Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kommentar från SAS med anledning av dagens dom i Tribunalen i EU-domstolen

May 10, 2023 14:14

I dag, den 10 maj 2023, meddelade Tribunalen i EU-domstolen sin dom avseende den svenska och den danska statens deltagande i rekapitaliseringen av SAS i samband med Covid-19-pandemin år 2020. Tribunalen anser i sitt utslag att EU-kommissionens beslut att godkänna staternas deltagande i rekapitaliseringen av SAS inte var förenligt med EU:s statsstödsregler. Domen kan överklagas

SAS inleder nu, tillsammans med staterna, arbetet med att analysera innehållet i domen samt möjliga handlingsalternativ, och återkommer i dessa frågor när det finns besked att ge.

Latest news