Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Uppdatering av information i anslutning till SAS trafiktal för oktober

November 8, 2019 18:10

I samband med dagens rapportering av SAS trafiktal för oktober uteblev två hållbarhetssiffor på grund av den mänskliga faktorn.

Utebliven information:Förändring av koldioxidutsläpp per passagerarkilometer (SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt antal passagerarkilometer, rullande 12 månader):

– 0,1 %

Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp:

44 %

 


Update regarding information in connection with SAS Traffic figures OctoberIn today’s reporting of SAS’s traffic figures for October, two sustainability figures were missing due to the human factor.Missing information:Change in CO2 emissions per passenger kilometer (SAS passenger related carbon emissions divided with the total number of passenger kilometers, rolling 12 months):

– 0,1%Carbon offsetting of passenger related emissions:

44%

 

 

For more information, please contact:  

SAS Press Office, phn +46 8 797 2944

Latest news