Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS om Allmänna reklamationsnämndens beslut avseende pilotstrejken

August 29, 2019 14:33

SAS utgångspunkt är att strejken i april-maj 2019 är en extraordinär omständighet. Det innebär att den extra schablonersättningen som betalas ut vid försenade eller inställda flyg enligt EU-förordning 261/2004 inte är tillämpbar. SAS välkomnar därför ARN:s beslut.

Frågan har dock stor principiell betydelse för flygbolag och konsumenter i hela EU och det pågår rättsprocesser även i andra EU länder om strejker är att betrakta som en extraordinär omständighet.

Det är bekymmersamt att domstolar i medlemsstaterna gör olika tolkningar av om en strejk är en extraordinär händelse i EU 261 och att passagerare därmed har olika rättigheter till ersättning beroende på var de kommer ifrån. Frågan är därför av stor principiell betydelse för flygbolag och konsumenter i hela EU.

SAS förhoppning är därför att frågan prövas av EU-domstolen. Om EU-domstolen kommer fram till att strejken inte är extraordinär så kommer de passagerare som har rätt till det att få EU-kompensation i slutändan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news