Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS kommentar avseende Nasdaq Stockholms disciplinnämnds beslut

September 23, 2022 08:25

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har idag beslutat att ålägga SAS ett vite till följd av bolagets informationhantering i anslutning till utbrottet av SAS pilotstrejk den 4 juli 2022.

Intresset för medlingen mellan SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar var väldigt stort från både inrikes och internationella medier. I samband med att medlingen avslutades och strejken bröt ut den 4 juli var det viktigt att informera om strejken så snabbt som möjligt för att minimera konsekvenserna av strejken för SAS kunder.

 

SAS offentliggjorde ett regulatoriskt pressmeddelande avseende strejken så snart det var möjligt, men av tekniska skäl publicerades pressmeddelandet några minuter efter att nyheten nått medierna utanför lokalerna för medlingen.  


Att nyheten nådde media några minuter innan det regulatoriska pressmeddelandet publicerades är naturligtvis mycket olyckligt och Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till följd därav beslutat att ålägga SAS ett vite motsvarande 3 gånger SAS årsavgift till börsen.

 

SAS har vidtagit åtgärder för att förstärka de rutiner som ska säkerställa att insiderinformation inte når ut i media innan bolaget slutfört distributionen av ett regulatoriskt pressmeddelande.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Louise Bergström, VP Investor Relations, +46 70 997 0493

 

 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

 

 

Latest news