Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kommentar fra SAS om revidert nasjonalbudsjett

May 11, 2021 13:03

Konserndirektør og norgessjef Kjetil Håbjørg kommenterer forslag til revidert nasjonalbudsjett.

SAS er skuffet og overrasket over regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Bransjen er ekstremt hardt rammet av pandemien, men er så langt likevel holdt utenfor kompensasjonsordningene.  
 
Det er positivt at regjeringen nå erkjenner behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten, men det kommer for sent og det kommer for lite. Vi forutsetter at Stortinget gjør om forslaget slik at ordningen vil gjelde fra krisens start og i større grad reduserer de økonomiske tapene som en direkte følge av myndighetenes reiserestriksjoner. 
 
Etter krevende omstillinger i SAS, gikk vi inn i pandemien med fem års overskudd, solid økonomi og tidenes beste kundetilfredshet. Reiserestriksjonene innført av regjeringen har hatt store konsekvenser for bransjen og SAS, men per i dag opplever vi at regjeringen ikke lever opp til lovnaden om å ta vare på levedyktige bedrifter. 
 
Pengene regjeringen så langt har bevilget til luftfarten, har i liten grad kommet flyselskapene til gode. Mesteparten har gått til å dekke Avinors underskudd, lånegarantier og tapte inntekter for staten. Vi setter vår lit til at Stortinget ser den alvorlige situasjonen luftfarten er i, og imøtekommer vårt behov for en anstendig kompensasjonsordning. Det vil samtidig være med på å anerkjenne betydningen av et godt og forutsigbart flytilbud med lavest mulig utslipp også etter pandemien. 

Images

Kjetil_Habjorg_4Print_RGB-2.jpg

Latest news