Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Enighet mellom SAS og kabinforeningene i Norge

November 29, 2022 22:45

SAS og kabinforeningene i Norge, Norsk Kabinforening (NKF) og SAS Norge Kabinforening (SNK), kom i dag til enighet og har signert kollektivavtale med varighet frem til 31. mars 2024. Avtalen innebærer i stor grad en forlengelse av eksisterende avtalevilkår fra 2020, med enkelte mindre endringer, samt lønnsøkning som følger frontfaget.

«Det er viktig at vi har fått en avtale med de norske kabinforeningene. Vi vil nå fortsette arbeidet med SAS FORWARD-planen og sikre at vi får levert på den i sin helhet. Og ikke minst sørge for våre reisende og den viktige juletrafikken som nå står for døren,» sier forhandlingsleder Svein Henriksen.

Som følge av et endret marked for flyreiser og to år med pandemi, står SAS akkurat nå i en historisk krevende situasjon. Selskapets restruktureringsplan SAS FORWARD ble lansert som et svar på dette og selskapet går gjennom en Chapter 11-prosess (også kjent som konkursbeskyttelse) for å gjøre det mulig å gjennomføre denne planen. Forutsetningen for at SAS FORWARD-planen skal lykkes er at alle parter bidrar, så vel interne som eksterne. Den omstillingen fortsetter med full styrke. Målet å sikre et sterkt og attraktivt SAS for våre kunder og for fremtiden.

Downloads

Latest news