Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Valberedning

För att få en representativ sammansättning på styrelsen innehåller bolagsordningen för SAS AB bestämmelser om att val av valberedning ska ske på årsstämman.

Valberedningen ska föreslå styrelseledamöter för det kommande året.

Valberedningen ska också arbeta fram rekommendationer om arvode till styrelsen. Beslut fattas av årsstämman.

Valberedningens sammansättning ska vara representativ för aktieägarsammansättningen i bolaget. Ingen av medlemmarna i styrelsen eller ledningen för SAS AB ingår i valberedningen.