Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB ansöker om företagsrekonstruktion i Sverige – verksamheten fortsätter som vanligt

March 27, 2024 08:57
Regulatory information

SAS AB offentliggör att bolaget idag har ansökt om företagsrekonstruktion i Sverige. Öppnandet av rekonstruktions­förfarandet är villkorat godkännande av Stockholms tingsrätt. Ansökan avser endast det noterade moderbolaget för SAS-koncernen, SAS AB, och inte några dotterbolag eller flygbolaget som helhet. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar kommer inte att påverkas av rekonstruktions­förfarandet och SAS kommer att tillhandahålla sina tjänster till kunderna som vanligt under denna process.

Den 19 mars 2024 godkände den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt den rekonstruktions­plan som lagts fram i SAS chapter 11-förfarande (”Chapter 11-planen”). Avsikten att ansöka om företagsrekonstruktion i Sverige behandlades specifikt i Chapter 11-planen och ett framgångsrikt genomförande av det svenska rekonstruktions­förfarandet är ett villkor för att Chapter 11-planen ska träda ikraft. Chapter 11-planens ikraftträdande är även villkorat av olika myndighetsgodkännanden och vissa andra sedvanliga villkor. SAS förväntar sig för närvarande att slutföra rekonstruktions­förfarandena omkring halvårsskiftet 2024.

Information om chapter 11-processen

Ytterligare information om SAS frivilliga chapter 11-process finns tillgänglig på SAS särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

Rågivare

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investmentbanker. Seabury Securities LLC är även rekonstruktions­rådgivare till SAS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46 709 977 070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Latest news