Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kommentar angående regjeringens nye tiltak for norsk luftfart

January 29, 2021 14:09

Kommentar fra norgessjef i SAS, Kjetil Håbjørg til dagens melding fra regjeringen.  

- SAS er dypt skuffet over at regjeringen foreslår å utsette en kompensasjon til luftfarten. Det er svært uheldig at Norwegians vanskelige økonomiske situasjon nok en gang brukes som argument for å holde SAS utenfor en berettiget kompensasjonsordning.

De inngripende reiserestriksjonene regjeringen har innført og som nå er forsterket, medfører store tap for bransjen og SAS. Siden luftfarten er holdt utenfor den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, er det for oss ubegripelig at regjeringen ikke ser behovet for at luftfarten i større grad kompenseres.

SAS har utført samfunnskritiske tjenester for Norge i 75 år. Vi vil fortsatt jobbe for å synliggjøre effektene denne krisen har hatt for SAS, og ser frem til den politiske prosessen i Stortinget.

NHO Luftfart: Pressemelding - regjeringen tar ikke utfordringene til de norske flyselskapene på alvor

Latest news