. Genom att samarbeta med några av de starkaste och mest innovativa aktörerna i branschen tar vi vårt ansvar för att driva omställningen mot att uppnå nettonollutsläpp. Det är en viktig resa – a journey that matters – inte bara för SAS utan för hela flygbranschen.

Den 23 januari lanserade vi även programmet EuroBonus Conscious Traveler. Med det nya programmet kan EuroBonus-medlemmar göra medvetna val när de reser med SAS samtidigt som de belönas för det. I hjärtat av Conscious Traveler finns ett enda mål: att göra kunderna delaktiga i resan mot nettonollutsläpp. Lanseringen av EuroBonus Conscious Traveler är ett bidrag till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050 – kanske vår viktigaste resa hittills. Vi ser fram emot att följa programmets effekter under året.

FRAMÅTBLICK

Jag är nöjd med att kunna summera en vintersäsong med hög aktivitet för SAS, präglad av ökade passagerarvolymer samt ett flertal nya spännande projekt och destinationer.

Vi fortsätter arbetet med att slutföra chapter 11-processen i USA och med att nå de övergripande målen för SAS FORWARD. Målsättningen i nuläget är att få chapter 11-planen godkänd av den amerikanska domstolen under första kvartalet 2024, för att därefter erhålla regulatoriska godkännanden och genomföra en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå. Även om mycket arbete återstår är jag nöjd med att se de betydande framstegen vi gör för att bli ett konkurrenskraftigt och ekonomiskt starkt bolag.

Jag är tacksam för det hårda arbete som mina kollegor på SAS utför för att säkerställa att vi tar hand om våra kunder på bästa sätt, och att säkerställa att kunderna får den service samt kvalitet de förväntar sig av oss. Tack till alla för era goda insatser!

Som alltid ser vi fram emot att välkomna våra kunder ombord på våra flygplan.

Anko van der Werff
VD och koncernchef
Stockholm den 7 mars 2024
 

Telefonkonferens – första kvartalet 2024

En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET. Anko van der Werff, vd & koncernchef, och Erno Hildén, Executive Vice President och CFO, kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen hålls på engelska.

Webblänk (ingen föranmälan krävs): https://ir.financialhearings.com/sas-q1-2024

Registrering för deltagande via telefonkonferens: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002479

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens/användar-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46 709 977 070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 7 mars 2024, kl. 08:00 CET.

Latest news