Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ytterligare inställda flyg på grund av den pågående pilotstrejken

May 1, 2019 12:00

Vi beklagar djupt att våra kunder drabbas av den pågående pilotstrejken, som leder till förseningar och inställda flyg. På grund av konflikten ställs nu ytterligare avgångar in under torsdagen.

Totalt beräknas ca 20 000 passagerare drabbas när 280 avgångar ställs in i hela Skandinavien under torsdagen den 2 maj fram till kl 14. Vi gör allt vi kan för att begränsa antalet inställda avgångar och information om den rådande trafiksituationen med anledning av pilotstrejken uppdateras löpande.

– Det är glädjande att parterna nu återigen möts i förhandlingsrummet, det är bara där konflikten kan lösas. I och med att parterna nu träffas så arbetar vi under förhoppningen att det ska leda till konstruktiva samtal. Därmed följer vi utvecklingen noga och tar beslut löpande. Varje inställd avgång är ett misslyckande och vi arbetar därför för att begränsa antalet inställda flyg i så stor utsträckning som möjligt, säger Karin Nyman, kommunikationsdirektör i SAS.

Flygningar som utförs av SAS samarbetspartners omfattas inte av strejken.

Fri om- och avbokning av biljetter gäller till och med den 5 maj för de passagerare som känner en oro för att deras reseplanering påverkas av den pågående strejken.

Detaljerad information om av- och ombokningsregler och rättigheter finns på SAS hemsida https://www.sas.se/trafikinformation/storningar/

Additional traffic disruptions due to pilot strike

We deeply regret that our customers are being affected by the ongoing pilot strike that has led to delays and cancellations. As a result of the conflict, SAS will cancel additional departures on Thursday.

In total 20, 000 passengers are expected to be affected when 280 flights are canceled throughout Scandinavia on Thursday 2 May until 2 pm. We are doing everything in our power to limit the number of canceled flights and information about the current traffic situation caused by the pilot strike is updated continuously.

“It is positive that the parties now return to the negotiating table, it is the only way the conflict can be solved. As the parties now meet, we have the aspiration that it will lead to a constructive dialogue. We follow the development closely and make decisions continuously accordingly. Every canceled flight is a failure, therefore we work hard to limit the number of canceled flights”, says Karin Nyman, VP Communications at SAS.

Flights operated by SAS’ partners will not be affected by the strike.

Travelers concerned that the strike could impact their travel plans may rebook or cancel their tickets free of charge until 5 May.

More detailed information about rebooking and cancellation rules can be found on SAS’ website at https://www.flysas.com/en/traffic-information/disruptions/

Date Canceled departures No. of passengers
Friday April 26 673 72 300
Saturday April 27 329 33 912
Sunday April 28 587 63 360
Monday April 29 667 60 813
Tuesday April 30 546 48 949
Wednesday May 1 504 47 583
Thursday May 2, until 2pm 280 20 000

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here