Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Legal struktur

SAS AB är moderbolaget för SAS. Huvuddelen av verksamheten bedrivs dock inom SAS Konsortiet.

SAS Legala struktur 2021