Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS SCANDINAVIAS PILOTFÖRENINGAR VÄLJER ATT GÅ I STREJK

July 4, 2022 12:30
Regulatory information

Medlemmar i SAS Scandinavias pilotföreningar har kallats ut i strejk. Strejken leder till inställda flyg och att tusentals resenärer påverkas.

Sedan varslet lämnades den 9 juni har medling pågått mellan pilotföreningarna och SAS. Strejken följer som en konsekvens av att parterna inte har lyckats komma överens om ett nytt avtal. SAS önskar fortsätta medlingen för att kunna nå en överenskommelse och avsluta strejken så snart som möjligt.

"Vi beklagar djupt att våra kunder påverkas av denna strejk, den leder till förseningar och inställda flyg. Vi vet att alla våra passagerare har längtat efter sina sommarsemestrar och har bokat resor för sig och sina nära och kära. SAS anställda arbetar hårt för att hjälpa våra kunder som påverkas av denna olyckliga situation. En strejk vid den här tidpunkten är förödande för SAS och sätter företagets framtid på spel, inklusive tusentals kollegors jobb. Beslutet att gå ut i strejk visar ett vårdslöst beteende från pilotföreningarna och en chockerande låg förståelse för den kritiska situation som SAS befinner sig i", säger Anko van der Werff, President & CEO.

Strejken beräknas leda till att cirka 50 % av alla SAS-flygningar ställs in och kommer påverka cirka 30 000 passagerare per dag. De flygningar som genomförs av SAS Link, SAS Connect och SAS externa partners berörs inte av strejken.

Strejken har en negativ effekt på bolagets likviditet och finansiella ställning och denna effekt kan komma att bli väsentlig om strejken blir långvarig.

Anko van der Werff avslutar ”Vi är redo att återuppta medlingen så snart som möjligt och vi kommer att göra vårt yttersta för att nå en överenskommelse som säkerställer företagets långsiktiga konkurrenskraft och finansiella hållbarhet. Vi förutsätter att SAS Scandinavias pilotföreningar inser vad som står på spel och väljer att fortsätta arbetet med att nå en överenskommelse.”

Kunder som har bokat biljetter med SAS uppmanas att kontrollera om deras flyg berörs av strejken på www.sas.se/travel/flightstatus/

På grund av högsäsong kommer möjligheten att boka om berörda kunder till likvärdiga flygningar att vara mycket begränsad. Kunder vars flyg är inställda, som vi inte kan hitta likvärdigt alternativ till, erbjuds att antingen acceptera en återbetalning, eller boka om sin biljett till ett senare datum eller att själva ordna alternativa resesätt och söka ersättning från SAS.

SAS kommer att skicka uppdateringar via SMS och e-post till de kunder som berörs. Det finns en hemsida för all information om trafikstörningar: www.flysas.com/en/disruptions/, som kommer att uppdateras kontinuerligt. Alla som har biljetter bokade rekommenderas att kontrollera statusen för sitt flyg på SAS hemsida innan de åker till flygplatsen eftersom information om flygstatus uppdateras löpande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                             

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 4 juli 2022 kl. 12:30 CET.

Latest news