Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Intern kontroll

SAS tillämpar COSO, ett internationellt vedertaget ramverk för intern kontroll, för att beskriva och utvärdera SAS kontrollstruktur.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen involverar styrelsen, bolagsledningen och personalen och har utformats för att ge en rimlig försäkran om tillförlitligheten i den externa rapporteringen.

SAS kontrollstruktur baseras på fem områden som gemensamt formar basen för en god kontrollstruktur:

  • Kontrollmiljön
  • Riskbedömning
  • Kontrollaktiviteter
  • Information och kommunikation
  • Uppföljning

SAS bolagsstyrningsrapport beskriver hur SAS arbetar inom dessa områden mer ingående.