Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS om Allmänna reklamationsnämndens beslut avseende pilotstrejken

August 29, 2019 14:33

SAS utgångspunkt är att strejken i april-maj 2019 är en extraordinär omständighet. Det innebär att den extra schablonersättningen som betalas ut vid försenade eller inställda flyg enligt EU-förordning 261/2004 inte är tillämpbar. SAS välkomnar därför ARN:s beslut.

Frågan har dock stor principiell betydelse för flygbolag och konsumenter i hela EU och det pågår rättsprocesser även i andra EU länder om strejker är att betrakta som en extraordinär omständighet.

Det är bekymmersamt att domstolar i medlemsstaterna gör olika tolkningar av om en strejk är en extraordinär händelse i EU 261 och att passagerare därmed har olika rättigheter till ersättning beroende på var de kommer ifrån. Frågan är därför av stor principiell betydelse för flygbolag och konsumenter i hela EU.

SAS förhoppning är därför att frågan prövas av EU-domstolen. Om EU-domstolen kommer fram till att strejken inte är extraordinär så kommer de passagerare som har rätt till det att få EU-kompensation i slutändan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here