Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS ger in månatliga finansiella rapporter till amerikansk domstol och offentliggör viss finansiell information för koncernen

September 26, 2022 15:25
Regulatory information

SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 augusti 2022 till 31 augusti 2022 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste enligt amerikansk konkurslagstiftning ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.

I samband med att dessa handlingar ges in till Domstolen offentliggör SAS viss konsoliderad finansiell information för koncernen per den 31 augusti 2022, se tabell nedan. Den finansiella informationen har inte reviderats eller översiktligt granskats av SAS revisor.

 

Finansiell information, Koncernen

miljoner SEK (miljoner USD)1)

 

1 nov 2021-31 aug 2022

Intäkter

24 596 (2 305)

Periodens resultat

-6 570 (-616)

 

Per den 31 aug 2022

Summa tillgångar

61 702 (5 784)

Summa skulder

61 173 (5 734)

Likvida medel

6 117 (573)

1) Belopp i SEK har omräknats till USD baserat på Riksbankens växelkurs SEK/USD om 10,6686 per den 31 augusti 2022.

 

SAS kommer att publicera ett pressmeddelande i samband med ingivandet av varje månatlig finansiell rapport, förutom de månader som ingivandet till Domstolen sammanfaller med offentliggörandet av SAS delårsrapporter.

 

Ytterligare information om chapter 11-processen finns tillgänglig på Bolagets särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA finns tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

 

Rådgivare
 

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investment bankers. Seabury är även rekonstruktions­rådgivare. FTI Consulting är finansiell rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Louise Bergström, VP Investor Relations, +46 70 997 0493

 

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 26 september 2022, kl 15:25 CEST.

 

 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

 

Latest news