Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS replik på debattartikel publicerad i Dagens Nyheter 26.8.2021

August 27, 2021 11:42

SAS vill bemöta den felaktiga bilden och de felaktiga fakta avseende SAS konkurrenskraft, företagets finansiella situation och de stödåtgärder som SAS tagit del av som Stockholms Trafikregionråd, Kristoffer Tamsons målar upp. Repliken finns publicerad i sin helhet på DN-debatt (https://www.dn.se/debatt/kristoffer-tamsons-malar-upp-felaktiga-fakta-om-sas/).

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag och har säkrat tillgängligheten till, från, och inom Skandinavien i 75 år. SAS levererade positiva resultat under fem år i rad, innan pandemin slog till. 

Vi är ett av världens ledande flygbolag när det gäller arbetet med att ställa om flyget till ett mer hållbart resande genom betydande investeringar i Europas nyaste flygplansflotta och engagemang i en mängd olika omställningsaktiviteter. I likhet med alla flygbolag har SAS verksamhet drabbats hårt av stängda gränser och reserestriktioner. Det har inneburit att SAS verksamheten i princip stått stilla under delar av pandemin. För att överleva den initiala krisen våren 2019 tvingades SAS säga upp mer än 5 000 medarbetare. 

Svenska staten har ökat sin ägarandel med en investering på cirka 1,8 miljarder samt har givit SAS tillgång till lån och hybridobligationer på cirka 4 miljarder. Kapital har även tillskjutits bolaget från många andra aktieägare och investerare. Liknande, och i många fall betydligt mer omfattande, stödåtgärder har säkrats av respektive stater till de flesta av världens flygbolag. 

Flyget var bland de första att drabbas av krisen och kommer att vara bland de sista att ta sig ur den. Vi är därför mycket tacksamma för det stöd alla våra ägare bidragit med under denna extraordinära situation. 

 

Latest news