Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – oktober 2022

November 8, 2022 11:00
Regulatory information

Nästan 2 miljoner passagerare reste med SAS i oktober

I oktober reste 1,93 miljoner resenärer med SAS, en ökning med ungefär 38% i jämförelse med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade samtidigt med 41% jämfört med samma period föregående år. Jämfört med förra månaden minskade det totala antalet passagerare med 3% och kapaciteten ökade med 1%. Kabinfaktorn för oktober var 75%, en förbättring med 13 procentenheter jämfört med oktober förra året.

”Vi är glada över att vi hade nästan 2 miljoner resenärer som flög med oss i oktober, en stabil siffra trots utmanande makroekonomiska förutsättningar. Vi fortsätter att göra framsteg i vår chapter 11-process i USA. Vi meddelade nyligen att vi nått överenskommelser med ytterligare leasegivare om ändrade leasingavtal för flygplan och utrustning, vilket kommer att leda till kostnadsbesparingar och som utgör ytterligare ett viktigt steg i att nå våra mål i SAS FORWARD-planen”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS reguljärtrafik Okt22 Förändring1 Nov21-Okt22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 3 237 36,6% 31 688 91,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 365 65,9% 22 058 184,7%
Kabinfaktor 73,1% +12,9 pp 69,6% +22,9 pp
Antal passagerare (000) 1 834 36,0% 17 029 130,7%


 

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Okt22    vs  Okt21 Nov21-Okt22 vs Nov20- Okt21
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 520,2% 97,1% 577,8% 120,5%
Europa/Intraskand 20,0% 16,2% 155,9% 113,5%
Inrikes 17,3% 20,7% 64,8% 28,1%


 

SAS chartertrafik Okt22 Förändring1 Nov21-Okt22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 295 110,3% 2 683 302,2%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 272 124,5% 2 259 344,7%
Kabinfaktor 92,2% +5,8 pp 84,2% +8,1 pp
Antal passagerare (000) 94 107,6% 839 309,6%


 

SAS total trafik (reguljär och charter) Okt22 Förändring1 Nov21-Okt22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 3 531 40,7% 34 371 99,2%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 637 70,5% 24 317 194,5%
Kabinfaktor 74,7% +13,0 pp 70,7% +22,9 pp
Antal passagerare (000) 1 929 38,4% 17 868 135,6%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter
 

Preliminär yield och PASK Okt22 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,09 -1,4% -6,1%
PASK, SEK 0,80 19,7% 14,0%
Okt22
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 77,4%
Regularitet 98,3%
Förändring av totala koldioxidutsläpp rullande 12 månader 101,2%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer 1,8%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 39,2%

Definitioner:

RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 kl. 11.00 CET.

Latest news