Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Uppdatering av information i anslutning till SAS trafiktal för oktober

November 8, 2019 18:10

I samband med dagens rapportering av SAS trafiktal för oktober uteblev två hållbarhetssiffor på grund av den mänskliga faktorn.

Utebliven information:Förändring av koldioxidutsläpp per passagerarkilometer (SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt antal passagerarkilometer, rullande 12 månader):

– 0,1 %

Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp:

44 %

 


Update regarding information in connection with SAS Traffic figures OctoberIn today’s reporting of SAS’s traffic figures for October, two sustainability figures were missing due to the human factor.Missing information:Change in CO2 emissions per passenger kilometer (SAS passenger related carbon emissions divided with the total number of passenger kilometers, rolling 12 months):

– 0,1%Carbon offsetting of passenger related emissions:

44%

 

 

For more information, please contact:  

SAS Press Office, phn +46 8 797 2944

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here